GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
HOOFDARTiKEI
De Reformatie
„Activeering van hel Ambt aller geloovigen...”?

„Activeering van hel Ambt aller geloovigen...”?

door Prof. B. KOLWERDA• Tot voor heel kort had ik het vaste voornemen, geen letter over Oosterbeek te schrijven. Niet, dat ilï het met die beweging eens was. Ik zag heel wat gevaren En ik kon me in den opzet heelemaal niet vinden. Want men zei heel wat over het ambt aller geloovigen, doch ...

29 januari 1949
De Reformatie
Prof. B. KOLWERDA
11676 woorden
Siklcel's boodschap omtrent de kerk,

Siklcel's boodschap omtrent de kerk,

III In, met en door dat woord doet God nu alles in de wereld.Buitengewoon scherp ziet Sikkel de veelzijdige functie van het in de historie ingaande, door de Schrift tot ons komende, levende woord van den levenden God.AI zijn welbehagen aan zijn volk v ...

9 april 1949
De Reformatie
C. V.
2362 woorden
De Internationale Raad van Christelijke Kerken

De Internationale Raad van Christelijke Kerken

(I) Sedert bovengenoemde Raad van Kerken, die officieel den engelschen naam „International Council of Christian Churches" draagt, zijn tweede voltallig congres in Augustus 1950 te Geneve heeft gehouden, zijn er in ons land meer pennen, over in beweging gekomen dan ...

4 augustus 1951
De Reformatie
J. M.
2406 woorden
De langzame haast des Heeren

De langzame haast des Heeren

(II) Daar is eerst in het opschrift dat woord: langzaam. Dat wil zeggen: het duurt lang voor de Heere doét, wat Hij zegt; tenminste: het duurt lang voordat de Heere de vervulling van Zijn spreken doet komen. Het duurt lang voor de Heere Zijn beloften, maar het duur ...

1 september 1951
De Reformatie
KAMPHUIS
1304 woorden
De langzame haast des Heren

De langzame haast des Heren

(VI) Kortheidshalve willen wij inzake 't voorgaande aanvankelijk conclusie nemen. Het is déze conclusie: Over Gods langmoedigheid kan niemand ©en verstandig, dat is Schriftgetrouw woord zeggen, die de God van de besluiten niet erkent en eert. En het is niet zo, dat ...

13 oktober 1951
De Reformatie
KAMPHUIS
1494 woorden
Onze vaderen en de Luthersen in verband met de artt. 27-29 N. G. B. (VIII)

Onze vaderen en de Luthersen in verband met de artt. 27-29 N. G. B. (VIII)

WAPENEN IN DE KRIJG. Zoals het er in Rotterdam naar toe ging gebeurde in meer plaatsen.De botsing tussen gereformeerden en luthersen bereikte na het verschijnen van Nicolaï's „lasterboeck", z'n , , Verantwortung", een hoogtepunt van felheid. En het heeft ook ...

15 december 1951
De Reformatie
I. d. W.
1679 woorden
De eenheid van het regeerambt

De eenheid van het regeerambt

(IV) Hierop aansluitende mag de vraag gesteld worden, hoe onze vaderen, die toch ook geen kinderen in de Schrift en in het geloof waren, tot een opvatting zijn gekomen, dat er ambtEN van ouderling waren, die uiteenvielen in soorten.We beginnen met op te merk ...

3 september 1949
De Reformatie
L. A. F. GODSCHALK.
1327 woorden
Rondom de Staten-berijming van 1773

Rondom de Staten-berijming van 1773

KAN MEN DE PSALMBEKIJMING BEFOBMATOKISOH NOEMEN? (III) De periode van 1763 tot 1780 (in dit laatste jaar begon de noodlottige vierde oorlog met Engeland:1781 slag bij de Doggersbank!) was een tijdvak van groote welvaart. Men heeft dit tijdvak wel eens aldus ...

5 november 1949
De Reformatie
C. V. d. WAAL
1237 woorden
De Kerk m het eindgericht,

De Kerk m het eindgericht,

Nu het in dit onderwerp in 't bizonder zal gaan over Openbaring 17, is het goed ter inleiding hierop een korte oriënteering te geven over compositie en teridenz van het boek der Openbaring.Naar mijn vaste overtuiging hebben wij in het boek der Openbaring niet verschillende doorkijkjes door ...

10 december 1949
De Reformatie
B. HOLWERDA.
1873 woorden
De Kerk in het eindgericht

De Kerk in het eindgericht

(VI slot) Het drama in Indië nadert zoo langzamerhand zijn einde. In Engeland begint men wakker te worden, maar te laat. En de Amerikanen begrijpen uit de copie van hun omgekomen journalisten, dat hun heel e politiek in dezen funest was. Maar ondertusschen is het v ...

28 januari 1950
De Reformatie
B. HOLWERDA.
3485 woorden
van 2