Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

56 resultaten
Filteren
van 6
De hoogste vrijheid - pagina 27

De hoogste vrijheid - pagina 27

.••i?^-fi.%DE HOOGSTE V R I J H E I D .schoon woord menigeen leelijke daden bedekt, duizenden prijs te geven aan ongeluk en verderf kan niet prijzenswaardig zijn. Wie dus weet en belijdt dat Jezus Christus is d e waarheid en h e t leven, moet wenschen, , dat ook de wereldlijke overh ...

20 oktober 1887
Rectorale redes
A.F. de Savornin Lohman
361 woorden
De hoogste vrijheid - pagina 1

De hoogste vrijheid - pagina 1

I3S^HB05117 DEHOOGSTE VRIJHEID. REDE, GEHOUDEN BIJ HET OVERDRAGEN VAN HET RECTORAAT DER VRIJE UNIVERSITEIT,DEN 20^'^"OCTOBER1887,Jhr. Mr. A. F. DE SAVORNIN LOHMAN.AMSTERDAM,ni^Sll1887.J- A. WORMSER. ...

20 oktober 1887
Rectorale redes
A.F. de Savornin Lohman
19 woorden
De hoogste vrijheid - pagina 18

De hoogste vrijheid - pagina 18

i6DE HOOGSTE VRIJHEID.'Mwwmom, evenals de individueele persoon, op geestelijk gebied zekere doeleinden na te streven, komt er noodzakelijk toe op evengenoemd gebied al datgene te dooden ofte weren wat met die doeleinden niet strookt. Men zou zich vergissen zoo men meende, dat ...

20 oktober 1887
Rectorale redes
A.F. de Savornin Lohman
406 woorden
De hoogste vrijheid - pagina 2

De hoogste vrijheid - pagina 2

"MR-HBOS-BIBUÖIHEEK X "VRIJEUNIVERSirEir Cr ...

20 oktober 1887
Rectorale redes
A.F. de Savornin Lohman
3 woorden
De hoogste vrijheid - pagina 28

De hoogste vrijheid - pagina 28

20.DE HOOGSTK VRIJHEID.eenigermate ook in dezelfde verhouding, waarin de heidensche volken zich hunne afgoden dachten, in zoo ver n.L, dat Israël ook volgens zijn burgerlijke wetten verplicht was Jehovah te dienen, en geen eeredienst bewijzen mocht aan eenigen anderen god. Da ...

20 oktober 1887
Rectorale redes
A.F. de Savornin Lohman
357 woorden
De hoogste vrijheid - pagina 3

De hoogste vrijheid - pagina 3

DE HOOGSTE VRIJHEID.l'1 ...

20 oktober 1887
Rectorale redes
A.F. de Savornin Lohman
3 woorden
De hoogste vrijheid - pagina 4

De hoogste vrijheid - pagina 4

•^^1 ...

20 oktober 1887
Rectorale redes
A.F. de Savornin Lohman
1 woorden
De hoogste vrijheid - pagina 20

De hoogste vrijheid - pagina 20

i8DE HOOGSTE VRIJHEID.Bij de zoo liefelijk klinkende bewering dat, ieder, dus ook de staat,. eens anders godsdienstige overtuigingen moet dulden, omdat verdraagzaamheid eene deugd is, behoef ik niet lang stil te staan. Want al kon men aannemen, dat verdraagzaamheid afgescheiden van ...

20 oktober 1887
Rectorale redes
A.F. de Savornin Lohman
348 woorden
De hoogste vrijheid - pagina 29

De hoogste vrijheid - pagina 29

D E HOOGSTE VRIJHEID.^7voor de vrijheid, daar zij integendeel onomwonden verklaren, dat de bestrijders van Jehovah moeten uitgeroeid en de Baaispriesters gedood worden. Wat hen tot spreken, tot getuigen dwong, dat was niet hun •consciëntie, maar de last des Heeren, het Woord van Jeh ...

20 oktober 1887
Rectorale redes
A.F. de Savornin Lohman
355 woorden
De hoogste vrijheid - pagina 5

De hoogste vrijheid - pagina 5

DEHOOGSTE VRIJHEID, REDE, GEHOUDEN BIJ HET OVERDRAGEN VAN HET RECTORAAT DER VRIJE UNIVERSITEIT,DEN sopten OcTOBER 1887,Jhr. Mr. A. F. DE SAVORNIN LOHMAN.AMSTERDAM,ri^mn1887.J- ^- WORMSER. ...

20 oktober 1887
Rectorale redes
A.F. de Savornin Lohman
21 woorden
van 6