484 resultaten
Filteren
van 49
VU Magazine 1989 - pagina 1

VU Magazine 1989 - pagina 1

WETENSCHAP CULTUUR EN SAMENLEVINGNICARAGUA ONDER PSYCHISCHE DRUKWETENSCHAP EN CATASTROFEWAANZIN EN GELEERDE VROUWENDE LIGT: FILOSOOF VAN HET GEBROKEN GEWEERDE VOLSTREKTE DICHTER »>.t.M» K!ln:i:i.'>i.'niLOSSE NUMMERS f 3,75ACHTERBERG ...

1 januari 1989
VU-Magazine
16 woorden
VU Magazine 1989 - pagina 2

VU Magazine 1989 - pagina 2

/-/^BDEmiNlBylWS VANI<^KOK - KAMPEN\V\/T ...

1 januari 1989
VU-Magazine
4 woorden
VU Magazine 1989 - pagina 3

VU Magazine 1989 - pagina 3

18e jaargang no.1, januari 1989 Het VU-magazine is een maandelijkse uitgave van de Vereniging voor christelijk wetensctiappelijk ondervi/ijs ISSN; 0166-06911»commissie van redactie prof.dr.G.W.Noomen (voorzitter), drs.H.J.Brinkman, mevr.P.DondorpTelkamp, dr.R.L.Haan, prof.dr.S,Huism ...

1 januari 1989
VU-Magazine
267 woorden
VU Magazine 1989 - pagina 4

VU Magazine 1989 - pagina 4

Een opgeruimd ideeEen onderzoel< onder abonnees van VU-Magazine heeft uitgewezen dat ongeveer de helft het blad na lezing bewaart. Een opmerkelijk groot aantal lezers die wij nu nog beter van dienst kunnen zijn. Speciaal voor VU-Magazine zijn bewaarmappen vervaardigd waarin een hele jaa ...

1 januari 1989
VU-Magazine
139 woorden
VU Magazine 1989 - pagina 5

VU Magazine 1989 - pagina 5

De Nicaraguaanse bevolking heeft nu al jaren te lijden onder een oorlog die het economische leven vrijwel platlegt. Maar ook de psychologische gevolgen van de oorlog moeten niet worden onderschat, aldus de Nicaraguaanse psychologe Consuelo Ruiz. ROELEKEVUNDERINKPsychologie als wapen Nicara ...

1 januari 1989
VU-Magazine
406 woorden
VU Magazine 1989 - pagina 6

VU Magazine 1989 - pagina 6

De orkaan 'Joan' heeft het stadje Blueflelds praktisch van de aardbodem geblazen. Veertigduizend mensen raakten dakloos; er vielen 23 doden. Een man draagt zijn gewonde kind naar een eerstehulppost. Foto ANPMercedes Centeno, moeder van tien kinderen, heeft zojuist haar man verloren, die do ...

1 januari 1989
VU-Magazine
567 woorden
VU Magazine 1989 - pagina 7

VU Magazine 1989 - pagina 7

nen zijn doodsbang dat de Verenigde Staten het land zulllen binnentrekken, net als met Grenada gebeurde. Daartegen tracht men zich op alle mogelijke manieren te wapenen. De door de VS gesteunde Contra's voeren ook bij voorkeur aanvallen uit op gezondheidscentra en andere uiterst belangrijke inste ...

1 januari 1989
VU-Magazine
680 woorden
VU Magazine 1989 - pagina 8

VU Magazine 1989 - pagina 8

de 'achtertuin', zoals zij dat noemen. Wat ze echter niet wensen te zien, is dat zij ons, juist door die mihtaire inmenging, naar het Sovjetblok duwen. Zeker, er bestaan vriendschappelijke relaties met de Sovjet-Unie, maar die leiden er niet toe dat Nicaragua alles wat de Sovjet-Unie wil ook slaa ...

1 januari 1989
VU-Magazine
828 woorden
VU Magazine 1989 - pagina 9

VU Magazine 1989 - pagina 9

Het uitsterven van de dinosaurus of de verdwijning van de Minoïsche cultuur op Kreta werd altijd gezien als het gevolg van een eeuwenlang proces. Recent onderzoek wees echter uit dat er wel eens sprake zou kunnen zijn van een catastrofe. En rampen blijven ons bestaan bedreigen.Leven op een ...

1 januari 1989
VU-Magazine
232 woorden
VU Magazine 1989 - pagina 10

VU Magazine 1989 - pagina 10

Tyrannosaurus Rex, een reptiel dat honderd miljoen jaar leefde, is de grootste vleesetende dinosaurus die wij kennen. Hij woog 7 ton en had tanden van 20 centimeter lang. Foto ANPdenis is meestal geen pleitbezorger voor optimisme en geloof in de redelijkheid geweest. De mens is langzamerha ...

1 januari 1989
VU-Magazine
548 woorden
van 49