GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
1890-07-06
De Heraut
K. LE COINTRE

K. LE COINTRE

Ter perse om spoedig te verschijnen: Het recht, de kracht, de ^irrond der hope tot de stichting; en instandhouding van onze Hoogescheol met den Bijbel.T0ESP11.4AK, gehouden in de ure des gebeds ter inleiding van de lode jaarvergadering der Vereen, voor H. O. op Geref. grondslag, doo ...

De Heraut
73 woorden
N. A. DE GAAY FORTMAN

N. A. DE GAAY FORTMAN

Uitgaven van A. FERNHOUT, te Amsterdam: SAMENSPRAAKOVER HETDOORGODEFRIDUS UDEMANS, in leven predikant te Zierikzee, weer uitgegevenDOORN. A. DE GAAY FORTMAN, predikant te Amsterdam.Prijs ƒ 0.08. 25 exempl. ƒ 1.75; 50 exempl ƒ 3 ...

De Heraut
80 woorden
Familieberichten

Familieberichten

.Heden overleed tot onze diepe droef- H heid, mijn hartelijk geliefde echtgenoot | en der kinderen zorgvoHe vader, BOUKE K, WIJBRANDI, in den ouderdom van 38 jaren en 4 maanden, waarvan ik ruim 16 jaren door den band des huwelijks met hem mocht vereenigd zijn.Na eene hevige ongesteldheid v ...

De Heraut
95 woorden
DE UNIE

DE UNIE

DS IJNIE„Een, School met den Bijbel."Volkspetitionnement. - 3 AUGUSTUS. -- Xllde Unie-Collecte.Voor de Twaalfde maal vragen wij eene gave der liefde voor de School met den Bijbel.Laat ook uit deze Unie-Collecte openbaar worden, dat geen offer voor het waarachtig geluk ...

De Heraut
200 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Ned. Cleref. Eerfen. BEEOEPBN: Kollum, W. Mulder Jr. te Harderwijk. - Hilversum, L. Adriaanse te Zeist.BEDANKT: Giessen-Nieuwkerk, J. J. A. Ploos van Amstel te Reitsum. — Vlaardingen, J. J. A. Ploos van Amstel te Reitsum. Christelij ...

De Heraut
372 woorden
Niet zonder ontroering

Niet zonder ontroering

Amsterdam, 4 Juli 1890.Niet zonder ontroering ontving ook onze redactie in den Icop dezer week het droef bericht van het afsterven van Dr. Ph. S. van Ronkel.Wie zich in Maasland, IJlst, Zutphen en Amsterdam nog herinnert, wat deze prediker voor Gods kerken ter vertroosting en bemoed ...

De Heraut
KUYPER
577 woorden
De martelaren.

De martelaren.

XVIIII, M4R? £]V de schoenmaker.In West Vlaanderen ligt het stadje Yperen, dat, in de geschiedenis van de Reformatie der i6e eeuw, eenen naam heeft gekregen, omdat het Evangeh'e daar een van God bereiden en gezegenden bodem vond. In 1547 woonde aldaar een jongeling, met name Marten, ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
741 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.De algemeene vergadering behoort weer lot het verledene. Het was, als reeds zoo vele malen, een verkwikkend samenzijn. Van alle zijden van het land waren de broeders, en ook de zusters, saamgekomen, om met elkander te overdenken, wat de Heere ons weer had geschonken in d ...

De Heraut
835 woorden
Officieele berichten uit de Ned Geref. kerken.

Officieele berichten uit de Ned Geref. kerken.

AuGUSTiNusGA-SuRHUizuM, 4 Juni. Na weder drie maanden wachtens mogen wij met hartelijke dankzegging de volgende giften voor de schulddelging wegens den bouw van kerk en pastorie vermelden.Door Ds. H. te Utr. van Mej. N. ƒ1 en uit de coll. in de Oosterkerk op 8 Dec. II. ƒ r; van J. M, V. d ...

De Heraut
W. MAAN
V. D. M.
R. S. ZIJLSTRA
A. J. VEENSTRA
W. DEN HENGST te Helder
C. GROOT te Wormer
P. BOUWENS te Broek
H. J. KEULEN
K. BOUMA
903 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

OLAF D£ NOOR. XV. De Volksvergaderiü!? .Als een loopend vuur ging weldra 't gerucht door heel het land, ja nog verder, van hetgeen bij de Skerry-rotsen was geschied. Overal werd er van gesproken en iedereen was ontsteld over z ...

De Heraut
HOOGENBIRK
1039 woorden
van 3