530 resultaten
Filteren
van 53
VU Magazine 1985 - pagina 1

VU Magazine 1985 - pagina 1

K|VlovBisnsxMAGAZINE 14e jaargang nr.1 januari 1985 losse nummers ƒ 4,00ALCOHOLDe ontnuchterende werkelijkheid ...

1 januari 1985
VU-Magazine
10 woorden
VU Magazine 1985 - pagina 2

VU Magazine 1985 - pagina 2

GIRO 37071 Het Legers des Heils (in 1865 gesticht door William Booth) verricht geestelijk en maatschappelijk werk in ruim 80 landen. Sinds 1887 in Nederland. STEUN dat werk. Om ons werk te kunnen blijven doen, is uw hulp onontbeerlijk. Wilt u een informatiemap? Bel ons of schrijf een briefkaart n ...

1 januari 1985
VU-Magazine
61 woorden
VU Magazine 1985 - pagina 3

VU Magazine 1985 - pagina 3

Vrouw, religie en maciit Mannen, verkijk je niet: het verlangen naar bevrijding is bij vrouwen altijd aanwezig, is de strekking van twee artikelen naar aanleiding van het boek ,,Vrouw, religie en macht" datdezerdagen uitkomt(pag. 3). Ook in een overwegend Islamitisch land als Pakistan is er heel ...

1 januari 1985
VU-Magazine
323 woorden
VU Magazine 1985 - pagina 4

VU Magazine 1985 - pagina 4

NEEM EEN PROEFABONNEMENT!I/ZI MAGAZINE Het VU-magazine is een maandelijkse uitgave van de Vereniging voorwetenschappelijk onderwijs op gereformeerde grondslag. ,, De Verenig in 9 staat voor alle arbeid die van haar uitgaat, met nam e voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek dat aan ...

1 januari 1985
VU-Magazine
415 woorden
VU Magazine 1985 - pagina 5

VU Magazine 1985 - pagina 5

Publikatie van theologen en antropologen aan de VUHet streven naar bevrijding is bij vrouwen aitijd aanwezig Is religie een sta-in-de-weg voorde bevrijding van de vrouw of juist een inspirerende factor? Deze intrigerende vraag deed in de wandelgangen van de Theologische Faculteit van de VU ...

1 januari 1985
VU-Magazine
504 woorden
VU Magazine 1985 - pagina 6

VU Magazine 1985 - pagina 6

Dia-vertoning W H : „Hebben wij hen niet allen liefgehad? Woorden schoten ons te kort om hen te loven en te prijzen wanneer er weer een bedrag werd aangeboden"ke gevoelens maar achter de coulissen vertellen ze elkaar haar eigen verhalen. Daaruit blijkt steeds dat de beelden die zij van zic ...

1 januari 1985
VU-Magazine
519 woorden
VU Magazine 1985 - pagina 7

VU Magazine 1985 - pagina 7

drukker. Sommige mannen vreesden daarover de volgende dag de grootste heibel. "Ze breken je de benen". Maar andere verwachtten het tegenstelde. Ze gingen uit van wat Marja Meerburg thans samenvat in de woorden "Het streven naar bevrijding is altijd aanwezig", 'n Boel mannen kunnen zich dat inderd ...

1 januari 1985
VU-Magazine
620 woorden
VU Magazine 1985 - pagina 8

VU Magazine 1985 - pagina 8

Theoloog Harry Mintjes over de islam in PakistanEen moslimse 'feministische theologie' op komst? "Voorstellingen van de Moslimse vrouwenwereld als een wereld van harem, sluieren exotische slavernij waarondervrouwenmachtelooswegkwijnen zijn een volstrekte karikatuur", schrijft Harry Mintjes ...

1 januari 1985
VU-Magazine
612 woorden
VU Magazine 1985 - pagina 9

VU Magazine 1985 - pagina 9

verwant, die haar blijkbaar niet onder de duim kan houden of zelf niet in het levensonderhoud kan voorzien. Op het platteland, waar vrouwen meewerken op de velden, laten rijkere boeren hun vrouwen strenge purdah houden als teken van welstand. Ook onder de stedelijke bevolking heeft purdah deze du ...

1 januari 1985
VU-Magazine
841 woorden
VU Magazine 1985 - pagina 10

VU Magazine 1985 - pagina 10

gebroed leidt sinds jaren tot felle protesten van de vrouwenbeweging. "Het eerste voorstel van de Raad dat de vrouwen in rep en roer bracht betrof de 'Moslims FamilierechtOrdinantie'. Dit was een wetgeving van 1961 die verbeteringen in de positie van de vrouw gebracht had door polygamie en versto ...

1 januari 1985
VU-Magazine
893 woorden
van 53