Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

72 resultaten
Filteren
van 8
De hedendaagsche schriftcritiek in haar bedenkelijke strekking voor de gemeente des levenden Gods - pagina 10

De hedendaagsche schriftcritiek in haar bedenkelijke strekking voor de gemeente des levenden Gods - pagina 10

6 ten dage aan schier alle Protestantsche universiteiten van Europa's vasteland gedreven wordt, m o e t uitloopen op een doodbloeden der theologie; niet k a n doorgaan zonder aan de Gemeente haar Heilige Schrifture te ontrooven ; en e i n d i g e n zal met haar weerloos over te leveren in de arme ...

20 oktober 1881
Rectorale redes
A. Kuyper
503 woorden
De hedendaagsche schriftcritiek in haar bedenkelijke strekking voor de gemeente des levenden Gods - pagina 11

De hedendaagsche schriftcritiek in haar bedenkelijke strekking voor de gemeente des levenden Gods - pagina 11

•7 Heiligen Geest,óók als ó QióXoyog,EcclesiaeDoctor;OoSüq ykp o'idevra Toü Qioü, ei /XYJ T'O icvihjxa. TOÜ 06OD, TO ykp TrvsJi^a. tpsiivS. r aTravra,KM ra fiaSrfj rcïi Qtoü i); en alle echte theologie is alzoo in haar wezen één schoon gebouw, dat ...

20 oktober 1881
Rectorale redes
A. Kuyper
500 woorden
De hedendaagsche schriftcritiek in haar bedenkelijke strekking voor de gemeente des levenden Gods - pagina 24

De hedendaagsche schriftcritiek in haar bedenkelijke strekking voor de gemeente des levenden Gods - pagina 24

20 met al wat ze reeds wisten, met geheel het resultaat van hun voorafgaande vorming, tot met hun omgeving en actestukken, en beweer, dat de Heilige Geest dezen geheelen persoon, met al wat tot hem hoorde, gebruikt heeft om in en door hem te herinneren, te schiften, te louteren, te denken, te sch ...

20 oktober 1881
Rectorale redes
A. Kuyper
501 woorden
De hedendaagsche schriftcritiek in haar bedenkelijke strekking voor de gemeente des levenden Gods - pagina 12

De hedendaagsche schriftcritiek in haar bedenkelijke strekking voor de gemeente des levenden Gods - pagina 12

8 krasje op het zorgvuldigst heeft opgeteekend, doch waarin, tot terging van de aanzittende gasten, de perelende wijn ontbreekt. Mag dit nu gedoogd? Zie, vooral naar de pleitbezorgers van deze vivisectie der schrift ons telkens herhalen, is de kennisse Gods óók uit het rijke leven van de natuur e ...

20 oktober 1881
Rectorale redes
A. Kuyper
551 woorden
De hedendaagsche schriftcritiek in haar bedenkelijke strekking voor de gemeente des levenden Gods - pagina 13

De hedendaagsche schriftcritiek in haar bedenkelijke strekking voor de gemeente des levenden Gods - pagina 13

9 pleegt geen dichter zijn. Zoo blijft het orgaan voor de eigenlijk theologische studiën onontwikkeld. Ze verliezen hun gewijd karakter; worden dor; en wat erger nog is, ze prikkelen tot hoogheid in stee van ootmoed te kweeken. Want in ernst, niets is nu reeds gewoner dan jeugdige theologen, wier ...

20 oktober 1881
Rectorale redes
A. Kuyper
436 woorden
De hedendaagsche schriftcritiek in haar bedenkelijke strekking voor de gemeente des levenden Gods - pagina 33

De hedendaagsche schriftcritiek in haar bedenkelijke strekking voor de gemeente des levenden Gods - pagina 33

29 voorstelling werden ingebracht ? Raakten deze gravamina, die aan óns wetenschappelijk besef, onzes ondanks, instemming afdwongen, dan ook uw wetenschappelijke conciëntie nooit? En indien wel, hoe rijmt ge dan uw schoone belijdenis met de bedenkingen waarop ge stuit? Ook hierover een woord M. H ...

20 oktober 1881
Rectorale redes
A. Kuyper
459 woorden
De hedendaagsche schriftcritiek in haar bedenkelijke strekking voor de gemeente des levenden Gods - pagina 25

De hedendaagsche schriftcritiek in haar bedenkelijke strekking voor de gemeente des levenden Gods - pagina 25

21 menschelijk bewustzijn. In ons bewustzijn nu kan een gedachte niet indringen, of ze trekt van zelf het kleed van voorstellingen en begrippen aan. En wederom uit dit bewustzijn kunnen ze niet op het papier komen, of ze moeten in den vorm uitgaan van woorden en woordvoegingen. Ging het zóó toe, ...

20 oktober 1881
Rectorale redes
A. Kuyper
465 woorden
De hedendaagsche schriftcritiek in haar bedenkelijke strekking voor de gemeente des levenden Gods - pagina 14

De hedendaagsche schriftcritiek in haar bedenkelijke strekking voor de gemeente des levenden Gods - pagina 14

10 de sociale en huiselijke verhoudingen reeds hebben doorleefd. — Encyclopaedisch sprak zich dit het scherpst uit in den eisch, dat de l o c u s de S. S c r i p t u r a uit den gevel der dogmatiek zou worden weggenomen om geplaatst te worden in het transsept van de M e d i a g r a t i a e * ) . ...

20 oktober 1881
Rectorale redes
A. Kuyper
688 woorden
De hedendaagsche schriftcritiek in haar bedenkelijke strekking voor de gemeente des levenden Gods - pagina 34

De hedendaagsche schriftcritiek in haar bedenkelijke strekking voor de gemeente des levenden Gods - pagina 34

30 zenuwen en hersenen, zoo kan ook het critisch zintuig aan hyperaesthesie gaan lijden, dat het valsch m o e t , en niet anders dan valsch k a n waarnemen; aldus in dien onharmonischen toestand gerakend, dat elk geluid scheller, elke aanraking stuitender, elke oneffenheid grover wordt voor haar ...

20 oktober 1881
Rectorale redes
A. Kuyper
421 woorden
De hedendaagsche schriftcritiek in haar bedenkelijke strekking voor de gemeente des levenden Gods - pagina 26

De hedendaagsche schriftcritiek in haar bedenkelijke strekking voor de gemeente des levenden Gods - pagina 26

22 Heeren maakt. De vraag die zich met het oog op de hedendaagsche Schriftstudie voordoet, is dus niet, of ze wellicht andere hypothesen over het mysterie der Schriftingeving doet aankleven, noch ook of ze het oordeel over de Schrift in litterarisch opzicht wijzigt, maar alleen en uitsluitend, of ...

20 oktober 1881
Rectorale redes
A. Kuyper
459 woorden
van 8