GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

143 resultaten
Filteren
van 15
OP EN OM ���T KERKPLEIN
De Reformatie
Moederdag.

Moederdag.

Als de dagen van het jaar, we bedoelen de dagen, die tot „feestdagen" en „gedenkdagen" gepromoveerd zijn, praten konden, dan zouden ze elkander „met toepassing op zichzelve", vast eens herinneren aan de woorden, die Vondel eens den Amsterdamschen weeskinderen in den mond legde en die ge bij de in ...

De Reformatie
D. E. C.
634 woorden
Ruth en haar filmmasker.

Ruth en haar filmmasker.

Het is een goede eisch, dat er onderscheide n 1 ij k gepreekt wordt. Wie preekt, moet de gave der • discretie hebben. Niet alleen de mannen van artikel acht, maar ook de jongelingen naar artikel vier der Kerkenorde moeten daarop zorgvuldig geëxamineerd worden. Deze eisch behoort echter vandaag oo ...

De Reformatie
D. E. C.
891 woorden
Javaansche dans.

Javaansche dans.

Op, Donderdag 29 April heeft Syuodbcratisch Amsterdam ongetwijfeld een schoonen avond beleefd. De Zendingsoommissie van de „Gereformeerde Kerk" te Amsterdam belegde op dien datum een samenkomst in het Indisch Instituut. U begrijpt, dat „Indisch" hier een anachronisme is voor „Indonesisch". De beh ...

De Reformatie
D. E. C
709 woorden
Laten we maar weer gaan zitten, Barend......”

Laten we maar weer gaan zitten, Barend......”

Spiegel I. Het is al weer jaren geleden.Twee jongens „oet 't olde Graofschap" trokken de grens over en toerden naar Amsterdam om daar een Bondsdag bij te wonen. De stad binnenrijdend kwamen ze zoo langzaam aan tot de ontdekking, dat ze, hoewel ze hun Zondags ...

De Reformatie
D. E. C.
709 woorden
Zeg het niet tegen de keinders, mijnheer!

Zeg het niet tegen de keinders, mijnheer!

Tachtig jaar was ze met God en met eere geworden. En in sloven en slaven van den vroegen morgen tot den laten avond had ze, zooals ze het zelf in de weinig gekuischte taal van de contereien, waar ze was opgegroeid, uitdrukte, „een hok met jong opgefokt", acht kinderen onder de zorgen van den dag ...

De Reformatie
D. E. C.
731 woorden
Synode-indruk (oog en oor)

Synode-indruk (oog en oor)

I. Oog. Eindehjk zou het er dan van komen.Ik had nog nooit een synode gezien en kreeg nu mijn kans.In afspraak met m'n vrouw mocht IK naar den bidstond.Sedert ik het ooggetuige-verslag van de opening van den Wereldraad in de Nieuwe Kerk te Amst ...

De Reformatie
D. E. C.
390 woorden
DUUR GEKOCHT.

DUUR GEKOCHT.

Picture Post van 3 Mei 1947 brengt belangrijk nieuws in woord en beeld van den interkerkelijken slag om Engeland, ondernomen om de 90 pet van het Engelsche volk, dat niet meer kerkelijk meeleeft, terug te brengen naar de kerk.Het is een fotoreportage van de „Christian Commandes", die tegen ...

De Reformatie
D. E. C.
800 woorden
ASSOCIATIES.

ASSOCIATIES.

„Trouw" weet wat ons Christenvolk in dezen geschokten tijd — de tijd is meer geschokt dan het volk! — noodig heeft.Leiding! Op 7 Mei bracht het „van onzen sportredacteur" —^we zijn toch sinds Kuyper z'n driestarren op het Standaardbureau deponeerde wel vooruitgegaan •— een bijna lyrisch ge ...

De Reformatie
D. E. C.
363 woorden
DEUXAES

DEUXAES

Er verandert toch per saldo in de wereld niet zoo heel veel.....— Pardon, Mijnheer, maar sedert 1940 en sinds de bevrijding....— Is alles bij het oude gebleven.— Maar, Mijnheer, tempora mutantur et nos....— Juist, ik weet wat U zeggen wilt: de tijden veranderen, maar d ...

De Reformatie
D. E. O.
D. E. C.
499 woorden
VAN HET STUK DES FEESTDAGS......

VAN HET STUK DES FEESTDAGS......

Een heerlijk schriftuurlijk en reformatorisch geluid klinkt er op uit de Acta van de eerste Synode van de Kerk na de Afscheiding, of zooals de titel van het boekje eigenlijk luidt: Handelingen van de opzieners der (ïemeente Jesu Christi vergaderd te Amsterdam, den 2en Maart en volgende dagen Ao 1 ...

De Reformatie
D. E. C.
523 woorden
van 15