GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

18 resultaten
Filteren
van 2
1897-11-28
Volksfeesten.

Volksfeesten.

Amsterdam, 26 Nov. 1897.Alleszins begrijpeUjk is het, dat menig ernstig gestemd Christen nu reeds niet zonder vreeze denkt aan de velerlei uitspatting, waartoe alle feestelijkheid zoo Ücht vervalt, en die vooral bij groote volksfeesten bijna nimmer uitblijft.Hoe zal het bij de Inhul ...

28 november 1897
De Heraut
481 woorden
„Ontdek mijne oogen.”

„Ontdek mijne oogen.”

Ontdek mijne oogen, dat ik aanschouwe de wonderen van uwe wet. Psalm 119 : 18. WieFde'''vroomheid''mint, mint het van zijn God afhankelijk te zijn, en vindt in dat afhangen van zijn God zijn lust en zijn rust.En toch sluipt in dien zin, om van zijn God af te ...

28 november 1897
De Heraut
1821 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN : Marken, J. Koning, te Mijdrecht. — Zalk en Veecaten, ANawijn, te Midsland (Terschelling). — Giesendam c. a. 4, G. Goris, te Vroomshoop. — Siddeburen (Gron.', S. Datema, te Murmerwoude. •— Ezinge (Gr.), L. G. Gotis^ te Veenwoudsterwa ...

28 november 1897
De Heraut
366 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

IN DE SCHOOL DES LEVENS. IV. Dat die bittere noodzakelijkheid den armen knaap loodzwaar drukte, is te begrijpen. Hij wist zeer goed, dat hij aanleg bezat om te leeren en zelfs menigeen in gaven en bekwaamheid overtrof. Maar nu zou er ...

28 november 1897
De Heraut
HOOGENBIRK.
1427 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vriie UniyersiteitIn dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan GontrIbatlSg: Door Ds. J. G. Meijnen teRinsumageest/'79; door den heer T. Haverkake te Giessen-Nfieuwkerk ƒ 12; door den heer W. Kuijper Boonete Tholen / 4.50; door den heer P. Rupke te Waddinxveen / 36; doo ...

28 november 1897
De Heraut
314 woorden
Formulieren en Liturgie.

Formulieren en Liturgie.

De Vennootschap, die zich zoo in zeldzame mate verdienstelijk heeft gemaakt door haar Bij beluitgave, de dusgenaamde Flakkeesche Boekdrukkerij, heeft in haar beide octavo-drukken van den herzienen Bijbeltekst, thans ook de geheel herziene lezing kunnen opnemen van |onze Formulieren en van onze ke ...

28 november 1897
De Heraut
776 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Over het gebruik der Christelijke Vrijheid schrijft de heer Dr. H. H. Kuyper in de Friesche Kerkbode, dit: Thans komen wij toe aan het laatste stuk van onze uiteenzetting der Christelijke vrijheid, n.l. welk gebruik Gods kind van deze vrijheid te maken heeft. Immers al is het volkomen waar ...

28 november 1897
De Heraut
1255 woorden
Geschiedenis der Christelijke Kerk,

Geschiedenis der Christelijke Kerk,

TTitgave van J. Ï^OORDUYN & ZOON, te Oorinchem: Geschiedenis der Cliristelijke Kerk, DOORF*rjjs inffenaaid f 4.—, gehonden 14.BO.Door vele bevoegden, als Ds. FFXIX, Dr. A. KUYPER, wijlen Ds. LOS, een uitmuntendvolksboek genoemd. ...

28 november 1897
De Heraut
32 woorden
Nota Bene.

Nota Bene.

Het Register op E Vota is dezer dagen afgezonden, ofi wordt afgezonden aan alle inteekenaren die den bepaalden prijs van /0.75 per exemplaar ten volle aan het Bureel van de Heraut voldaan hebben.Zij, die óf nog niet betaalden, óf niet den vollen prijs, worden hiermede aangemaand, ten spoed ...

28 november 1897
De Heraut
65 woorden
J. W. BOEIJENGA,

J. W. BOEIJENGA,

DËchsel Bijbelverklaring, compleet 8 deelen in stempelb, , 200 goed als nieuw. Prijs ƒ 30.—. Op ontvangst postw. directe toezending.Adres: J. W. BOEIJENGA, Sneek. ...

28 november 1897
De Heraut
24 woorden
van 2