GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

323 resultaten
Filteren
van 33
ZENDING EN EVANGELISATIE
De Reformatie
Stockholm en de Zending.

Stockholm en de Zending.

III. Nog een derde punt mogen vrij onder het opschrift „Stockholm en de zending" ter sprake brengen, daarin volgend het voorbeeld van Dr Richter, den schrijver van een artikel onder bovenstaanden titel in het „Neue Allg. Miss. Zeitschrift".Wij bedoelen het v ...

De Reformatie
J. D'. W.
1453 woorden
Een en ander.

Een en ander.

III. Samenwerking. Een - verblijdend bericht bevatten de bladen lietreffende de samenwerkende zendingsvereenigingen in ons larrd.ïot die corporaties, welke hun centrum in Oegstgeest hebben, is toch toegetreden de Basler Missio ...

De Reformatie
J. D. W.
Red
1420 woorden
De wereld van den lslam.

De wereld van den lslam.

De Islam blijft steeds de aandacht trekken van ieder Christen, die meeleeft met zijn tijd, en de bede: „Uw-Koninkrijk kome" van harte bidt. •Immers, de Mohammedanen zijn meer dan 230 millioen (230.000.000) in getal, en voorwerp van zendingsarbeid. Zij leven buiten Christus; en al is de naa ...

De Reformatie
J. D. W.
1208 woorden
Niet langer geïsoleerd!

Niet langer geïsoleerd!

De Islam is eeuwenlang een afgesloten wereld geweest. Er was temauwernoiod eenig punt van aanraking tusschen de Christelijke wereld van het Westen en het Mohammedanisme.Daaruit volgde, dat de Mohammedanen hun eigen oiitwikkeling en cultuur hadden, hun, eigen literatuur, wetenschap, kunst. ...

De Reformatie
J. D. W.
1351 woorden
Het donker werelddeel.

Het donker werelddeel.

I. In de maand September zal, zoo God wil, in België een internationale Zendingsconferentie worden gehouden, waarop Afrika, het onderwerp van behandeling zal zijn., België zal wel gekozen zijn, omdat het in de Kongo zulk een groot Afrikaansch bezit, heeft. E ...

De Reformatie
J. D. W.
1263 woorden
Het donker werelddeel.

Het donker werelddeel.

H.Hoe staat het nu in dat donker werelddeel, dat in de laatste tientallen jaren tot het licht gekomen is, met de zending? Afrika's zendingsgeschiedenis is met bloed geschreven.Hoe bloeiden b.v. in de eerste eeuwen in Noord-Afrika de Christelijke kerken! Tertullianus, Cyprianu ...

De Reformatie
J. D. W.
1250 woorden
De toestand der Wereldzending.

De toestand der Wereldzending.

V. (Haar taak.) Het doel van de zending is het brengen van het Evangelie aan hen, die de waarheid niet kennen, om alzoo te komen tot stichting van de kerk des Heeren. Alles wat dus door de zending gedaan wordt moet daarmee in verband ...

De Reformatie
J. D. W.
1027 woorden
De toestand der Wereldzending.

De toestand der Wereldzending.

VI. (Het voorbeeld.) Zijn belangrijk artikel over „Zur Missionslage" besluit Prof. Richter met het wijzen op de beleekenis van het voorbeeld. In de zending zelf moet met de kracht van het voorbeeld rekening worden gehouden, maar zij ...

De Reformatie
J. D. W.
1359 woorden
Biografieën.

Biografieën.

Het schrijven van een biografie stelt bijzondere eischen.Immers er is gevaar, dat de schrijver zijn held idealiseert; het mooie wordt eenzijdig naar voren gebracht, en het verkeerde achterwege gelaten of vergoelijkt. De lezer krijgt alzoo een onzuiver beeld.Of ook is het mogelijk, d ...

De Reformatie
J. D. W.
1522 woorden
„Ons Suriname”.

„Ons Suriname”.

Niet zonder grond mogen wij van O'us Suriname spreken. Immers, door Gods voorzienig bestel is Suriname de bezitting van Nederland geworden. Een rijke bezitting is het niet; het land kan zichzelf financieel niet redden; en ons volk heeft voor deze kolonie ook heel weinig interesse.' Toch is het on ...

De Reformatie
J. D. W.
1494 woorden
van 33