GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

817 resultaten
Filteren
van 82
UIT DE SCHRIFT
De Reformatie
Zie, dagen komen.

Zie, dagen komen.

Profeten zoeken niet zoozeer het einde einder. als denMen heeft zoo vaak van hen gezegd, dat zij het einde zoeken, en dat hun grootste loon him zou gegund mogen heeten, indien zij een voor-spelling aangaande de toe-komende dingen hadden kunnen spreken met gezag. Zóó sterk werkt deze voorst ...

7 februari 1948
De Reformatie
K. S.
1084 woorden
Een nieuw verbond met beide huizen.

Een nieuw verbond met beide huizen.

Een nieuw verbond„Nieuw" kan in den bijbel heel wat beteekenen. Het kan aanduiding zijn van een radicaalnieuw ding; maar ook van een ding, dat vern i e u w - di is. 'Radikaal nieuw is datgene, wat, althans in zijn genesis, zijn oorsprong, in geen enkel gegeven van vorige dagen steun ...

14 februari 1948
De Reformatie
K. S.
1671 woorden
Niet gelijk het oude.

Niet gelijk het oude.

Martelaar der scholastieke exegeten als Jeremia geworden is, heeft hij zijn woorden, klaar als kristal, zien verduisteren door menschen.De scholastieken hadden uitgemaakt, dat het echte verbond der genade alleen , , m6t" de wedergeboren uitverkoren Individuen kon zijn opgericht. Daarna had ...

21 februari 1948
De Reformatie
K. S.
1505 woorden
God zegt: „memfomal”.

God zegt: „memfomal”.

Laat ons eens even ons verdiepen in onderstelde gevallen.Stel eens, dat ergens in een kerk de leden'en de vergaderingen langen tijd niet^geieefd hebben naar de bestaande orde, omdat ze daarin niet zijn blijven staan, omdat ze die hebben overtreden, en stel eens, dat nu ineens iemand zegt: ...

28 februari 1948
De Reformatie
K. S.
2409 woorden
om wat reden spreekt god de heere: „memfomal”?

om wat reden spreekt god de heere: „memfomal”?

We hebben gezien, dat Jahwe over zijn bondsvolk spreekt: „memfomai", het gaat hier niet goed. i)Maar waarom spreekt de Heere alzoo? Wat is de inhoud van zijn klacht? Welk gravamen, welk bezwaar, welke klacht brengt Hij voor de rechtbank van 't verbond in (vgl. Micha 6) ? Jeremia dru ...

6 maart 1948
De Reformatie
K. S.
1222 woorden
de beterebelofte (a) I.

de beterebelofte (a) I.

De wet in hun hart geschrevenHet is een merkwaardige , , speling der geschiedenis", dat in Gereformeerde kringen den êénen keer verzekerd wordt: dit beteekent nog niets „zaligmakends" (d.w.z. niets waarmee de zaligheid gemoeid is), en den anderen keer: maar dii beteekent alles: het is een ...

13 maart 1948
De Reformatie
K. S.
832 woorden
de betere belofte (a) II.

de betere belofte (a) II.

De vragen, waarvoor de bij Jeremia voorkomende belofte, hierboven vermeld, ons plaatst, kimnen een antwoord krijgen allereerst uit de juiste opvatting van het woord „binnenste".Blijkens het gebruik van het hier voorkomende Hebreeuwsche woord kan , , binnenste" een aanduiding zijn van den , ...

20 maart 1948
De Reformatie
K. S.
672 woorden
ten derden dage: de sabbathsklok is verzet.

ten derden dage: de sabbathsklok is verzet.

Het menschelijk verstand, opdringende zoover het maar kan, heeft zich ook bezig gehouden met de vraag: waarom stond Christus juist op den defden dag op? Er waren toch ook andere mogelijkheden? Had Hij niet aanstonds na zijn sterven kunnen opstaan? Of onder de handen van wie Hem ten grave droegen? ...

27 maart 1948
De Reformatie
K. S.
1584 woorden
het oordeel door den man.

het oordeel door den man.

Het oordeel is door God gegeven aan den Man van Paschen, dat is: aan Jezus Christus. Die is daartoe verordineerd. Nog wel niet als Jezus, maar wèl als Messias, slechts bekend bij God, trad dus aanstonds na den val de Zoon Gods op. Logos asarkos incamandus zijnde, d.i.: het nog niet vleesch geword ...

3 april 1948
De Reformatie
K. S.
471 woorden
Ongevraagd Ontslag.

Ongevraagd Ontslag.

De christenen, juist wijl ze Gods Naam over zijn werken hebben uit te roepen, mogen niet zich onttrekken aan het wereldleven. Het wereldSCH leven "is wat anders dan het wereldleven. Ze mosten daarin trouw zijn. Worden ze weggestuurd, dan moet het niet wegens him luiheid, doch vanwege hun trouw zi ...

10 april 1948
De Reformatie
K. S.
660 woorden
van 82