Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

463 resultaten
Filteren
van 47
Uit het Woord - pagina 3

Uit het Woord - pagina 3

I E"Ho UD. Bladz.I.1Schuchterheid in het heilige.3.Tusschen vroomlaeid en huichelarij de grens zoo klein Het heilige niet voor de hondekens3.De4.Uitverkoren en daarom nederig5.Loop met uw6.De ...

1 januari 1896
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
99 woorden
Uit het Woord - pagina 32

Uit het Woord - pagina 32

28YIII.TYRANNIE DER VROMEN. Naak danErgij.totmijniet;wantikben heiligerJesaiaLXV:5.een geestelijke kwelzucht uit drieërlei oorzaak: uit hoogmoed^ishebhelijkh-id en uit boozen lus ...

1 januari 1896
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
296 woorden
Uit het Woord - pagina 4

Uit het Woord - pagina 4

Bladz.5.6.IV.......De Verkiezing grondslag van het kerkrecht Ambt en Gave De inwoning van den Heiligen Geest4.1061107.Het ambt en de gemeenteleden1148.Kerk, Conventikel, Gezin118De123 ...

1 januari 1896
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
105 woorden
Uit het Woord - pagina 2

Uit het Woord - pagina 2

Digitized by the Internet Archive in2010 with funding fromPrinceton Theological Seminary Libraryhttp://www.archive.org/details/uithetwoordst02kuyp ...

1 januari 1896
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
11 woorden
Uit het Woord - pagina 34

Uit het Woord - pagina 34

3Unanwdheidhiiniierleveren voorhartenhun hoogengeen anderdoel,danomeen maatstaf tegeestesstand.lokken niet, maar stooten terug. Ze geven den beklemden van hart een indruk, alsof hun toebrenging onmogelijker dan he ...

1 januari 1896
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
404 woorden
Uit het Woord - pagina 24

Uit het Woord - pagina 24

20 gevoel van liefde. Barmhartiglieid is een liefdegloed, in ontstoken door Hem, die ons barmhartigheid deed. Ze is geen eio-en bezit, maar slechts voor zoolang en zooveel in ons werkend, Aan als de in vloeiing der genade in ons ongestoord en krachtig is. eerbied voor het heilige is ze door haar ...

1 januari 1896
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
362 woorden
Uit het Woord - pagina 7

Uit het Woord - pagina 7

I.TUSSCHEN VBOOMHEID EN HUICHELARIJ DE GRENS ZOO KLEIN! Geeft het heilige den honden niet, noch werpt uwe peerlen voor de zwijnen. Matth. VII 6. :Ermoed lijkiseenkoop dragen van het heilige Gods, dat elk teeder geen den door hooger Geest gekuischten smaak ...

1 januari 1896
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
259 woorden
Uit het Woord - pagina 26

Uit het Woord - pagina 26

22 juistvoorditzoeken afgezonderd.geestelijkIs hetwonder, dat deoogst des levens rijper, rijker, voller wordt? Ook de onverbiddelijke drang der noodzakelijkheid schijnt het ambt ten zegen te zijn. V^'ie vindt anders niet geheele perioden in zijn le ...

1 januari 1896
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
380 woorden
Uit het Woord - pagina 37

Uit het Woord - pagina 37

33 de hand aan het heilige slaat, werkt met vuur. Het heilige is als een vuur, Jezus zelf noemde het zoo, toen Hij zijn zending omschreef, als een komen „om te doopen met den Heiligen Geest en met vuur'' Elk schepsel onder de kinderen der menschen zal of hier op aarde „met vuur gezouten worden," ...

1 januari 1896
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
371 woorden
Uit het Woord - pagina 38

Uit het Woord - pagina 38

34 huii ooren zwaar, en sluit hun oogen, opdat het niet zie, noch hoore, noch versta, noch zich bekeere, en Ik het geneze." Een ontzaglijke uitspraak, die niet slechts voor het Oude Verbond, maarmaakblijkens Jezus' eigenwoord ook voor de bedeeling des Nieuwengeldt, ...

1 januari 1896
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
352 woorden
van 47