GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

264 resultaten
Filteren
van 27
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN.
De Reformatie
Economie naar christelijke belijdenis.

Economie naar christelijke belijdenis.

II. Zoelit eerst het Koninkrijk Gods. Er-is drieërlei goed. dat voor den mensch beteekerds heeft.In de eerste en voornaanisle plaats züu er degoeslelijke goederen in engeren zin, die beheerscht' worden door de verhouding van de ziel tot God. Dan volge ...

De Reformatie
K. D.
1913 woorden
Economie naar christelijke belijdenis.

Economie naar christelijke belijdenis.

V. De aarde is des Heeren (B). Gods Woord is een lamp' voor 'den voet en een licht op ons pad, ook in h-et sociale leven, en op het terrein van de ecionomischei vragen, maal we kunnen uit de Heilige Schrift wel eens te veel willen be ...

De Reformatie
K. D.
D.
1566 woorden
De kerk en de sociale kwestie.

De kerk en de sociale kwestie.

bezien door een niet-theoloog. I. Hel verzoek van den redacitfeiur Dr Dijk (> •), om mijln inleiding over de kerk en de sociale kwestie — gehouden eerst op „Patrimon.Lum" in Den Haag en daarna voior de Studenten , aan ida Vrije Un ...

De Reformatie
K. D
W. HEIJNS.
1823 woorden
De kerk en de sociale kwestie

De kerk en de sociale kwestie

bezien iign door een niettheoloog. II. II. Invloed en beteekenis van de kerk voor de sociale kwestie ©in om'gekeerd. De 'kerk heeft voor de sociate kWestie beteekenis, want ze staat midden in dei sam'e ...

De Reformatie
W. HEIJNS.
1531 woorden
De vrljbeid der vrije School bedreigd.

De vrljbeid der vrije School bedreigd.

IV. (Slot.) Nog een enkel woord wil ik aan de nota-de Visser wijden.Het was mijn plan om met het derde artikel de bespreking over de voo'i^gestelde wijzigingen te bieëindigen, doch mij werd een opmerking gemaa'k't, die mij er toe dringt nog iets te zeggen, e ...

De Reformatie
K. D.
1145 woorden
De Troonrede.

De Troonrede.

De Troonrede is voor politieke ioumalisten elk jaar weer eeu begeerlijk kluifje en wanneer zij aan het begin van een nieuwe periode wordt uitgesproken, verhoogt dit haar begeerlijkheid.Ieder beentje, iedere spierVezel van de kluif wordt met meer of minder geweld losgetrokken en naar den po ...

De Reformatie
E. VISSER.
924 woorden
Toekomstverwachting en Toekomstprogram.

Toekomstverwachting en Toekomstprogram.

Onze tijd, het is vaak gezegd, is eschatologisch. De kwesties van de toekomst houden hoofd en hart gevangen; ze leggen de groote lijnen van wereldloop en wereldverloop ons voor den geest en laten ons vragen wat uit alle dingen worden kan. ^ .De aandacht richt zich daarbij vooral onder onze ...

De Reformatie
K. S.
2703 woorden
Arbelds-gebod — Arbelds-gelofte.

Arbelds-gebod — Arbelds-gelofte.

H. Er dreigt evenwel nu een nieuw gevaar. En wel dit, dat de mensch zou vergeten, dat hij tot arbeiden geroepen is; dat arbeiden niet alleen maar of in de eerste plaats is een middel, waardoor hij in eigen behoeften zal voorzien, maar dat die arbeid altijd nog is e ...

De Reformatie
A. SCHILDER
1090 woorden
Arbeids-gebod — Arbelds-gelofte.

Arbeids-gebod — Arbelds-gelofte.

III. De vraag verdient de aandacht, of het voorgaande te verzoenen valt met hetgeen sinds het opkomen van d© sociale beweging ook van Christelijk© zijde over de werkstaking is gesteld.In bet bijzonder klemt de vraag of de uitspraken, gedaan door bet Eerste C ...

De Reformatie
A. SCHILDER.
944 woorden
Arbeids-gebod - Arbeids-gelofte.

Arbeids-gebod - Arbeids-gelofte.

IV. En nu van tweeën één. Of men zal het bovenstaande verwerpen, maar dan moeten bewijzen, dat, wat eerlijk gepoogd werd af te leiden mt het Woord Gods; , volstrekt foutief is, öf men zal moeten ophouden met in de besprekingen van de werkstakingen, zooals die onzer ...

De Reformatie
A. SCHILDER
1002 woorden
van 27