Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

130 resultaten
Filteren
van 13
Schuld en straf - pagina 68

Schuld en straf - pagina 68

62 gelijk duidelijk blijkt uit de gewichtige conclusiën, waartoe het leidt. W a a r v a n wel de eerste is, dat met straffen niet gewacht moet worden, totdat eene daad is gepleegd, zoo de gevaarlijkheid ook op andere wijze blijken kon. Hierop wijzen SONTAG 307), STENGLEIN 308), SCHMIDT 309), VoN ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
357 woorden
Schuld en straf - pagina 69

Schuld en straf - pagina 69

63 wil. Hierin ligt — dit spreek ik niet tegen 3i7) — eenige waarborg voor de vrijheid der burgers. Maar evengoed als eene daad zou kunnen worden geëischt een vreemd voorhoofd, of iets dergelijks, als zulke anatomische verschijnselen waren gebleken goede uitwendige criteria te zijn. En door de ge ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
338 woorden
Schuld en straf - pagina 70

Schuld en straf - pagina 70

64 dien zin ook MODDERMAN 322)^ _ de schakeering in de straf naar de waarde van het aangevallen rechtsgoed in den regel juist overeenkwam met die naar de misdadige POTENZ. Het zonder invloed blijven van het objectieve resultaat doet zich eveneens, gelijk in alle subjectieve theorie, bij de poging ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
296 woorden
Schuld en straf - pagina 71

Schuld en straf - pagina 71

65 De misdadiger is een min of meer gevaarlijk anti-sociaal wezen. Hij moet onschadelijk worden gemaakt, en liefst verbeterd, althans gereclasseerd. Natuurlijk brengt dit meê de noodzakelijkheid van geheel individueele behandeling der patiënten. Echter wordt telkens voorgesteld 330), alsof ook aa ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
305 woorden
Schuld en straf - pagina 72

Schuld en straf - pagina 72

66welke vreemde resultaten men komt, en hoe men tot geheele omwerking van strrfrecht en strafrechtspleging zal moeten overgaan om het beginsel toe te passen, dat de straf moet vervangen worden door maatregelen van preventie, in elk geval overeenkomstig den aard van den delinquent, bij wien men sl ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
319 woorden
Schuld en straf - pagina 73

Schuld en straf - pagina 73

67 gezag. Op den duur moet daarvoor breken ook de band der wet. En het staat te vreezen, dat een welgemeend protest als SEUFFERT onlangs daartegen hooren deed 344)^ niet veel zal vermogen. Tot God terug, — geeft ook hier, voor het toepassen van de wet, de eenige vastigheid. De straf wil men niet. ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
313 woorden
Schuld en straf - pagina 74

Schuld en straf - pagina 74

68f' ' t \ \ \ I!Wel worden veelomvattende onderzoekingen met betrekking tot de misdadigers ingesteld 348)^ wat aan MITTELSTADT eene geestige bladzijde heeft ontlokt over de belangrijkheid, waartoe iemand stijgt door eene misdaad te begaan 349); veelvuldig zijn de beschouwing ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
305 woorden
Schuld en straf - pagina 75

Schuld en straf - pagina 75

69 tegen het misdrijf optreedt; en wordt nog wel van Staat gesproken, dan is het in den regel ongeveer gelijkluidend met maatschappij. BINDING heeft dan ook opgemerkt, dat in dit systema het eigenlijk aan de maatschappelijke kringen toekomt om het kwaad te vervolgen. Ja, ook is gevraagd, of wel r ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
315 woorden
Schuld en straf - pagina 91

Schuld en straf - pagina 91

85 onder U, Mijne Heeren Studenten, die zich hunner roeping ernstig bewust zijn; zich met ijver en gebed toerusten om eenmaal de oorlogen des Heeren te krijgen, en daartoe reeds nu aan worstelingen niet vreemd zijn. Als geheel zie ik U voor mij als een corps van jonge mannen, dat zich oefent om e ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
280 woorden
Schuld en straf - pagina 90

Schuld en straf - pagina 90

84den loop des jaars van ons gingen, ongeveer gesteld worden op het cijfer der gerecenseerden. Van de studenten werd ook dit jaar één hunner weggenomen door den dood. Den 27sten Februari dezes jaars overleed te 's Gravenhage de student HENRICUS ANTONIUS BOR, candidaat in de Faculteit van r ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
320 woorden
van 13