Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

37 resultaten
Filteren
van 4
1904-10-16
Familieberichten

Familieberichten

Heden ontsliep in haar Heer en Heiland, na een smartelijk lijden van ruim 2 jaar, mijne dierbare EchtgenooteMejuffrouw ANNA R. RIJPKEMA, in den ouderdom van ruim 53 jaar, na eene gelukkige Echtvereeniging vao 26 jaar.Allen, die haar gekend hebben, weten wat ik in haar verlies ...

16 oktober 1904
De Heraut
51 woorden
„Geidbelegging”

„Geidbelegging”

Solide (jeldbelegging.Een Gereformeerde gemeente vraagt op hart eigendommen (bezwaard met eene eerste hypotheek onder zware aflossing), een tweede liypotheek, groot 8 Mille, tegen een rente van 41/4 a 4% pCt. Bjwijzen van soliditeit en officieele opgaaf der taxatiewaarden, zullen des verla ...

16 oktober 1904
De Heraut
54 woorden
Familieberichten

Familieberichten

INadat een langdurige lichaamsverzwakking, verleden Maandag een ergere wen-, ding had genomen, ontsliep heden in haren Heiland en Heere onze geliefde Echtgenoote en zorgvoUe Moeder, MAAIKE DOUMA, op den leeftijd van ruim 60 jaren.R. WRISTERS.^.(H. ...

16 oktober 1904
De Heraut
55 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden morgen ontsliep na een langdurig, maar geduldig lijden, in het vast geloof in zijn Heere en Heiland, mijn hartelijk geliefde Echtgenoot, de Wei- Eerwaarde heerDs. JAN WISSE, Emer. pred. bij de Geref. Kerk te Garijp, na een gezegende Echtvereeniging van 31 jaren, in den ...

16 oktober 1904
De Heraut
59 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije universiteitZoo de Heere wil, zal de jaarlijksche URE DES GEBEDS gehouden worden opWoensdag 19 October e.k., des avonds te 8 uur, in de Boomslootkerk.Vootf*gۤnger s J#f. A. MU1[^EMAmsterdam, 13 October 1904.Predikant te Makkum.Namens het Locaal-Com ...

16 oktober 1904
De Heraut
67 woorden
Homoeopathische Apotheek van ALBERT SOMMER.

Homoeopathische Apotheek van ALBERT SOMMER.

HOMÖEflPATHISGHfi APOTIEKTan AIiB£JKT SOMIIER, Amsterdam, Heiligenweg, hoek Singel.Grootste Inrieliting in Nederland. Tegen Diarrhee bij Kalveren en andere huisdieren, afdoend en beproefd, Bayers droppels a /"o. 7 5. Voor Asthmalijders: BIERS Bougies en Sigaretten; onovertrof ...

16 oktober 1904
De Heraut
78 woorden
De Administratie van ,De Heraut” Amsterdam.

De Administratie van ,De Heraut” Amsterdam.

Onder vriendelijke dankbetuiging aan zoovele geabonneerden die ons de verschuldigde abonnementsgelden over het afgeloopen kwartaal reeds toezonden, nemen wij de vrijheid, hen, die dit nog niet deden, beleefd te verzoeken zulks alsnog uStci*-I]}k. den aósten dezer te doen en hun postwissel te adre ...

16 oktober 1904
De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
87 woorden
ZION’S ROEM EN STERKTE.

ZION’S ROEM EN STERKTE.

im iEM w m. STERKTE.der Nederlandsche GeloofsbelijdenisTan Ds. A. ROTTËRDAin.Opnieuw uitgegeven, en bij ons Kerkelijk publiek ingeleiddoor Dr. A. Euyper.Dr. KUYPER schrijft in dit werk: deze verklaring van de Confessie is in den volsten zin des Woords, ee ...

16 oktober 1904
De Heraut
90 woorden
Dr. A. KUYPER, De Gemeene Gratie.

Dr. A. KUYPER, De Gemeene Gratie.

Nu binnenkort deel III van dit preoaiewerk zal verschijnen, verzoeken wij beleefd den inteekenaren, die het voor dit deel verschuldigd bedrag (ad. /3.— per exemplaar) nog niet, of slechts gedeeltelijk voldeden, ons alsnog per omgaande het Testeerend bedrag te doen toekomen.Bij de abonné's ...

16 oktober 1904
De Heraut
Adm. „De Heraut.”
104 woorden
J. B. REIJNDORP

J. B. REIJNDORP

Aan de Lezers vanDe Standaard en De Heraut.De laatste exemplaren van het bekende werk vanDs. I. P. 6. WESTHOFF, „Zoekt in de Schrift"worden hierbij aan de lezers van beidebladen voor zeer geringen prijs aangeboden.Twee flinke deelen, elk + 40O blad ...

16 oktober 1904
De Heraut
117 woorden
van 4