GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

30 resultaten
Filteren
van 3
1887-01-30
De Drie Formulieren van Eenigheid

De Drie Formulieren van Eenigheid

Uitgaven van J. i. WORISER te imsterdam: rie Formulieren van Eenigheid, VOOR GEMEENTELIJK GEBRUIK UITGEGEVENDOORr. A. YPPrijs ingen. 35 Cent; 25 Exempl. ƒ 8.—; 50 Exempl. ƒ 15.—. In stevigen Omslag met linnen rug: 45 Cent; 35 Exempl. ƒ10.—; 50 Exempl. ƒ 19.— ...

De Heraut
76 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Door Gods goedheid bevallen van een welgeschapen ZOO/V B. GREIDANUS geliefde Echtgenoote van J. GIETEMA.Oosthem., 25 Jan. '87. ...

De Heraut
19 woorden
HET HARPJE,

HET HARPJE,

Is aan de Weezendrukherij verschenen en alom te bekomen, de TWEEDE Druk van: HET HARPJE, VERVOLG OPDE LOFSTEM, Twee-, Drie- en Vierstemmig Zang-boekje.DOORJ. C. DE PUY, Hoofdonderwijzer te Sexbierum.NIJMEGEN.P. J. MILBORN, , Uitgever. ...

De Heraut
35 woorden
Gereformeerd Kerkelijk Congres,

Gereformeerd Kerkelijk Congres,

Gereformeerd Kerkelijk Congres, Het Comité heeft de eer, ingevolge opdracht van het^Congres, hiermede ter kennisse van belanghebbenden te brengen: i". dat de Adviezen der Zakelijke Sectiën voor een ieder, die vooraf de toelatingsformule van het Congres onderteekent, bij de Moderator ...

De Heraut
457 woorden
HONIG UIT DEN ROTSSTEEN.

HONIG UIT DEN ROTSSTEEN.

Uitgaven van J. A. WORMSER, te Amsterdam: MIG DIT DEfI HBTSSTEi.DOORDR, A. KUTPEE.TWEEDE BWDEL.Door bemiddeling van alle Boekhandelaren te ontbieden. ingenaaid / 3.40; gebonden / 3.90.Prijs ...

De Heraut
26 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Bij A. MULDER, Boekhandelaar te Pekela, is verschenen, en bij ZEd. en den sclirijver per postwissel of onder toezending van postzegels te ontbieden: Het plaatsvervangend lijden van onzen Heere Jezus Christus, naar de leer en naar de Heilige Schriften, door H. Z. KLOEKERS, Pred. te Menwe-Pe ...

De Heraut
54 woorden
„DE LOFSTEM.”

„DE LOFSTEM.”

Is verschenen de éde drok van: „DE LOFSTEM.”»3- en 3-stemmig Zangbnndeltje voor Christ. Scholen en Huisgezinnen, doorJ. C. DE PÜY, NIJMEGEN.Hoofdonderwijzer te Sexbierum.PRIJS f 0.35.P. T. MILBORN. ...

De Heraut
31 woorden
P. W. J. KLAARHAMER

P. W. J. KLAARHAMER

Tot de Wet en tot de Ups!Het antwoord dat de Belijdenis der Gereformeerden geeft op de vraag: Wat is de Kerk; — welk is het ambt der geloovigen — en waaruit wordt de ware van de valsche Kerk gekend? DOORp. w. J. KLAARHAMER; Predikant te Middelburg. Prijs ƒ 0.30. ...

De Heraut
73 woorden
Kerkelijk Handboekje.

Kerkelijk Handboekje.

K. LE COINTRE, Middelburg.Bij ZALSMAN te Kampen, verschijnt: Kerkelijk Handboekje.Bevattende de voornaamste acten der Nationale en Provinciale Synoden, alsmede de Post-Acta der Synode te Dordrecht in 1618 en 1619.Ten dienste van Predikanten en Kerkeraden. ...

De Heraut
35 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Prijs ƒ 135.niverMet dankbaarheid mag ik vermelden, dat ik in het afgeloopen- jaar ten behoeve van het Studiefonds omstreeks ƒ 6, 000 ontvangen beb. In allen opzichte voorwaar een aanmerkelijk bedrag! En dat voor ons oog en ons hart nog hooger klimt en heerlijker beteekenis heeft, o ...

De Heraut
750 woorden
van 3