Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

68 resultaten
Filteren
van 7
Overlevering en kritiek - pagina 27

Overlevering en kritiek - pagina 27

OVERLEVERING EN K R I T I E K .,./•-^3En eindelijk, om nu niet te lang bij dit punt stil te staan, wil ik in de vierde plaats nog opmerken, dat het toch de natuurlijkste onderstelling is aan te nemen dat de afschrijvers, wetende dat zij geschriften van hooge waarde copieerden ...

20 October 1886
Rectorale redes
J. Woltjer
482 woorden
Overlevering en kritiek - pagina 1

Overlevering en kritiek - pagina 1

OVIRLEVERING EN KRITIEK. REDE, GEHOUDEN BIJ HET OVERDRAGEN -^'AN H E T RECTORAAT DER VRIJE UNIVERSITEIT,DEN 2o«e"OCTOBER1886,DOORJ.W O L T J E R , Pliil. theor. et litter, hum. doctor. ...

20 October 1886
Rectorale redes
J. Woltjer
26 woorden
Overlevering en kritiek - pagina 18

Overlevering en kritiek - pagina 18

14OVERLEVERING EN KRITIEK,exemplaria sunt reliqui corrigendi" i). Gewoonlijk vergeleek men de handschriften der openbare bibliotheken, om in omloop zijnde minder goede exemplaren te verbeteren 2). Zoo werden er ook wat wij zouden noemen kritische uitgaven bezorgd en voor de zuiverhe ...

20 October 1886
Rectorale redes
J. Woltjer
343 woorden
Overlevering en kritiek - pagina 2

Overlevering en kritiek - pagina 2

...

20 October 1886
Rectorale redes
J. Woltjer
1 woorden
Overlevering en kritiek - pagina 28

Overlevering en kritiek - pagina 28

24OVERLEVERING £NKRITIEK.Zoo werd er aangedrongen op nauwkeurig afschrijven. En waar dan de afschrijvers ook tot de ongcleerden en ongeoefcndcn behoorden, daar was het gevaar des te geringer om onjuist af te schrijven. Zij die het Woord der prediking van God van de apostelen ...

20 October 1886
Rectorale redes
J. Woltjer
343 woorden
Overlevering en kritiek - pagina 3

Overlevering en kritiek - pagina 3

KlJÖ^fr-<u.\• ...

20 October 1886
Rectorale redes
J. Woltjer
1 woorden
Overlevering en kritiek - pagina 4

Overlevering en kritiek - pagina 4

z" ...

20 October 1886
Rectorale redes
J. Woltjer
1 woorden
Overlevering en kritiek - pagina 20

Overlevering en kritiek - pagina 20

l6. , ,: i ^OVERLEVERING EN KRITIEK.eenstemt met caput 104 van de lex coloniae Genetivae luliae, waarvan men fragmenten in 1870 heeft opgedolven. i) Vatten we nu de punten, die ik daar in 't kort heb opgegeven, samen, dan is, dunkt mij, het resultaat onbetwistbaar, dat de sch ...

20 October 1886
Rectorale redes
J. Woltjer
366 woorden
Overlevering en kritiek - pagina 29

Overlevering en kritiek - pagina 29

OVERLEVERING ENKRITIEK.25Van opzettelijke vervalsching en bedrog als oorzaak der verschillende lezingen in handschriften van hetzelfde werk mag dus de kritiek niet als onderstelling uitgaan; de regel is, dat de afwijkingen en fouten door onbewuste afdwaling van oog en oor zij ...

20 October 1886
Rectorale redes
J. Woltjer
363 woorden
Overlevering en kritiek - pagina 5

Overlevering en kritiek - pagina 5

OVERLEVERING EN KRITIEK. ...

20 October 1886
Rectorale redes
J. Woltjer
3 woorden
van 7