GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
AAN EEN JONGEREN TIJDGENOOT
No. 45
De Reformatie
MASKERS AF !

MASKERS AF !

No. II. Utrecht, 22 Oct. 1920, Amioc, M'n vorige brief heeft in Bergopwaarts ©enig stof opgejaagd. En fl © Z © e u w s c h © L e e u w heeft tegen me gebruld. Wat ik uit d© polemiek van wijlen Ds. Sikkel tegen de Ethiscben aanbaalde, deed Ds'. Netelen ...

29 oktober 1920
De Reformatie
J. C. RULLMANN.
2040 woorden
Ds. J. C. SIKKEL.

Ds. J. C. SIKKEL.

No. 1. Utrecht, 7 Sept. 1920.Amice, Een oudere tijdgenoot is gestorven, wiens leven voor de jongere tijdgeïiooten van groote beteekenis was. Laat daa.rom mijn eerste brief in dit blad hem voor uw aiandacht doen herleven.Veel is er aan Sikkels g ...

24 september 1920
De Reformatie
J. C. RULLMANN.
1185 woorden
PRINCIPIËELE STUDIE.

PRINCIPIËELE STUDIE.

No. III Utrecht, 4 Febr. 1921.Amice, Denzelfflen vavolnid, waarop mijn brief van 22 October 1.1. gietiteld: Maskiers af! in „D© Reformatie" verscheen, bevatte „Berigopwaarts" ©en üilgezonden Isituik van een Lieek, die eveneens mieende bij de ©thische. ...

18 februari 1921
De Reformatie
J. C. RULLMANN.
1193 woorden
Heb jij eerherstel noodig? ik niet !

Heb jij eerherstel noodig? ik niet !

Amice, Je hebt al een en ander gehoord van „Thijs Booy". Je weet, dat hij bij de synodocraten van tegenwoordig een oogenbhkje — want straks gaat het met die invitatiewoede net als met het jongste romannetje, dat juffrouw Lot van juffrouw Dot beslist móet gelezen hebben •—•-haute nouveauté ...

23 juni 1951
De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR
2724 woorden
Hoe bouw jij je menu?

Hoe bouw jij je menu?

Amice, Een wijnimporteur, zomer 1951, gaf onlangs een reclame-brochure uit, die uitliep op zoo iets als een paradox. De laatste bladzij, eerste regel, en dezelfde bladzij, laatste regel, leken me zoo'n beetje paradoxaal. De eerste regel stelt met groote letter de vraag: „welke wijn bij wei ...

30 juni 1951
De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
1061 woorden
De macht van machteloozen

De macht van machteloozen

Amice, Ken je het boek van kolonel ds A. T. W. de Kluis? De Pastorie van Mühlberg? Ik wou je binnenkort nog eens er over schrijven. Maar dezen keer wou ik je een kleine episode eruit vertellen.Ds de Kluis vertelt in dit boek uit het leven van krijgsgevangenen. Ze waren ondergebracht ...

7 juli 1951
De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
2045 woorden
Koersgesprek zonder gesprekskoers ?

Koersgesprek zonder gesprekskoers ?

Amice, Verleden week schreef ik je over een boek. En op gevaar af, dat je me vervelend zult vinden, doe ik het deze week weer. De uitgeverij J. H. Kok N.V. te Kampen gaf een nieuw boek, dat het onderwerp „Thijs Booy" raakt. Hij heeft nl. mét een anderen auteur, nl. mr A. Bouman, een boek g ...

21 juli 1951
De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
1183 woorden
De scheuring van het Rijk

De scheuring van het Rijk

Amice, Heb je al greld en tij(J genoeg gehad, om kennis te nemen van het jongste geschrift van Prof. Gerbrandy? Hoe het jou gaat, weet ik niet; maar wat mij betreft, ik heb altijd een warm plekje in mijn hart voor hem, al vermoed ik, dat hij van zijn kant het niet voor mg heeft; vermoedeli ...

14 juli 1951
De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
2164 woorden
Keukenmeisje en archaeoloog, —  en het lied van het Lam

Keukenmeisje en archaeoloog, — en het lied van het Lam

Amice, Of je geabonneerd bent op het tijdschrift „Kerk en Theologie", weet ik niet. Het Is nog jong, de tweede jaargang is nog bezig te loepen. Uitgaaf van Veenman, in Wagenlngen. In de eindredactie (van drie leden) zitten twee barthlaansche hoogleeraren, de Heeren Haitjema en Van Niftrilt ...

28 juli 1951
De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
2299 woorden
Lankmoedigheidsverbond ?

Lankmoedigheidsverbond ?

Amice, Je hebt ongetwijfeld in gemeene-gratie-vertoogen al eens hooren spreken van een z.g. „lanlonoedigheidsverbond". Velen gelooven nog steeds, dat door Kuyper terecht verband zou zijn gelegd tussehen de „lanlanoedigheid Gods" en de „gemeene graMe". En onwillekeurig denkt men daarbij aan ...

4 augustus 1951
De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR
1137 woorden
van 4