Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

3.366 resultaten
Filteren
van 337
Acht-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 23

Acht-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 23

XXVnog geen twee jaren later op voorstel van minister Eink a a n d a t deel der „nijvere en verdraagzame bevolking, d a t jarenlang ter wille van hare godsdienstige overtuiging" door eendrachtige samenwerking en met veel geldelijke opoffering h e t vrije lager onderwijs „tot bloei en ontwi ...

1 januari 1908
Jaarboeken
355 woorden
Acht-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 40

Acht-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 40

XLIIstrijd hadden, weten, d a t wü te Amsterdam al w a t dreigidle t e scheuren en t e breken uit alle m a c h t hebben tegengestaan. We wilden den strijd blijven voeren op h e t breedè terrein waarop we stonden. Doch d a t word ju.ist door het kerkbestuur geducht, en daarom werd door d a ...

1 januari 1908
Jaarboeken
432 woorden
Acht-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 81

Acht-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 81

LXXXIII^ (vaami Algemeen oordeel over de 1 gegm ontwikkeling, gver en de jrden, vordering der studenten. rlandsdAanwijzing der behandelde onderwerpen.Degeschiedenis van Augustinus. Levensbeschrijving van Calvijn tot 1537.rlandsdiDe Dordtsche Synode..rland ...

1 januari 1908
Jaarboeken
98 woorden
Acht-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 65

Acht-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 65

LXVIItevoren met gunstigen uitslag moet zijn afgelegd, moet h e t bewijs, d a t dit geschied is, ook worden overgelegd. Bovendien moeten worden overgelegd: voor het candidaatsexamen in de faculteit der letteren en een getuigschrift, d a t het onderwijs in de diakoniologische vakken met vru ...

1 januari 1908
Jaarboeken
353 woorden
Acht-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 24

Acht-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 24

XXVImet groote belangstelling begroet, en blijkens de opg'ave, die hierna volgt, wa^ de geldelijke bedrage zóó groot, dat in plaats van vermindering van het fonds voor de Medische faculteit, gedurende jaren bijeengebracht, d a t fonds van /13000.— tot ruim /17000.— is geklommen. E n bovend ...

1 januari 1908
Jaarboeken
382 woorden
Acht-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 66

Acht-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 66

LXVIIIA r t . 25. Om tot de promotie te -worden, toegelaten, "woirdt vereischt: 1". het bewijs, d a t het doctofa-al examen in de weteoischappen, waarin de graad van doctor wordt verlangd, aan de Vrije Universiteit met gunstig gevolg is afgelegd; 2". h e t schrijven van eene verhandeling a ...

1 januari 1908
Jaarboeken
367 woorden
Acht-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 25

Acht-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 25

xxvir Saldo op Ontvangen „ „1 Januaji 1907 aan giften f 1104.26 aan legaten en schenkingen „ 4000..— contributiën „ 1050.— rente van flSOOO a 4'yo „ 520.—Uitgaven: salaris, verhuiskosten en onkosten Saldo op 1 Januari 1908/13030.55„ 6674.26 f 19704.81 „ 2142.43 /17562. ...

1 januari 1908
Jaarboeken
239 woorden
Acht-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 67

Acht-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 67

LXIXA r t . 29. I>e promotie is publiek. De oppositie van eenzelfden opponent mag, met de daarop te geven defensie^ repliek ©n dupliek, i n den regel niet langer dan een kwartier uurs duren. De defensie eindigt een vol uur na den aanvang. Alle oppositie wordt gevoerd e s a u c t o r i t ...

1 januari 1908
Jaarboeken
330 woorden
Acht-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 30

Acht-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 30

XXXIIDs. G. A. de Bruine, Leiderdorp. Cs., Tan der Linden, Alfen. Jongenburger, Gouda.]&elwestelijk dieel S c h i e d a m . Ds. J. T. Jonkers, Voorzitter, M. Schneider, Ë-is-Voorzitter, G. Eoelofs, Secretairis, J. V. Wolfswinkel, allen te Schiedam. ZEELAND. G-ewestielijk ...

1 januari 1908
Jaarboeken
209 woorden
Acht-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 41

Acht-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 41

XUIIstout, dat, wat de lomzietting der geesten betreft, die in de laatste 25 jaar waameembaax is, aan 'de Vrije Universiteit h e t leeuwenaandeel moet worden toegekend. E n h e t sterkst van alles is wel, dat, waar we voorheen met hoongelach werden begroet, nu reeds twee onzer mannen, 'Dr. ...

1 januari 1908
Jaarboeken
460 woorden
van 337