Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

30 resultaten
Filteren
van 3
De Nederlandsche Christen- Studentenvereeniging.

De Nederlandsche Christen- Studentenvereeniging.

Amsterdam, 26 Sept, 1902.Het hart van den Gereformeerde is niet eng. Naarmate men zelf vaster staat in eigen wèlgewortelde overtuiging, kan er te meer waardeering zijn voor wat buiten onzen kring geschiedt. Dat niet alleen in Nederland, maar in heel Europa, Amerika en zelfs in Azië de stud ...

28 september 1902
De Heraut
935 woorden
„Nochtans hebben wij U niet vergeten”.

„Nochtans hebben wij U niet vergeten”.

Dit alles is ons overkomen, nochtans hebben wij U niet vergeten, noch valschelijk gehandeld tegen uw verbond. Psalm 44 : I8.Bij zonde hoort ellende, en daarom kunnen we er ons bij tegenstelling niet van losmaken, of bij Godzaligheid hoort dan ook gelukzaligheid. En als we er dan toch telke ...

28 september 1902
De Heraut
1682 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

EEN SCHAT. XV. Maar voor wie Schliemann ook zijn vreugd en ontroering wist te verbergen, niet voor zijn vrouw. Zij bespeurde aanstonds dat er iets bui tenpjewoons moest gebeurd zijn. Trouwens, niet lang duurde het, of haar man wenkte ...

28 september 1902
De Heraut
HOOGENBIRK.
955 woorden
Van ’s Heeren Ordinantiën.

Van ’s Heeren Ordinantiën.

XLIII. DERDE REEKS. ’s Heeren ordinantiën In de natuur, IV. Kunt gij de liefelijkheden van het Zevengesternte binden, of de strengen des Orions losmaken ? Kunt gij de Mazzaró ...

28 september 1902
De Heraut
4222 woorden
Familieberichten

Familieberichten

D. V. hopen onze geliefde Ouders: Ds. J. KARSEN, Emer. Pred. (thans teENL. W. AALDERINK, 2 October hunneWildervank)40-jarige EchtvereesiigingITE HERDENKEN. 1Hunne dankbare kinderen en Behuwdzoon. ( ...

28 september 1902
De Heraut
26 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

In hartelijken dank ontvangen door ondergeteekende: Van Mej. Maget te Delft / i.—-; van den heer Torenbeek te Voorschoten, uit de collecte /1 —; van Ds. G. Vlug te Nijkerk, ƒ6.— uit de Unie Collecte te Nijkerk en/2.50 uit de kerkcollecte aldaar; van de diakenen Geref. Kerk te Hilversum B, Uniegif ...

28 september 1902
De Heraut
D. HULLEMAN
80 woorden
De Administratie van „De Heraut” Amsterdam.

De Administratie van „De Heraut” Amsterdam.

Geahonneerden op DE HERAUT wordt beleefd verzocht, de abonnementsgelden over het kwartaal, eindigende 30 Sept. a s., ten bedrage van f 1.20, per postwissel over te maken, welken men gelieve te adresseeren aanInteekenaren op het premiewerk D£ GE MEENE GRATIE, die het daarvoor verschuldigde ...

28 september 1902
De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
71 woorden
Buiteuland.

Buiteuland.

Frankrijk. De strijd om de school. Het scherpe optreden van minister Combes tegen scholen, die geleid werden door niet erkende geestelijke orden, is te verklaren uit het feit, dat het onderwijs in Frankrijk van lieverlede geheel onafhankelijk van den Staat dreigde te worden. De liberalisten zagen ...

28 september 1902
De Heraut
1155 woorden
VERSLAG VAN DE Centrale Diaconale Conferentie.

VERSLAG VAN DE Centrale Diaconale Conferentie.

Woensdag 17 Sept. 1902 werd te Amersfoort de 14e Centrale Diaconale Conferentie gehouden in het nieuwe kerkgebouw aan de Langegracht. In de voor vergadering van het Comité was de Vice voorzitter, br. G. Struik van Enkhuizen, tot Voorzitter en br. G. Terhaak van Alkmaar tot Vice-voorzitter gekozen ...

28 september 1902
De Heraut
R BROEKHUIZEN.
2870 woorden
Gereformeerde Gezindhied

Gereformeerde Gezindhied

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Stellendam, R. Zijlstra, cand. te Sneek. —• Hendrik Ido-Ambacht, Chr. Bruins, te Nederhorst den Berg. — Driesum, L. Bouma, te Middelburg.BEDANKT: Leiden B, J. J. Impetta, te Katwijk aan Zee. — Kiel, H. de Bruin, cand. ...

28 september 1902
De Heraut
162 woorden
van 3