Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

196 resultaten
Filteren
van 20
Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 119

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 119

J BIJLAGE E .DB DOLEERBNDE KERKEN.117dat onse vergaderinge prijst haren goeden ijver ende willich is haer te hulpe coomen: Doch alsoo dit toecomende sondach niet geschieden en can datmen het beste sal doen om het daer toe te beleijden dat dese saecke soo haest mogelyek is sal ...

20 oktober 1882
Rectorale redes
F.L. Rutgers
423 woorden
Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 120

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 120

118BIJLAGE E .DB DOIEEEBNDEKEEKEN.end gepretendeerde resolutie der H. Staten, die haer opgedrongen vrert, ende belast verclaringe te Doen, ofse Die aen nemen end naercomen willen of niet De Vergadering dese sake in de vrese des H. overwegen hebbende aduiseert, Datmen a ...

20 oktober 1882
Rectorale redes
F.L. Rutgers
393 woorden
Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 121

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 121

BIJLAGE E ,BE DOLEEEENDE KEUKEN,11930 APRIL 1615. — D. Hallius brengt in, dat hij met D. Plancio deu H. Burgermr. int particulier gesproken heeft, nopende de sake van Hooren, Waerop D. Hallius vande H. Burgerman opt stathuys ontboden synde verstaen heeft, Dat haer B. in geend ...

20 oktober 1882
Rectorale redes
F.L. Rutgers
448 woorden
Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 122

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 122

120BIJLAGE E .DE DOLEERENDB KERKE^f.sonde deel der broederen des Classis haer beswaeren den anderen bv te sitten, Waerop de vergadering goet vint, dese sake wat naerder met d'eerste gelegenheyt in bedencken te nemen, Den Classe Sinodal daerop aduys te vragen, end haer binnen ...

20 oktober 1882
Rectorale redes
F.L. Rutgers
441 woorden
Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 123

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 123

BIJLAGE E .UE UOLEERENDE KERKEN.131eenige subsidie tot onderhout desseluen, Doch also De vergadering niet en is in Competenten getale is goetgevonden Dit wt te stellen totten naesten Donderdach. (Protoe. IV, fol. 143). 18 JUNI 1615. — Opt Versoeek van Samuel vanden Borre, sam ...

20 oktober 1882
Rectorale redes
F.L. Rutgers
395 woorden
Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 124

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 124

133BIJLAGE E .DE DOLEEKENDEKEUKEN.zij, also t' Classis van Dordrecht onder t' weick hij beroepen is, hem t' selue heeft opgeleyt, Hierop is besloten Dat sodane getuychnis by hem, aen Die Van Hoorn gal moeten versocht worden, twelck hem Van D, Praeside sal toegeschreuen ...

20 oktober 1882
Rectorale redes
F.L. Rutgers
418 woorden
Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 125

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 125

BIJLAGE E .DE DOLEERENDEKEUKEN.123versocht synde, hem daertoe wel sal laten gcbruijken of eenen anderen goeden Predicant daertoe bewegen. (Protoc. IV, fol. 182). 15 DECEMBER 1616. — Sal D. Ursimts schryven aen Caspar Wiltens, Dat hij sich op een plaetse houden sal. End ...

20 oktober 1882
Rectorale redes
F.L. Rutgers
425 woorden
Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 126

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 126

124BIJLAGE E .DB DOLBEKENÜE KEEKEN.1 JÜNl 1617.—Is voor al ^esproocken, aengaende het gemeyn subsidium, datmen byleggen souden gelyck als andere Classen end Kereken hebben gedaen to: onderstant der veeier dolerende Gemeenten hier te Lande: Daerop is goet gevonden datmen onze ...

20 oktober 1882
Rectorale redes
F.L. Rutgers
426 woorden
Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 111

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 111

BIJLAGE E. (Hiervoren aangehaald hlz. 26 en 47.)Extracten uit de Protocollen van den Amsterdams chen kerkeraad, betreffende zijne bemoeiingen met verdrukte broederen en doleerende kerken.18 NOV. 1609. — De Kerckenraet gelet hebbende opt vertooeh van Pieter Jansson, predicant tot Egm ...

20 oktober 1882
Rectorale redes
F.L. Rutgers
244 woorden
Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 112

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 112

110BIJLAGE E .DE'DOLEERENDEKEEKEN.15 APRIL 1610. — Inde sake D. Joannis Lydy is goet geuonden, datmen hem raden sal te blyuen Daer hij is, alsomen meent, dat t' selue best voor hem sal wesen, Daerentusschen so daer enige beroeping op hem geschiede, dat de broeders hem ...

20 oktober 1882
Rectorale redes
F.L. Rutgers
416 woorden
van 20