GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

30 resultaten
Filteren
van 3
1887-01-30
Familieberichten

Familieberichten

Door Gods goedheid bevallen van een welgeschapen ZOO/V B. GREIDANUS geliefde Echtgenoote van J. GIETEMA.Oosthem., 25 Jan. '87. ...

De Heraut
19 woorden
HONIG UIT DEN ROTSSTEEN.

HONIG UIT DEN ROTSSTEEN.

Uitgaven van J. A. WORMSER, te Amsterdam: MIG DIT DEfI HBTSSTEi.DOORDR, A. KUTPEE.TWEEDE BWDEL.Door bemiddeling van alle Boekhandelaren te ontbieden. ingenaaid / 3.40; gebonden / 3.90.Prijs ...

De Heraut
26 woorden
„DE LOFSTEM.”

„DE LOFSTEM.”

Is verschenen de éde drok van: „DE LOFSTEM.”»3- en 3-stemmig Zangbnndeltje voor Christ. Scholen en Huisgezinnen, doorJ. C. DE PÜY, NIJMEGEN.Hoofdonderwijzer te Sexbierum.PRIJS f 0.35.P. T. MILBORN. ...

De Heraut
31 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Te ireukelen te iiiureen WONING, met 3 beneden en 3 bovenslaapkamers, keuken, zolder, kelder en verdere gemakken, flicken TUIN, mooi uitzicht en alle werkdagen te zien. Te bevragen bij G. H. VAN DER WILT, te Breukelen. (46) ...

De Heraut
34 woorden
HET HARPJE,

HET HARPJE,

Is aan de Weezendrukherij verschenen en alom te bekomen, de TWEEDE Druk van: HET HARPJE, VERVOLG OPDE LOFSTEM, Twee-, Drie- en Vierstemmig Zang-boekje.DOORJ. C. DE PUY, Hoofdonderwijzer te Sexbierum.NIJMEGEN.P. J. MILBORN, , Uitgever. ...

De Heraut
35 woorden
Kerkelijk Handboekje.

Kerkelijk Handboekje.

K. LE COINTRE, Middelburg.Bij ZALSMAN te Kampen, verschijnt: Kerkelijk Handboekje.Bevattende de voornaamste acten der Nationale en Provinciale Synoden, alsmede de Post-Acta der Synode te Dordrecht in 1618 en 1619.Ten dienste van Predikanten en Kerkeraden. ...

De Heraut
35 woorden
Tegen aanstaanden Maandag

Tegen aanstaanden Maandag

Tegen aanstaanden Maandag heelt de Kerkeraad der Ned. Geret. Kerk te Amsterdam Gemachtigden sa^mgeroepen, om te voorzien in de vacaturen van 34 ouderlingen en 27 diakenen. Natuurlijk zijn alle aftredenden herkiesbaar.Het citatiebiljet is onderteekend door Ds. Renier. ...

De Heraut
37 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden overleed tot onze zeer diepe droefheid, onze zoo innig geliefde Man, Vader en BehiiwdvaderCORNELIS VAN DRIMMELEN, in den ouderdom van 59 jaar en 10 maanden. Het vaste vertrouwen, dat zijn zielewensch is vervuld, altijd bij den Heere te zijn, lenigt onze diepe smart. Wed. S. VAN DRIMM ...

De Heraut
51 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Bij A. MULDER, Boekhandelaar te Pekela, is verschenen, en bij ZEd. en den sclirijver per postwissel of onder toezending van postzegels te ontbieden: Het plaatsvervangend lijden van onzen Heere Jezus Christus, naar de leer en naar de Heilige Schriften, door H. Z. KLOEKERS, Pred. te Menwe-Pe ...

De Heraut
54 woorden
Kerken-Ordening

Kerken-Ordening

Bij J. A. WORMSER te Amsterdam verscheen: Gereformeerd Kerkelijk Congres.HIT mDER TWEEDE HIÏR& BCHIE.Drie Referaten den 11 Januari 1887 in Frascati voorgedragen doorëhx. Mr. A, F. de Savornin LohmanENPrijs f 0.60.Kerken-Ordening.O ...

De Heraut
72 woorden
van 3