GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

323 resultaten
Filteren
van 33
ZENDING EN EVANGELISATIE.
De Reformatie
„De kerken in indonesië” op de synode van eindhoven.

„De kerken in indonesië” op de synode van eindhoven.

Het anti-revolutionaire dagblad „De Botterdammer" heeft in z'n nummer van 7 Febr. j.l. zijn kerknieuws-redacteur iets laten mededeelen over een onderhoud met ds Probowinoto, den Javaanschen predikant, dier op de Synode van Eindhoven „de Kerken in Indonesië" (weten de synode-leden ook - WELKE kerk ...

14 februari 1948
De Reformatie
K. S.
G. GOOSSENS.
1718 woorden
De synodocratie weer in de crisis.

De synodocratie weer in de crisis.

Bij de synodocraten is thans de zending weer aan de beurt. De. leiding van dr J. H. Bavanck is in schier elk opzicht foutief; dogmatisch, kerkelijk, politiek. Voorbeelden gaven we; we praten dus niet in de ruimte.Thans vergaderde men in , , synode" te Eindhoven. Agendum: zendingszaken (plu ...

21 februari 1948
De Reformatie
K. S.
1349 woorden
Een onware beschuldiging ingetrokken.

Een onware beschuldiging ingetrokken.

In het najaar van 1947 werd door leden van de' (vrijgemaakte) kerken op Oost-Soemba een Vereeniging voor Christelijk Lager Onderwijs opgericht. Van deze oprichting werd bericht gezonden aan den kerkeraad van de zendende Kerk te Zwolle, waarbij aan dezen kerkeraad hulp gevraagd werd o.a. voor het ...

15 mei 1948
De Reformatie
C. C. DE VRIES.
509 woorden
Kleedingactie

Kleedingactie

Een woord tot onze zusters Van verschillende zijden bereikt ons de vraag: „Is er nog goed voor Soemba noodig? " Deze vraag is geen vraag meer, als we bedenken, dat in het begin veel gedragen goed verzonden is, dat nu wel weer geheel versleten zal zijn. Blijft dus o ...

26 juni 1948
De Reformatie
J. HAZELZET-ZEILSTRA.
1201 woorden
Eenige opmerkingen naar aanleiding van Dr J. Verkuyl’s dissertatie I

Eenige opmerkingen naar aanleiding van Dr J. Verkuyl’s dissertatie I

Met zijn dissertatie „Enkele aspecten van het probleem der godsdienstvrijheid in - Azië" heeft Dr J. Verkuyl ongetwijfeld een onderwerp aangesneden, dat in zijn beteekenis nauwelijks kan overschat worden. Actueel, om niet te zeggen précair, zijn de aziatische problemen — waaronder dan het problee ...

7 augustus 1948
De Reformatie
G. GOOSSENS.
1529 woorden
Eenige opmerkingen naar aanleiding van Dr J. Verkuyl’s dissertatie II

Eenige opmerkingen naar aanleiding van Dr J. Verkuyl’s dissertatie II

Dr Verkuyl begint zijn studie met te verzekeren, dat de vrijheid van godsdienst, „evenals alle andere fundamenteele rechten in de moderne wereld vertreden (is) op een wijze, die men 50 jaar geleden voor ondenkbaar hield”.Ja, zoo is het, „men" meent telkens weer, dat de „moderne wereld" tol ...

14 augustus 1948
De Reformatie
G. GOOSSENS.
1683 woorden
Eenige opmerkingen

Eenige opmerkingen

Ook volgens Dr Verkuyl is de Overheid aan Christus onderworpen, geheel en al. Dit blijkt o.m. uit Rom. 13 : 4 en 6, Openb. 1 : 5, Matth. 28 : 18. Onderscheid tussehen Christelijke en niet-Christehjke Overheid is er in dit opzicht niet. Beide zijn aan Christus enderworpen en aan Hem verantwoording ...

28 augustus 1948
De Reformatie
G. GOOSSENS.
1964 woorden
Eenige opmerkingen

Eenige opmerkingen

„Wat beteekent voor de Overheid de binding aan de Wet Gods? ”Dit is de veelbelovende vraag, welke Dr Verkuyl laat drukken boven de paragraaf, waarin hij een Overheid construeert, die geheel gebonden is aan de volksconsciéntie.Hoe de Overheid haar ambt heeft te vervullen met betrekki ...

4 september 1948
De Reformatie
G. GOOSSENS.
1968 woorden
Eenige opmerkingen

Eenige opmerkingen

naar aanleiding van Dr T. Verkuyl's dissertatie VOok volgens Dr Verkuyl is — gelijk wij zagen — de godsdienstvrijheid niet geheel onbegrensd. Wat niet voldoet aan het „ethische minimum" moet de Overheid verbieden. Delicten voldoen daar in ieder geval niet aan. „Als er sprake is van delicte ...

11 september 1948
De Reformatie
G. GOOSSENS.
H. VELTMAN
2343 woorden
Eenige opmerkingen

Eenige opmerkingen

naar aanleiding van Dr J. Verkuyl’s dissertatie VI (Slot)De riatuurrechtsleeraars uit vroegere perioden waren nu eenmaal slechte ethnologen en dat kon ook moeilijk anders, daar de ethnologic nog een jonge wetenschap is, doch de twintigste-eeuwsche verspreiders van een leer, welke uitgaat v ...

18 september 1948
De Reformatie
G. GOOSSENS.
K. S.
2470 woorden
van 33