GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

176 resultaten
Filteren
van 18
BOEKBESPREKING
De Reformatie
Kerstboodschappen.

Kerstboodschappen.

We ontvingen, van de Firma J. Engelsma Mebius te Kollum een viertal „Kerstboodschappen", bedoeld als evangelisatielectuur tegen Kerstmis.Door twee Gereformeerde predikanten en twee medewerkers in den Geref. evangelisatie-arbeid zijn de texten samengesteld, kort en duidelijk. De uitgave zel ...

De Reformatie
825 woorden
„Jongens van de straat", door Anne de Vries. J. N. Voorhoeve — Den Haag.

„Jongens van de straat", door Anne de Vries. J. N. Voorhoeve — Den Haag.

„Jongens van de straat", door Anne de Vries. J. N. Voorhoeve - Den Haag.Arme jongens! Bij het lezen moet men telkens die klacht slaJcen. Ja, zij willen soms wel den goeden kant op, maar aibsoluut verwaarloosd als zij zijn, missen zij alle leiding, ook alle liefde; wie zorgt voor hen? De ou ...

De Reformatie
J. D. W.
180 woorden
Ds F. A. den Boett, De Ergernis van Jezus Christus in de crisis. Firma J. P. Unger — Rotterdam.

Ds F. A. den Boett, De Ergernis van Jezus Christus in de crisis. Firma J. P. Unger — Rotterdam.

In de Geref. Kerk van Kralingen heeft Ds den Boeft _op Zondag 5 November j.l. een „tijdprediking" gehouden jtover Matth. 11:6: en zalig is hij, die aan Mij niet zal iSeërgerd worden". Thema en verdeeling zijn: e ergernis, die Jezus Christus brengt: o. de openbaring, 2o. de overwinning, 3o. de teg ...

De Reformatie
K. S.
135 woorden
Ds Jac. V. Nes Czn, Het Jodendom. N.V. Uitg.-Mij J. H. Kok, Kampen, 1933. „Een boek voor Joden en Christenen”, zegt de ondertitel.

Ds Jac. V. Nes Czn, Het Jodendom. N.V. Uitg.-Mij J. H. Kok, Kampen, 1933. „Een boek voor Joden en Christenen”, zegt de ondertitel.

Inderdaad.Ik heb eens iemand hooren zeggen, dat het zoo moeilijk bleek, interessant te schrijven over de Zending.Dat het moeilijk is, zal ieder toegeven. We zijn ook zoo ver van onze objecten af, en de rapporten zijn altijd gebonden aan den rapportenstijl.Maar temeer daarom i ...

De Reformatie
K. S.
210 woorden
Prinses Juliana Kalender, 1 Mei 1934—1 Mei  • 1935. J. Philip Kruseman — 's-Gravenhage.

Prinses Juliana Kalender, 1 Mei 1934—1 Mei • 1935. J. Philip Kruseman — 's-Gravenhage.

Een van de gelegenheidsuitgaven bij de aanstaandeviering van Prinses Juliana's vijf en twintigstèE jaardag is een „Prinses Juliana-kalender", die een twaalfbladig bloc van 21X30 c.M. heeft op een Oranjefond van 23X32 c.M. De maandbladen loopen van Mei tot Mei. De onderkant van elk dezer bl ...

De Reformatie
245 woorden
Negende Keretboek, G.F. Callenbach, Nijkerk.

Negende Keretboek, G.F. Callenbach, Nijkerk.

Het lijkt wel wat vreemd, om na Paschen nog een Kersitboek aan te kondigen! Maar door omstandigheden, buiten de söhuld van den recensent, zijn wij nu eerst in de gelegenheid de aandacht te vestigen op dit waarlijk mooie book.Trouwens, dit Kerstiboek is niet alleen voor de Kerstdagen geschi ...

De Reformatie
J. D. W.
287 woorden
Dr K. Dijk, „Met Eer Gekroond”. Acht preeken voor Paschen, Hemelvaart, Pinksteren. J. H. Kok, N.V. — Kampen. — 1934.

Dr K. Dijk, „Met Eer Gekroond”. Acht preeken voor Paschen, Hemelvaart, Pinksteren. J. H. Kok, N.V. — Kampen. — 1934.

Dr K. Dijk, „Met Eer Gekroond”. Acht preeken voor Paschen, Hemelvaart, Pinksteren. J. H. Kok, N.V. - Kampen. - 1934.We zijn wat Iaat met de aankondiging: Paschen is, terwijl ik schrijf, voorbij, Hemelvaart, als de lezer deze copie onder de oogen krijgt, ook.Toch wagen we het, nog me ...

De Reformatie
K. S.
162 woorden
Uit het Diensthuis uitgeleid, door Haroe Kagawa. — N.V. G. J. A. Ruys’ Uitg.-Mij., Zutphen.

Uit het Diensthuis uitgeleid, door Haroe Kagawa. — N.V. G. J. A. Ruys’ Uitg.-Mij., Zutphen.

Een interessant boek, dat-ons, omdat het door een Japansche is geschreven, duidelijk het Japansche leven in huis en fabriek doet kennen. De schrijfster is op 26-jarigen leeftijd de vrouw geworden van den bekenden Kagawa. Merkwaardig is de wijze, waarop deze twee menschen met elkander in aanraking ...

De Reformatie
J. D. W.
177 woorden
H. W. Laman, Karakterschetsen en Levensbeelden. Uitg. van het Geref. Tractaatgenootschap „Filippus". Uitgevers J. B. v. d. Brink & Go. N.V. te Zutphen.

H. W. Laman, Karakterschetsen en Levensbeelden. Uitg. van het Geref. Tractaatgenootschap „Filippus". Uitgevers J. B. v. d. Brink & Go. N.V. te Zutphen.

H. W. Laman, Karakterschetsen en Levensbeelden. Uitg. van het Geref. Tractaatgenootschap „Filippus". Uitgevers J. B. v. d. Brink & Go. N.V. te Zutphen.In dit goed uitgegeven hoekje van 158 bladzijden brengt de Schrijver samen een aantal, meest korte, artikelen, die in „een kerkblad" ve ...

De Reformatie
C. T.
233 woorden
Marijo, Het gezin van den Chauffeur. N.V. W. D. Meinema, Delft.

Marijo, Het gezin van den Chauffeur. N.V. W. D. Meinema, Delft.

Marijo, Het gezin van den Chauffeur. N.V. W. D. Meinema, Delft.De chauffeur, over vfiens gezin in dit boek wordt verteld, is in dienst van een autobus-onderneming, die de verbinding tusschen het dorpje aan den dijk en de naast gelegen stad onderhoudt. Als echter de onderneming in andere ha ...

De Reformatie
C. T.
271 woorden
van 18