92 resultaten
Filteren
van 10
Het calvinisme en de kunst - pagina 1

Het calvinisme en de kunst - pagina 1

«is» ...

20 oktober 1888
Rectorale redes
A. Kuyper
1 woorden
Het calvinisme en de kunst - pagina 2

Het calvinisme en de kunst - pagina 2

...

20 oktober 1888
Rectorale redes
A. Kuyper
1 woorden
Het calvinisme en de kunst - pagina 3

Het calvinisme en de kunst - pagina 3

/ëU-O.iyi \,HET CALVINISME EN DE KUNST. ...

20 oktober 1888
Rectorale redes
A. Kuyper
5 woorden
Het calvinisme en de kunst - pagina 4

Het calvinisme en de kunst - pagina 4

>!./^m ...

20 oktober 1888
Rectorale redes
A. Kuyper
1 woorden
Het calvinisme en de kunst - pagina 5

Het calvinisme en de kunst - pagina 5

HET CALVINISME EN DE KUNST. JrC JiLï _L-) IBJBIJ DE OVERDRACHT VAN HET RECTORAAT DER VRIJE UNIVERSITEITop 2 0 October 1 8 8 8D^A. K U Y P E R.- ^ # ^ -AMSTERDAM.IlSM1888.J. A. WOKMSEll ...

20 oktober 1888
Rectorale redes
A. Kuyper
35 woorden
Het calvinisme en de kunst - pagina 6

Het calvinisme en de kunst - pagina 6

T SP^? ...

20 oktober 1888
Rectorale redes
A. Kuyper
1 woorden
Het calvinisme en de kunst - pagina 7

Het calvinisme en de kunst - pagina 7

HOOGEEEZAMEHEERENHOOGAGHTBARE H E E E E NDIEECTEURENONZERVEEEENIGING,C U E A T O E E N DEZER HoOGESCHOOL,HOOG GELEERDE HEBRENHOOGLEERAREN,ZEER GELEERDE HEEREN DOCTOREN IN ONDERSCHEIDENE WETENSCHAPPEN, WELEERWAARDEHEEREN BEDIENA ...

20 oktober 1888
Rectorale redes
A. Kuyper
336 woorden
Het calvinisme en de kunst - pagina 8

Het calvinisme en de kunst - pagina 8

6ons wel niet anders dan onzerzijds voor het gebouw der wetenschap een fundament te kiezen en op een stijl bedacht te zijn, die ons lijnrecht plaatsten tegenover hen, die op h u n beurt ons beginsel verwerpen. ^) De onevenredige kleinheid onzer kracht schrikt ons daarbij niet af. Wat voor ...

20 oktober 1888
Rectorale redes
A. Kuyper
403 woorden
Het calvinisme en de kunst - pagina 9

Het calvinisme en de kunst - pagina 9

7van de paganistische wetenschap brak^ maar zonder er principieel een andere ontwikkeling der wetenschap voorin plaatstestellen.") Straf voor dit verzuim was het, na tien eeuwen van vergetelheid en ballingschap, terugkeeren der eerst verdrongene heidensche wetenschap in het Humanisme; en d ...

20 oktober 1888
Rectorale redes
A. Kuyper
371 woorden
Het calvinisme en de kunst - pagina 10

Het calvinisme en de kunst - pagina 10

8 is als het licht onzer oogen) geen andere keus, dan om óf zijn geloof op het altaar der rationalistische wetenschap ten offer te brengen, óf in den wortel van dat geloof het beginsel van een eigen wetenschap aan te toonen; en dit laatste is het wat onze Vrije Universiteit dorst bestaan. Een ged ...

20 oktober 1888
Rectorale redes
A. Kuyper
399 woorden
van 10