Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

2.652 resultaten
Filteren
van 266
Honig uit den rotssteen - pagina 173

Honig uit den rotssteen - pagina 173

!;!159 en eer hij aan onze zonden kon toekomen, moest hij aanwillen aan ons vleesch. Het was alleen maar om dien dood bij de keel te g-rijpen maar de greep mocht niet in het wilde gedaan. Want zie, aan den dood zat de hel vast. Aan den dood kleeft de zonde, kleeft alle onheil ...

1 januari 1909
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
310 woorden
Honig uit den rotssteen - pagina 175

Honig uit den rotssteen - pagina 175

!!;!161 leven bij en om den troon onzes Gods. ons het maar belijden, was voor ons ongeloovig hart weer gezonken en verlaagd tot weinig meer dan een klank, een naam, een nevelbeeld onzer ziele, en zie, nu, door dat Heere der Heikschaken is die God weer ongemerkt in al de heili ...

1 januari 1909
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
437 woorden
Honig uit den rotssteen - pagina 176

Honig uit den rotssteen - pagina 176

i6aLVI. =l^crnieuta in Ijct fiinncn^tc Iran mijcenen bakten gce^tlSchep mij een rein hart, o God! en vernieuw in het binnenste van mij eenen vasten Psalm 51 12. geest. :Niet ieder kent den keeten geestelijken strijd, en zij, die met zielsworstelingen te doen kregen, he ...

1 januari 1909
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
380 woorden
Honig uit den rotssteen - pagina 178

Honig uit den rotssteen - pagina 178

!164 aanonzenen onze verbeelding, ons gevoel en onze wil ontstaat er in ons deze zondekracht terstond een zondige werking aan onzen geest mede, en onze verbeelding, ons gevoel en onze wil worden instrumenten der ongerechtigheid. Giiat dat nu op en neer met ontzettende stooten ...

1 januari 1909
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
408 woorden
Honig uit den rotssteen - pagina 180

Honig uit den rotssteen - pagina 180

!166 er niets vreemds in vinden en er zoo wel ooit ingedacht, hoe diep verwerpelijk en verdoemelijk ze voor God liggen; het ingedacht dat er geen gedaante noch heerlijkheid aan hun ziel is, noch gestalte dat God ze zou begeerd hebben en dat 's Heeren wondere erbarming juist daarin bestaat, ...

1 januari 1909
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
404 woorden
Honig uit den rotssteen - pagina 182

Honig uit den rotssteen - pagina 182

:; ::168met gedachte uw ziel had bekropen, ban ze dan uit doe ze van u zulke gedachten komt ge om. Neen, de vertroostingen onzes Gods zijn voor den zachtmoedige ,van hart, die denkt: „Laat ze mij maar smaden en trappen; nog duizendmaal meer heb ik verdiend !" en die in zijn b ...

1 januari 1909
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
299 woorden
Honig uit den rotssteen - pagina 184

Honig uit den rotssteen - pagina 184

!!170 in zeer bepaalden en beslisten zin, met alle geloovigen, priesters en priesteressen van den Zone Gods zijt, zoo lang en zoo dikwijls was en zijt gij, zonder het te weten, priesters of priesteressen in den dienst van Satan. Alles wat van u uitgaat werkt op anderen. Uw woord, uw ...

1 januari 1909
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
398 woorden
Honig uit den rotssteen - pagina 186

Honig uit den rotssteen - pagina 186

m Deschitteringeerstekomt van omlaag, en wordt ontstokenuiten aangeblazen door de inbeeldingen eere, en afgebeeld in het fonkelen van metaal of keurgesteent. Een schittering bij gekunsteld licht, met een glans die straks verdooft en uitgaat. Het flikkeren van ee ...

1 januari 1909
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
357 woorden
Honig uit den rotssteen - pagina 187

Honig uit den rotssteen - pagina 187

173 het midden der gemeente zijn gesteld, hebben dan ook steeds den indruk gem;iakt van een hooger iets uit hun oog uit te stralen en een heiliger uitdrukking te hebben in hun gelaat. Als engelen waren ze, als die boden des hemels, die nooit op aarde verschenen, dan omschenen met die hoogere heer ...

1 januari 1909
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
394 woorden
Honig uit den rotssteen - pagina 189

Honig uit den rotssteen - pagina 189

175Maar ennietdatisde menschenkennis, waar GodsWoord opdoelt,die als instrument voor de kennisse der zaligheid ons wordt aan-geprezen.Neen,diedoorGod ons gegeven menschenkennis en die geen God en uit Gods W ...

1 januari 1909
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
392 woorden
van 266