GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

30 resultaten
Filteren
van 3
1887-01-30
Over den zin en de beteckenis

Over den zin en de beteckenis

Over den zin en de beteckenis van den naam „Gereformeerd", werd in de Inleiding tot het Gereformeerd Kerkelijk Congres - onder meer^dit gezegd: „Broeders, laat ons onszelven toch rekenschap geven van wat dit ernstig samenzijn beteekent. , Gereformeerd' noemt zich al wat herwaarts opkwam, m ...

30 januari 1887
De Heraut
562 woorden
Toen onlangs de Modernen

Toen onlangs de Modernen

Toen onlangs de Modernen te Amsterdam saam waren om hun kansen bij de aanstaande kerkelijke verkiezingen te bespreken, wierd ook de vraag opgeworpen, op wat wijs men van de Gereformeerden af kon komen.Die hadden sinds 1869 in den weg gestaan, en die waren het dus, die thans uit den weg' mo ...

30 januari 1887
De Heraut
H. A. J. LüTGE
W. J. G. AALDERS.
518 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

AAN VRAGERS. Wat wordt er bedoeld met de »kotjes" waarin de profeet Jeremia werd geworpen, zooals staat in Jeremia 37 : 16.We lezen daar: »Als Jeremia in de plaats des kuils en in de kotjes gekomen was." Uit het hoofdstuk blijkt, dat de Chaldeën, die Jeruzal ...

30 januari 1887
De Heraut
DR. BARTH.
HOOGENBIRK.
489 woorden
Gereformeerd Kerkelijk Congres,

Gereformeerd Kerkelijk Congres,

Gereformeerd Kerkelijk Congres, Het Comité heeft de eer, ingevolge opdracht van het^Congres, hiermede ter kennisse van belanghebbenden te brengen: i". dat de Adviezen der Zakelijke Sectiën voor een ieder, die vooraf de toelatingsformule van het Congres onderteekent, bij de Moderator ...

30 januari 1887
De Heraut
460 woorden
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

{Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie) Oprechtheid eu eerlijkheid. Voor eenige weken ontving een geëxamineerd godsdienstonderwijzer te Dordrecht van een zijner vrienden de mededeeling, dat te G. de betrekking van godsdienstonderwijzer vacant was, hem a ...

30 januari 1887
De Heraut
G. J. VAN S.
J. B. JzN.
414 woorden
Ook deze week bracht ons

Ook deze week bracht ons

Ook deze week bracht ons weer het bericht van twee kerken, die zich door afwerping van het juk der Synodale Hiërarchie, weer eerlijk onder het juk d^ Heeren hadden gebogen.Ditmaal waren het Hijlaard en Bunschoten van waar deze tijding van verlossing kwam, en wat voor beiden een star der ho ...

30 januari 1887
De Heraut
366 woorden
Kerkelijke Berichten.

Kerkelijke Berichten.

Drietal. NED. HERV. KERK.Tholen: Pop te Hagestein, Klaarhamer te Montfoort en Ringeling te Krimpen aan de Lek. Tweetal. Aan de ambachtsvrouw ter electie aangeboden. NED. HERV. KERK. ...

30 januari 1887
De Heraut
133 woorden
Gelijk thans blijkt is

Gelijk thans blijkt is

Amsterdam, 28 Januari.Gelijk thans blijkt is in de onderscheidene Lokalen te Amsterdam bij de gehoudene Bijbellezingen en Godsdienstoefeningen van 10 Januari tot ultimo December 1886 gecollecteerd een hedtag van zewnlig duizend gulden, voor Armen, Eeredienst en Onderwijs.Een zeker b ...

30 januari 1887
De Heraut
104 woorden
De Drie Formulieren van Eenigheid

De Drie Formulieren van Eenigheid

Uitgaven van J. i. WORISER te imsterdam: rie Formulieren van Eenigheid, VOOR GEMEENTELIJK GEBRUIK UITGEGEVENDOORr. A. YPPrijs ingen. 35 Cent; 25 Exempl. ƒ 8.—; 50 Exempl. ƒ 15.—. In stevigen Omslag met linnen rug: 45 Cent; 35 Exempl. ƒ10.—; 50 Exempl. ƒ 19.— ...

30 januari 1887
De Heraut
100 woorden
P. W. J. KLAARHAMER

P. W. J. KLAARHAMER

Tot de Wet en tot de Ups!Het antwoord dat de Belijdenis der Gereformeerden geeft op de vraag: Wat is de Kerk; — welk is het ambt der geloovigen — en waaruit wordt de ware van de valsche Kerk gekend? DOORp. w. J. KLAARHAMER; Predikant te Middelburg. Prijs ƒ 0.30. ...

30 januari 1887
De Heraut
74 woorden
van 3