Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

481 resultaten
Filteren
van 49
De Nuts Beweging - pagina 11

De Nuts Beweging - pagina 11

DE „NUTS -I5EWE0ING.7voor billijke klachten over schending van het onzijdig karakter van het onderwijs." Men ziet het is Waar klaagt men dan nog over! weer het oude. Dat niet wetsovertreding, maar juist het decreteeren van neutraal onder-—de wet, degrievendste s ...

1 januari 1869
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
206 woorden
De Nuts Beweging - pagina 14

De Nuts Beweging - pagina 14

10DR „NÜTS"-UEWEGING.teil,0111slagvaardig te zijn als straks het „voorwaarts"door de gelederen weerklinkt.Daaromwil het reedsnu „allerwege tot do gevvenschtc werkzaamheid opwekken." Elk departement moet in zijn kring „bijzondere maatregelen" ...

1 januari 1869
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
245 woorden
De Nuts Beweging - pagina 13

De Nuts Beweging - pagina 13

T)V.„NUTS -BKWKOlXn.9Die gedachte doet den steller weer kwaad. Hij kan aan den vijand niet denken of het bloed begint hem ,tekoken...Eerbiedomrandschriftvoor elks overtuiging"schild zijner Maatschappij'tis , ...

1 januari 1869
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
236 woorden
De Nuts Beweging - pagina 12

De Nuts Beweging - pagina 12

8 bo„NUTSDF.e rÉxznijrundere-lU:\VI.(;iN(inis,laat zich moeilijk denken.Toch hoe bedenkelijk de verschijnselen ook zijn mogen en met hoeveel ernst Hoofdbestuurderen ze hebben waargenomen, men ...

1 januari 1869
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
228 woorden
De Nuts Beweging - pagina 15

De Nuts Beweging - pagina 15

,DE „NÜTS"-BEWKGING.11een bewijs te meer, dat zelfs een Hoofdbestuur van deMaatschappijNut vantot'tAlgemeenuitzondigeuiensehen bestaat, vatbaar voor even dezelfde struikelingen als wij.Neen wat Een tweeledig , ...

1 januari 1869
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
223 woorden
De Nuts Beweging - pagina 17

De Nuts Beweging - pagina 17

DK „NUTS"-BEWEGING.13mag heeten", in Februari 1869 weet men reeds: „dat de natie zich met den dag afkeeriger toont van die geruclitmakende middelen, in denjongsten tijd aangewend, om de openbare school in verdenking te brengen." Of stelt men op den samenhang ook dier woorden prijs m ...

1 januari 1869
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
239 woorden
De Nuts Beweging - pagina 18

De Nuts Beweging - pagina 18

,DE „NUTS"-BEWEGINU.14 oinvanliolan^^lictdat vanheteene enkelealgemeendoenteachter staanmoeten'i'oolipartij,Ijijhet ook e r z o e k van een iwijal houden w II herhalen: he ...

1 januari 1869
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
236 woorden
De Nuts Beweging - pagina 16

De Nuts Beweging - pagina 16

12,,NL:Ts"-Hi:WF.r;iNO.DY.departementszalentehoop geloopen.De dagbladenoverstroomen ons met legerbericliten uitalde kleinecantonnementen in dorp en stad. De Maatschappij mag er fier op zijn. Er is animo onder haar leden. Er is ...

1 januari 1869
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
257 woorden
De Nuts Beweging - pagina 19

De Nuts Beweging - pagina 19

DK ,,>JUTs"-HinTEÜlNrT.15evenmin hoe dat „onpartijdif^" zich „tegenpartij" stellen alwederom met Art. 3 der wet is te rijmen. Maar alleOokcritiek hier ter zijde gelaten.dit sclirijven beves-van de eerste circulaire: het is zeer ernstig en zeer bepaald ...

1 januari 1869
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
225 woorden
De Nuts Beweging - pagina 20

De Nuts Beweging - pagina 20

16„NUTs"-BEWtGING.L»Kmachtin beleid enverkrijgt,en werkelijk een dreigend aanzien.— nu dan ook korte metten metdie vijandenvan „volkswelvaart en Neerlands onafliankelijkheidf' nu te wapen! gij strijders! die nog waken wilt voor ...

1 januari 1869
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
190 woorden
van 49