GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

30 resultaten
Filteren
van 3
1887-01-30
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

AAN VRAGERS. Wat wordt er bedoeld met de »kotjes" waarin de profeet Jeremia werd geworpen, zooals staat in Jeremia 37 : 16.We lezen daar: »Als Jeremia in de plaats des kuils en in de kotjes gekomen was." Uit het hoofdstuk blijkt, dat de Chaldeën, die Jeruzal ...

De Heraut
DR. BARTH.
HOOGENBIRK.
501 woorden
In een dezer dagen uitgegeven

In een dezer dagen uitgegeven

In een dezer dagen uitgegeven leerrede wierd door een der ontzette predikanten o. a. dit gezegd : Voor vijftig jaren zijn ook de getrouwe leden der Kerk wegens hun weerstandbieding aan de door den Staat op de Kerk gelegde macht uitgeworpen; doch toen geschiedde zulks niet door de Kerk zelv ...

De Heraut
KUYPER.
828 woorden
Te helder en doorzichtig,

Te helder en doorzichtig,

Te helder en doorzichtig, te zeer raak en ter snede, om het niet bijna in zijn geheel over te nemen, is het slot van wat de Prot. Noordbr. aan Ds. Merens van Utrecht heeft geantwoord: Zeer bescheiden merkt de schrijver op: Het komt niet in ons op aan Ds. M. onderricht te willen geve ...

De Heraut
1500 woorden
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

{Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie) Oprechtheid eu eerlijkheid. Voor eenige weken ontving een geëxamineerd godsdienstonderwijzer te Dordrecht van een zijner vrienden de mededeeling, dat te G. de betrekking van godsdienstonderwijzer vacant was, hem a ...

De Heraut
G. J. VAN S.
J. B. JzN.
427 woorden
Kerkelijke Berichten.

Kerkelijke Berichten.

Drietal. NED. HERV. KERK.Tholen: Pop te Hagestein, Klaarhamer te Montfoort en Ringeling te Krimpen aan de Lek. Tweetal. Aan de ambachtsvrouw ter electie aangeboden. NED. HERV. KERK. ...

De Heraut
159 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden overleed tot onze zeer diepe droefheid, onze zoo innig geliefde Man, Vader en BehiiwdvaderCORNELIS VAN DRIMMELEN, in den ouderdom van 59 jaar en 10 maanden. Het vaste vertrouwen, dat zijn zielewensch is vervuld, altijd bij den Heere te zijn, lenigt onze diepe smart. Wed. S. VAN DRIMM ...

De Heraut
51 woorden
Dr. Bavinck spreekt in de Vrije

Dr. Bavinck spreekt in de Vrije

Dr. Bavinck spreekt in de Vrije Kerk een goed en warm woord tegen het ethische Pedantisme, dat thans vooral door de school van Ritschl gedreven, heil voor het geloof zoekt in een valsch dualisme, waarbij het niet meer aankomt op de vraag of iets werkelijk, reëel en waar zij, maar alleen of het en ...

De Heraut
577 woorden
Kerken-Ordening

Kerken-Ordening

Bij J. A. WORMSER te Amsterdam verscheen: Gereformeerd Kerkelijk Congres.HIT mDER TWEEDE HIÏR& BCHIE.Drie Referaten den 11 Januari 1887 in Frascati voorgedragen doorëhx. Mr. A, F. de Savornin LohmanENPrijs f 0.60.Kerken-Ordening.O ...

De Heraut
72 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Te ireukelen te iiiureen WONING, met 3 beneden en 3 bovenslaapkamers, keuken, zolder, kelder en verdere gemakken, flicken TUIN, mooi uitzicht en alle werkdagen te zien. Te bevragen bij G. H. VAN DER WILT, te Breukelen. (46) ...

De Heraut
34 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Van lieverlee breekt het licht door de wolken ook bij de mannen, die onze felste en meest principieele tegenstanders zijn.Zoo oefent thans weer in de Hervorming de heer B. Haga van Witmarsum een treffend juiste critiek op de immoreele strekking van het eenheidsgeroep onder de vogelen van d ...

De Heraut
KUYPER.
714 woorden
van 3