GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

242 resultaten
Filteren
van 25
1895-01-01
Abraham Kuyper Collection
Proeve van pensioenregeling voor werklieden en huns gelijken - pagina 91

Proeve van pensioenregeling voor werklieden en huns gelijken - pagina 91

87VERDEELING DER KOSTEN.naar een schaal die van heid nietszoutebijƒ25dan behoeft de Over-loopt,passen voor de personen van 25, 26 en 27 jaren,dezepremie,geven.Diedaar10 tot/"voor ...

Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
283 woorden
Proeve van pensioenregeling voor werklieden en huns gelijken - pagina 94

Proeve van pensioenregeling voor werklieden en huns gelijken - pagina 94

90EESUMTIE.X.RESUMTIE. Nu weeeninomgewaagd,twintig artikelen een e poging hebbenkleineonze lezers eenigermate in het vraagstuk der pen-sionneering in te leiden, kan het voor het overzicht van het geheel dienstig zijn, da ...

Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
195 woorden
Proeve van pensioenregeling voor werklieden en huns gelijken - pagina 95

Proeve van pensioenregeling voor werklieden en huns gelijken - pagina 95

91RESUMTIE.Geen regeling van bovenaf, maar zulkeene, die uit het levenzelf opwast.Daarom gadeKamers van Arbeidvaninstellingvooraf,ende regeling in verband gebracht met nadere regeliug vanwordehet arb ...

Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
212 woorden
Proeve van pensioenregeling voor werklieden en huns gelijken - pagina 96

Proeve van pensioenregeling voor werklieden en huns gelijken - pagina 96

92KESUMTIE,11.Deverzekering tegen rverkeloosheid, mits deze niet eene normale,denkrachtensvanaardhetvakzij,week, gerekend over 40 weken 'sjaars. eenvoorenkeljaaroverschietende,ko ...

Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
206 woorden
Proeve van pensioenregeling voor werklieden en huns gelijken - pagina 93

Proeve van pensioenregeling voor werklieden en huns gelijken - pagina 93

VEEDEELING DER KOSTEN.89en die derhalve, vooral voor de personen dieenden hoogsten bijslag vorderen, dediebijnu 50— 55 jaarzijn,som nogte betalenaanzienlijk zouden doen slinken.En nu nog moeteneen ko ...

Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
273 woorden
Proeve van pensioenregeling voor werklieden en huns gelijken - pagina 98

Proeve van pensioenregeling voor werklieden en huns gelijken - pagina 98

94ARMENVERZORGING.XLARMENVERZORGING. I.Hetvraagstukgewichtigearmenverzorgingderwehojjeneerlang breedvoeriger te bespreken.Thanswe aanwijdenonderwerpditmet de pensionneering en ...

Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
187 woorden
Proeve van pensioenregeling voor werklieden en huns gelijken - pagina 97

Proeve van pensioenregeling voor werklieden en huns gelijken - pagina 97

RESUMTIE, Uitoefenen,moet de93daartusschen liggende periode door wat deEngelschen een brug noemen, overspannen worden. 19.Voordietusschenperiodemoet afgezien van de mogelijkheid, om wie nu reeds 55 jaar oud is, rechl op pensioen of weduwenen ...

Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
256 woorden
Proeve van pensioenregeling voor werklieden en huns gelijken - pagina 99

Proeve van pensioenregeling voor werklieden en huns gelijken - pagina 99

95ARMENVERZORGING.leiding van Ronie's hiërarchie, de verzorging derdearmen ver-waarloosd had, toch was het Diaconaat in de hiërarchische ineenschakelingambtendergeheel anders dan het ambt voor deietsarmverzorging geworden; meer ...

Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
295 woorden
Proeve van pensioenregeling voor werklieden en huns gelijken - pagina 101

Proeve van pensioenregeling voor werklieden en huns gelijken - pagina 101

97ARMENVERZORGING.diaconaathetdataan,men dan nogpoogtminderensteunpersonenverzorgingtentoteigenlijkenhoogstens eenhetinzincijferEerststaat.in ...

Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
243 woorden
Proeve van pensioenregeling voor werklieden en huns gelijken - pagina 100

Proeve van pensioenregeling voor werklieden en huns gelijken - pagina 100

96ARMENVERZORGING.komen aan al Met name de „vreemdelingen", of ook „pas-uitwendige, die het Diaconaat bediende, ten goedewatwas.ellendigsanten" genoemd, moesten Ditarmverzorgingtweedeopmerkingisdeze, dat deze ...

Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
253 woorden
van 25