Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

59 resultaten
Filteren
van 6
Het gereformeerde beginsel en de kerkgeschiedenis - pagina 27

Het gereformeerde beginsel en de kerkgeschiedenis - pagina 27

26besluit Gods de geschiedenis der Kerk ten nauwste ligt saamg~weven met de geschiedenis van ons menschelijk geslacht en daarom de wereldgeschiedenis zonder de geschiedenis der Kerk niet is te verstaan? Ongetwijfeld moet dan ook worden toegestemd, dat wanneer men de Kerk niet Doopersch als ...

26 januari 1900
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
324 woorden
Het gereformeerde beginsel en de kerkgeschiedenis - pagina 50

Het gereformeerde beginsel en de kerkgeschiedenis - pagina 50

49 31) R. FLINT, I. C. I1, p. 172 en VVo en p. 219 en vvo 32) F. CHR. BAUR, 1. C. p. 254: , die katholische Kirche in ihrer sicht- ~ baren Erscheinung ist die volkommen adäquate reale Darstellung der Idee der Kirche". 33) BOURDEAU, I. C. p. 92 en 100. 34) BOURDEAU, I. C. p. 93 . 35) J. G. DROYSEN ...

26 januari 1900
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
414 woorden
Het gereformeerde beginsel en de kerkgeschiedenis - pagina 51

Het gereformeerde beginsel en de kerkgeschiedenis - pagina 51

50 niet weg, dat de wet der ontwikkeling, waardoor deze school de historie verklaart, niet organisch, maar mechanisch is. Organisch is een beeld ontleend aan de natuur, en, voorzoover de evolutionisten dit begrip op natuurlijk gebied niet vervalscht hebben, geldt als regel voor het organische lev ...

26 januari 1900
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
393 woorden
Het gereformeerde beginsel en de kerkgeschiedenis - pagina 53

Het gereformeerde beginsel en de kerkgeschiedenis - pagina 53

52f81) L. W. E. RAUWENHOFF, Christendom en Menschbeid, Leiden, 186C p. 26 (zie Acquoy, Handleiding p. 101 en Ter Haar, De historiographi, der kerkgeschiedenis, Utrecht, 1870, Stuk III, p. 294). 82) F. CH. BAUR, Die Epochen der kirchlichen Geschichtschreibung p. 258, 259. 88) R. ROT ...

26 januari 1900
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
432 woorden
Het gereformeerde beginsel en de kerkgeschiedenis - pagina 52

Het gereformeerde beginsel en de kerkgeschiedenis - pagina 52

51 68) R. FLINT, !. c. I '. p. 12. 69) G. VOETIUS, Disput. Se!. t. 1, p. 264 en vvo70) J!:vange1ie van Johannes, hfdst. 1, vs. 10. 71) AD. QUEfELET, Sur l'homme et Ie développement de ses facultés ou Essai de physique sociale, Paris, 1835. 72) Spreuken 16: 9. Terecht kon R. Flint, 1. c. 11 ...

26 januari 1900
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
421 woorden
Het gereformeerde beginsel en de kerkgeschiedenis - pagina 54

Het gereformeerde beginsel en de kerkgeschiedenis - pagina 54

53 reikt, want de organische-ideologische methode is evenzeer eisch voor de Weltgeschichte. De theologische methode moet daarom niet met Räbiger in de ideologische opvatting der Kerkgeschiedenis gezocht worden, maar in het principium unicum Theologiae, het Woord Gods. t 87) F. SPANHEMIUS F., Intr ...

26 januari 1900
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
413 woorden
Het gereformeerde beginsel en de kerkgeschiedenis - pagina 55

Het gereformeerde beginsel en de kerkgeschiedenis - pagina 55

54 de >Tdee der Religion" als het wezen der Kerk (Baur, 1. c. p. 199 Ook · Dr. J. 1. DOEDES, I. c. p. 119 wil van een ecclesia invisibilis, di zich openbaart in de zichtbare Kerk, niets weten; »het Christendorr door Jezus Christus gegrondvest, heeft zich bij de uitbreiding onder d volkeren als ...

26 januari 1900
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
421 woorden
Het gereformeerde beginsel en de kerkgeschiedenis - pagina 56

Het gereformeerde beginsel en de kerkgeschiedenis - pagina 56

5509) I Cor. 15: 24. Heid. Cat. Vl'. 76: »dat wij' door éénen Geest (gelijk de leden 1 een lichaam door ééne ziel) eeuwiglijk leven en geregeerd worden." 11) Dr. S. S. DE KOE, 1. c. p. 24 en vvo Prof. De Koe neemt als tig princiep van de ontwikkeling in de Kerkgeschiedenis den Heiligen est ...

26 januari 1900
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
415 woorden
Het gereformeerde beginsel en de kerkgeschiedenis - pagina 57

Het gereformeerde beginsel en de kerkgeschiedenis - pagina 57

56beslist de afdeeling in eeuwen af: Caeterum in aliis ti bi libenter subscribens, an singlllas annorum centurias in certos libros distribui expediat, nescio . Accidet enim ut decem anni llberiorem qllam integrum saeculllm texendae historiae materiam suppeditent. Qllare praefixa lege ad an ...

26 januari 1900
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
423 woorden
Het gereformeerde beginsel en de kerkgeschiedenis - pagina 11

Het gereformeerde beginsel en de kerkgeschiedenis - pagina 11

10beginsel, dat van de Schrift als norm a uitgaat, op de beoefening der historie heeft. Ee~zijds door tegenover het scepticisme het volle recht der traditie te handhaven. De Evangelist Lucas noemt de geschiedenis "een verhaal van de dingen, die onder ons volkomene zekerhet"d hebben, omdat ...

26 januari 1900
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
336 woorden
van 6