Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

84 resultaten
Filteren
van 9
Ideëel en reëel - pagina 28

Ideëel en reëel - pagina 28

26geobjectiveerd wordt, doet hier niets ter zake; de physiologic zelf gaat van het buiten ons bestaan van toestanden, hoedanigheden, eigenschappen en dingen uit, en het abnormale is nu eenmaal afwijking van de norm, den regel, die op de norm als zoodanig geen inbreuk kan maken. Bij heldere ...

20 oktober 1896
Rectorale redes
J. Woltjer
308 woorden
Ideëel en reëel - pagina 39

Ideëel en reëel - pagina 39

37 kracht en levendigheid, dat wij er door ontroeren, — en toch kennen wij haar, terwijl zij in ons bewustzijn is, als eene voorstelling uit lang vervlogen jaren; wij weten dat we haar niet nu eerst gevormd hebben, en zijn genoodzaakt te erkennen, dat zij wel uit ons bewustzijn, maar niet uit onz ...

20 oktober 1896
Rectorale redes
J. Woltjer
284 woorden
Ideëel en reëel - pagina 14

Ideëel en reëel - pagina 14

12voor een materialistisch dichter als Lucretius is zeWs de ledige ruimte nog een ding, eene res. ^) Het taalgebruik zegt ons dus aangaande de beteekenis van res, en zoo ook van reëe/, niets anders dan dat het is iets; zijn attribuut is alleen het %ijn. En nu zegge men niet: »ja, de taal b ...

20 oktober 1896
Rectorale redes
J. Woltjer
325 woorden
Ideëel en reëel - pagina 15

Ideëel en reëel - pagina 15

13 bare of zichtbare dingen, maar naarmate het denken toeneemt, breidt zich het getal der dingen uit; de vaste, scherp begrensde vorm blijkt niet een kenmerkend onderscheid te zijn; men gevoelt dat een stuk ijs niet ophoudt een ding te zijn, wanneer het tot water gesmolten is, en dat het. ding-zi ...

20 oktober 1896
Rectorale redes
J. Woltjer
310 woorden
Ideëel en reëel - pagina 29

Ideëel en reëel - pagina 29

27uitdrukking is zoo voorzichtig gekozen, alsof Berkeley hier zelf gedacht heeft aan den regel: a posse ad esse non valet consequentia. i) Is het nu een primitief feit in de werking van ons bewustzijn, dat als zoodanig niet ontkend kan worden, dat onze gewaarwordingen voor het grootste dee ...

20 oktober 1896
Rectorale redes
J. Woltjer
300 woorden
Ideëel en reëel - pagina 16

Ideëel en reëel - pagina 16

14ooit daarmede zou kunnen congrueeren, die echter niettemin hare realiteit bezit, i) Is dan alles gelijk en eenerlei wat wij ideëel noemen en wat wij reëel heeten, een stoffelijk ding en een geest, eene werking van een stoffelijk ding en eene gedachte? De vraag zelf geeft reeds het antwoo ...

20 oktober 1896
Rectorale redes
J. Woltjer
348 woorden
Ideëel en reëel - pagina 40

Ideëel en reëel - pagina 40

38 kind terstond naar eene andere zijde van de kamer, waar op de kachel een opgezette, als opvliegend voorgestelde nachtuil stond. Hoezeer beide vogels ook in uiterlijken vorm en voorgestelde beweging van elkander verschilden, het kind had ze reeds vereenigd onder het begrip vogel i). Men lette e ...

20 oktober 1896
Rectorale redes
J. Woltjer
282 woorden
Ideëel en reëel - pagina 17

Ideëel en reëel - pagina 17

15 neemt; gij kunt zeggen: ja, maar het is zus en het is zoo, maar gij kunt niet zeggen, dat het niet is. Het is een soortgelijk zijn, dat Plato in de beroemde vergelijking van de grot ons schildert als het zijn der wereld, diè wij de reëele wereld noemen. Zoo hebben de eigenschappen der dingen, ...

20 oktober 1896
Rectorale redes
J. Woltjer
292 woorden
Ideëel en reëel - pagina 30

Ideëel en reëel - pagina 30

28wij die gewaarwordingen aan de werking van één ding, van eene eenheid, op ons toeschrijven; wij kunnen ons elk oogenblik daarvan overtuigen door die eenheid, dat ding buiten ons, op ons bewustzijn te laten inwerken, door de zinnelijke waarneming. Het getuigenis der zinnelijke waarnem.ing ...

20 oktober 1896
Rectorale redes
J. Woltjer
277 woorden
Ideëel en reëel - pagina 26

Ideëel en reëel - pagina 26

24held niet eerst een onderzoek wordt ingesteld. Die onderstellingen, axioma's en grondbegrippen nu, als betreffende de eerste elementen van onze kennis, behooren tot het terrein der philosophie, moeten door haar worden getoetst, in onderling verband gebracht, zoo mogelijk ook verklaard en ...

20 oktober 1896
Rectorale redes
J. Woltjer
283 woorden
van 9