GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
1895-11-03
De Heraut
b. van der land,

b. van der land,

K BUSTES in PLASTIEK.Sformaat 32 X 33, ƒ 5.— {ser stuk.Is. da Costa en Ir. è. Groes ? . Prinsterer, formaat 24 x I4| ƒ 3.— per stuk.Boekhandel van B. VAN DER LAND, Amsterdam, i^embrandtplein 18. ...

3 november 1895
De Heraut
36 woorden
Tuoht en Doop.

Tuoht en Doop.

IV. De Tucht met vermaan, met aanklacht bij de conscientie, met een poging om wakker te schudden beginnende, kan soms al spoedig aan het stadium komen, dat een kerkeraad aan iemand, die tot het heilig Avondmaal was toegelaten, een tijdlang dien toegang weer betwist ...

3 november 1895
De Heraut
1614 woorden
Door J.H.HOUTZAGERS,

Door J.H.HOUTZAGERS,

Door den Uitgever F. P. D'HUIJ, te Middelburg., is verzonden de vierde aflevering van: DOORJ. H. nOVTZAQEnS, Geref. Predt. te Kootwijk.Deze afi., 12 pag. druks, verschijnen om de 14 dagen. Prijs ƒ 0.73, fr. per post ƒ 1.04 per jaar. Proefnummer wordt op aanvrage gaarne ...

3 november 1895
De Heraut
46 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

DE WAGENMAKER. XI. EEN HEET GEVECHT. Intusschen had het keizerlijke krijgsvolk voet op de brug gezet. Een vaandel werd ontplooid en het voetvolk rukte voorwaarts, terwijl het trompetgeschal klonk. In d ...

3 november 1895
De Heraut
HOOGENBIRK.
1104 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.In dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan Contributiën: Van den heer H. Emmens te Tienhoven ƒ 21; door Ds. J. Wisse te Garijp ƒ69; door den heer M. Noordijke te Colijnsplaat / 68; door den heer A. J. Korteweg te Klundert ƒ 127; door den heer R. Toren te Oostwold ...

3 november 1895
De Heraut
514 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Uei verlcorting uit het Kerkblad mn i Nov. 1895, Classicale Vergadering, gehouden op den isden October te Rotterdam, Namens de roepende kerk opent Ds, Vedei de vergadeiing.Het moderamen is sarïiengesteld als volgt Ds. Veder praeses. Ds, Smeding assessor, Ds.Voor de vele en tr ...

3 november 1895
De Heraut
A. V. D. SLUYS
Praeses
H. BRINK
Scriba
G. BRUGSMA
Penn.
1260 woorden
van 3