GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

1.223 resultaten
Filteren
van 123
1890-01-01
Abraham Kuyper Collection
Acta van het Zending-Congres - pagina 2

Acta van het Zending-Congres - pagina 2

,KUYPER BV2391 .A4 1890 Zending-Congres (1890 Amsterdam) Acta van het Zending-Congres: ...

1 januari 1890
Abraham Kuyper Collection
Zending-Congres
7 woorden
Acta van het Zending-Congres - pagina 3

Acta van het Zending-Congres - pagina 3

ACTA VAN HETZENDING-CONGRES GEHOUDEN TEAMSTERDAM. VOLGENS OPDRACHTDEllItsclieop den waarinzijnopgenomen28^t^",eene295'*"enBijdrageSO^t^nvanDr.Januari 1890,Mr.W. van ...

1 januari 1890
Abraham Kuyper Collection
Zending-Congres
40 woorden
Acta van het Zending-Congres - pagina 27

Acta van het Zending-Congres - pagina 27

n van doop en avondmaal gemaakt wordt bij de omschrijving van het ambt der Zendelingen in doch dat zeker de bedoeling stelling XXIII van referent niet is, dat de Zendeling geen recht, zou hebben het avondmaal te bedienen, doch dat er eenvoudig nog geen Kerk is, die het avondmaal vieren kan. Bedie ...

1 januari 1890
Abraham Kuyper Collection
Zending-Congres
542 woorden
Acta van het Zending-Congres - pagina 28

Acta van het Zending-Congres - pagina 28

12Derde Samenkomst in het „Gebomo van den Werkenden Stand," Donderdag 30 Januari des morgens om 9^ uur.Nadat gezongenis Psalm 84 6, leest de voorLiou Cachet, Openbaring 3 7 13, waarna ds. Boonstra. Dienaar des Woords bij de Kerk van Zwolle, voorgaat in het gebed. De notulen d ...

1 januari 1890
Abraham Kuyper Collection
Zending-Congres
519 woorden
Acta van het Zending-Congres - pagina 18

Acta van het Zending-Congres - pagina 18

;:afgevaardigde der reeds heden avond een Zending-Commissie, ds. Van der Valk, van de Chr. Geref. Kerk in ons midden mogen hebben. Op Java reiken wij elkander de hand in de Zending, en hoe zou het anders kunnen, dan dat wij ons hier, bij deze samenkomsten, bijzonder vereen igd gevoe ...

1 januari 1890
Abraham Kuyper Collection
Zending-Congres
514 woorden
Acta van het Zending-Congres - pagina 1

Acta van het Zending-Congres - pagina 1

"!^fe-—c'fACTA .VAÏIHETZENDING-CONGRES GEHOfDEN TBAM S T E:R DAM, VOLGENS OPDRACHT DEKop den waarinzijnopgenomeu28^t«", 295'^"eeneenBijdrage30't«nvanDr.Januari 1890 ...

1 januari 1890
Abraham Kuyper Collection
Zending-Congres
49 woorden
Acta van het Zending-Congres - pagina 4

Acta van het Zending-Congres - pagina 4

...

1 januari 1890
Abraham Kuyper Collection
Zending-Congres
1 woorden
Acta van het Zending-Congres - pagina 20

Acta van het Zending-Congres - pagina 20

:4 bedienen. Wel waren er momenteele Christusverschijningen gewoonlijk echter bediende zich Christus van zijne profeten en schaduwen. 15 wordt ons geleerd: De In Deut. 18 10 Heidenwereld zoekt door tooverij Gods wil te ;:—Der Kerk maar haar wordt bevolen, leeren kennen ...

1 januari 1890
Abraham Kuyper Collection
Zending-Congres
539 woorden
Acta van het Zending-Congres - pagina 29

Acta van het Zending-Congres - pagina 29

:13 13e eeuw onzer jaartelling ingevoerd, heeft als een stroom het Heidendom verdrongen, vooral op Java, of vermengt er zich gemakkelijk mede, als op Ceram en andere eilanden. Het Heidendom openbaart zichinnatuurdienst, fetischdienst, vereering van de voorouders, Apo's en booze geesten (Ka ...

1 januari 1890
Abraham Kuyper Collection
Zending-Congres
601 woorden
Acta van het Zending-Congres - pagina 5

Acta van het Zending-Congres - pagina 5

ACTA VAN HET ZENDING-CONGRES. ...

1 januari 1890
Abraham Kuyper Collection
Zending-Congres
4 woorden
van 123