GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

28 resultaten
Filteren
van 3
1897-02-07
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

Ingekomen bij Ds. HOUTZAGERS:Van G. K. te Zwartsluis ƒ 1.50; van A. B., Den Haag, voor Kootwijk ƒ 2.50; van Ds. Van Schelven te Dieren, uit busjes ƒ 5. ...

7 februari 1897
De Heraut
29 woorden
Register op E VOTO.

Register op E VOTO.

Er is een naam-, zaak-en tekstt^^sX& T op de vier Deelen van E Voto in gereedheid gebracht, dat voor de premie-inteekenaren op dit werk verkrijgbaar wordt gesteld tegen den prijs van vijf en zeventig cents. Voor de overige koopers van E Voto tegen den prijs van een gulden vijf en twintig ...

7 februari 1897
De Heraut
150 woorden
„Met sneeuwwater gewasschen”

„Met sneeuwwater gewasschen”

Indien ik mij wassche met sneeuwwater, en mijne handen zuivere met zeep, dan zult gij mij in de gracht induiken, en mijne kleederen zullen van mij gruwen. Job 9:30, 31. Joh is niet ieders keurstaf.Niet als zouden de meesten, aan Job bij het Schriitlezen toeg ...

7 februari 1897
De Heraut
1951 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

De Toekomst onzer Theol. School., door Ds. A. Littooy., ^ zag. bij A. D. Littooy, te Middelburg, het licht, en geeft nogmaals deze bondige uiteenzetting van het bekende gevoelen.Mij is het nog nooit duidelijk geworden, dat de Kerken niet zelve mogen onderwijzen, datgene wat rechtstreeks no ...

7 februari 1897
De Heraut
1300 woorden
Beroeping of Oproeping?

Beroeping of Oproeping?

V (Slot). Staafc; alzoo de regel vast, 3, dat in den gewonen loop der dingen wie' Dienaar-des Woord zal worden, zich van kind af hierop voorbereidt, is hij genoegzaam geoefend zich door de kerken keuren laat, en na aldus gekeurd te zijn niet solliciteert, maar door ...

7 februari 1897
De Heraut
1315 woorden
„Sanlsch."

„Sanlsch."

Van onzen broeder Ds. Lion Cachet ontvingen we de verzekering, dat hij met David in zijn stukske niet zichzelven, maar de Zending bedoeld had.Natuurlijk nemen we dit op zijn verzekering volgaarne en onvoorwaardelijk aan.Maar verandert dit nu iets aan de hoofdzaakDe Saulsche w ...

7 februari 1897
De Heraut
507 woorden
Bethesda.

Bethesda.

Bethesda is de titel van een orgaan voor den arbeid der Barmhartigheid, door vijf Gereformeerde vereenigingen, die haar dienen, uitgegeven.Het eerste jaar won het iioo abonnenten, nog te weinig om zonder schade rond te gaan. Maar dat getal zal zich dit jaar genoegzaam uitbreiden, en dan is ...

7 februari 1897
De Heraut
653 woorden
ORGELS

ORGELS

Story S CIar& waaronder de zoo enorm gevraagde stijlen 71, 91 en loi van resp. ƒ 175, ƒ 195 en / 210. 2-spel, 2 koppel., Fox Jïumana, 2 kniezw. en 11 reg.stuks «loete'iaopeEssI in wooppaad.'9bij bet €6stras!-Statioa te Amsterdam.Laagste tSnach vaatte ppi ...

7 februari 1897
De Heraut
47 woorden
Familie Berichten.

Familie Berichten.

Voor de vele bewijzen van deelneming in ons OO smartelijk verlies, betuig ik, mede namens ijne kinderen, hartilijken dank.Mevr, de WeJ, A. O, SCHAAFSMA—Amsterdam, s Fcbr. 1897.BAUD, ...

7 februari 1897
De Heraut
28 woorden
F. LION CACHET.

F. LION CACHET.

Verschenen bij den BaekhsandeSi voorheen HöVEKER & W0Rr.1SEB, Amsterdam: F. Um OACJIET, Een jaar op reisin dienst der Zending.let 99 IbLUSTSlLTIËil en EA& RTES.JPrijs f Ö.25.In fraaSeu stempelband f 6.7S. ...

7 februari 1897
De Heraut
30 woorden
van 3