GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

70 resultaten
Filteren
van 7
1891-10-20
De wetenschap van den Logos - pagina 27

De wetenschap van den Logos - pagina 27

21ongeveer in den zelfden tijd, toen de blik ,van buiten naar binnen, van de natuur op den mensch zelf als kennend wezen gericht werd. Nu blijftmij nog over in 't kort met u na te gaan of hettegenwoordig taalgebruik met dit resultaat der etymologie overeenstemt. Dat nu het ei ...

20 oktober 1891
Rectorale redes
J. Woltjer
332 woorden
De wetenschap van den Logos - pagina 1

De wetenschap van den Logos - pagina 1

AE 00504I ...

20 oktober 1891
Rectorale redes
J. Woltjer
1 woorden
De wetenschap van den Logos - pagina 18

De wetenschap van den Logos - pagina 18

12Daaruit volgt van zelf eene verdeeling der geheele wetenschap in een formeel en in een materieel gedeelte, in zooverre als eerst op de acte van het kennen of verstaan, dan op het resultaat of het voorwerp van het kennen of het verstaan gelet wordt. Het f o r m e e l e gedeelte omvat de t ...

20 oktober 1891
Rectorale redes
J. Woltjer
306 woorden
De wetenschap van den Logos - pagina 2

De wetenschap van den Logos - pagina 2

boekbinderij tai. 04498'62127 ...

20 oktober 1891
Rectorale redes
J. Woltjer
2 woorden
De wetenschap van den Logos - pagina 28

De wetenschap van den Logos - pagina 28

22En de geschiedenis in engeren zin ? Meer dan ooit geldt het voor haar in den tegenwoordigen tijd, dat haar laatste doel is de kennis van den logos; deze alleen is „het algemeene, waarmede zij overal het afzonderlijkein verband brengt, het typisch men-schelijke, dat in alle ...

20 oktober 1891
Rectorale redes
J. Woltjer
321 woorden
De wetenschap van den Logos - pagina 3

De wetenschap van den Logos - pagina 3

...

20 oktober 1891
Rectorale redes
J. Woltjer
1 woorden
De wetenschap van den Logos - pagina 4

De wetenschap van den Logos - pagina 4

f ...

20 oktober 1891
Rectorale redes
J. Woltjer
1 woorden
De wetenschap van den Logos - pagina 20

De wetenschap van den Logos - pagina 20

14 r te vergelijken met de verbinding van twee of meer elementen in ƒ de chemie, die een nieuw lichaam met andere eigenschappen dan V die der samenstellende elementen oplevert. Böckh zelf heeft op meesterlijke wijze de Staatshaushaltung der Athener beschreven.Is nu de kennis in dat werk ve ...

20 oktober 1891
Rectorale redes
J. Woltjer
309 woorden
De wetenschap van den Logos - pagina 29

De wetenschap van den Logos - pagina 29

23en beginselen, i)De wijsheid bezit boven het weten een zede-lijken en praktischen factor en dat niet alleen naar het taalgebruik ik zou bijna zeggen van alle tijden en volken, maar speciaal ook naar de meening van onze geestelijke voorouders Joden en Grieken. 2) j Het begri ...

20 oktober 1891
Rectorale redes
J. Woltjer
462 woorden
De wetenschap van den Logos - pagina 5

De wetenschap van den Logos - pagina 5

pDEWETENSCHAP VAN DEN LOGOS. REDE BIJ DE OVERDRACHT VAN HET RECTORAAT DER VRIJE UNIVERSITEIT TEAMSTERDAM OP20O C T O B E R1891DOORDR. J. WOLTJER.AMSTERDAM,J. A. W O R M S E R .1891.' ...

20 oktober 1891
Rectorale redes
J. Woltjer
29 woorden
van 7