Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

104 resultaten
Filteren
van 11
Christelijke wereldbeschouwing - pagina 21

Christelijke wereldbeschouwing - pagina 21

21waarheidalleMach ook heeftlichtvangaatgesteld,nadathijdoordaarna toch aantoonen, dat dehijpractische,oeconomische,van ons kenvermogen gebodenzijdediteerst het sub- ...

20 October 1904
Rectorale redes
H. Bavinck
154 woorden
Christelijke wereldbeschouwing - pagina 6

Christelijke wereldbeschouwing - pagina 6

mystiek of neoromantiek, oordeelden anderen, dat psycholo-gismeautonomie of anarchie juister aandui-relativisme,ofdingen waren van de richting, in welke wij ons voortbewegen.Waarheid moge geen vanalleWant wat datiserin ...

20 October 1904
Rectorale redes
H. Bavinck
186 woorden
Christelijke wereldbeschouwing - pagina 30

Christelijke wereldbeschouwing - pagina 30

30 esoterischeen idee gemaakt,feithalvedatmiskentgeeft,derOnjuistrealiteit.eninpractijk,voorgelijkenisenuitzijnGodsdadeninZijn eeuwigen raad.al ...

20 October 1904
Rectorale redes
H. Bavinck
134 woorden
Christelijke wereldbeschouwing - pagina 7

Christelijke wereldbeschouwing - pagina 7

opgewekte maarniet bevredigde verwachtingen,wordtmj^steriëndoordevanhetzijn.Erweer gekweld eene nieuweisgeneratie opgetreden, die het inzicht, dat wij het zoo heerlijkver gebracht hebben, heeft ingeruild vo ...

20 October 1904
Rectorale redes
H. Bavinck
183 woorden
Christelijke wereldbeschouwing - pagina 22

Christelijke wereldbeschouwing - pagina 22

22 één van beidehet menschelijk verstand doet dit geheel wildat de objectieve wereld er eenigen grondzonderlekeurig,voor:—biedtdanphenomenale wereld, door onzendeisgeest geschapen, niets dan een droombeeld en, naa ...

20 October 1904
Rectorale redes
H. Bavinck
182 woorden
Christelijke wereldbeschouwing - pagina 31

Christelijke wereldbeschouwing - pagina 31

31dekomt,ordedat van zijn en worden, van eenheid enisvan God en wereld. En ook hiervoorveelheid,het Chris-istendom van fundamenteele beteekenis. Bij alsden eersten aanblik doet de wereld zich aan ons vooreene chao ...

20 October 1904
Rectorale redes
H. Bavinck
184 woorden
Christelijke wereldbeschouwing - pagina 8

Christelijke wereldbeschouwing - pagina 8

8onderling ook verschille, vast staat, dat het historisch Chris-tendomzijnheefttijdgehad. Het past niet meerwereldbeschouwing,Kopernikaanschede natuur en van hare onveranderlijke wetten,derne cultuur, ting,onze mo- ...

20 October 1904
Rectorale redes
H. Bavinck
158 woorden
Christelijke wereldbeschouwing - pagina 9

Christelijke wereldbeschouwing - pagina 9

met den mond, dat religie heefthen,;omroependiedagDealle-dag neemt het aantal toe vanbijeene nieuwenieuwe moraal.eeneenafgedaanmaaralleen het Christendomnietreligie ...

20 October 1904
Rectorale redes
H. Bavinck
152 woorden
Christelijke wereldbeschouwing - pagina 23

Christelijke wereldbeschouwing - pagina 23

23DeSchrift verstaat dit niet in dien patheistischen zin, waar-naardingen uit inhoiidlooze „Vernunft", uit het met hetalleonbewuste identische„Ueberbewusste,"zoudenof blinde natuurkrachtvoortgekomen.zijnzouden de ...

20 October 1904
Rectorale redes
H. Bavinck
165 woorden
Christelijke wereldbeschouwing - pagina 10

Christelijke wereldbeschouwing - pagina 10

10metverhevenen blijde zekerheid aan. Ze staat anti-rustethetisch tegenover alaanman wordtdenwat onder den naam vanreligie thansAls wij haar recht verstaangebracht.en in haar wezen handhaven willen, kunnen ...

20 October 1904
Rectorale redes
H. Bavinck
178 woorden
van 11