GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

29 resultaten
Filteren
van 3
1909-12-26
Buitenland

Buitenland

Engeland. Romaniseerend streven. Uit de algemeene vergadering der Staatskerk en der Geünieerde Vrije Kerk van Schotland.Hoezeer de romaniseerende partij in de Anglicaansche Staatskerk in de laatste jaren veld wint, blijkt uit een protesteerend schrijven, dat door de Church-Union te Brighto ...

26 december 1909
De Heraut
975 woorden
Familieberichten.

Familieberichten.

tDe Heere nam plotseling van mijne zijde 1 weg mijn innig geliefden EchtgenootDr. FRIEDRICH FRANZ CARLFISCHER, in leven Rector aan het Christelijk Gymnasium te Arnhem, in den ouderdom van ruim 47 jaar.WED. F. F. C. FISCHER—Arnhem, 19 December 1909. ...

26 december 1909
De Heraut
64 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

{Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie). Geachte Redactie ! Het voorlaatste nummer v& n uw weekblad besprak het besluit door den kerkeraad van de Gereformeerde Kerk alhier genomen in zake'het voorstel om de wenschelijkh ...

26 december 1909
De Heraut
B. VAN SCHELVEN.
1597 woorden
„Het Kinderen.”

„Het Kinderen.”

[KERSTFEEST.] Ea dit zal u het teeken zijn: ij zult het kindeken vinden, in doeken gewonden, en liggende in de kribbe. Luc. 2 : 12, In Bethlehem is en blijft het heilig Kindeken het middenpunt, waarom zich alias beweegt. Maria blijfc de gezegende onder de vr ...

26 december 1909
De Heraut
1470 woorden
Familieberichten.

Familieberichten.

Heden overleed, in de hope des eeuwigen levens, onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en GrootvaderDIRK JANS WESTERHUIS, in leven Ouderling bij de Ger. Gem.teHallum, in den ouderdom van bijna 71 jaren.M. WESTERHUIS—HEINEMA, R, REITSMA—WESTERHUIS. Y. REITSMA. P. GRO ENE VELD—WESTE ...

26 december 1909
De Heraut
67 woorden
Gemengd Nieuws,

Gemengd Nieuws,

Calvijn gehuldigd in de Broedergemeente. L G. Reicbel schreef eene brochure over »Calvijii als Uniema»«, Deze brochure is door den schrijver voorgelezen in het Seminarium der Broedergemeente. De schrijver doet daarin helder uitkomen, dat Calvijn's streven geheel op vereeniging gericht was. Het is ...

26 december 1909
De Heraut
WINCKEL.
511 woorden
RHEUMATIEK-LIJDERS!

RHEUMATIEK-LIJDERS!

RHEUMATIEK LIJDERS!Wilt gij werkelijk met Gods hulpe genezen worden? Gelieve dan postwissel te zenden ad 10 ets. of 2 postzegels a 5 ets. per brief aan't Bureau „OUiSeReiaiger" No. 114 te Sn eek. ...

26 december 1909
De Heraut
33 woorden
L. G. WEISZ & Co.,

L. G. WEISZ & Co.,

L. G. WEISZ & C., Commissiofiairs in Effecten, WESTEE: IARKT Jfo, 21 AMSTERDAM, ...

26 december 1909
De Heraut
14 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De heer J. W. Kal, theol. cand. te Amsterdam, verzoekt wegens voortzetting zijner studiën vooreerst geen beroep op hem te willen uitbrengen.WAGENBORGEN. 7 Dec. j.I. was voor de Geref. gemeente alhier een blijde dag. Op dezen dag toch was 't 25 jaar geleden, dat Ds. W. K. P. Goeree zij ...

26 december 1909
De Heraut
1138 woorden
Gerefocmeerde gezindljeid.

Gerefocmeerde gezindljeid.

Gereformeerde Kerken. 8ÏROEPEN: Nieuw-Loosdrecht, W. Mulder, te de. — Emmercompascuum, ƒ. S. Schaafsma, cand. e Grootegast (Gron.). — Delft, C. W. E. Ploos an Arastel, te Zwolle.HKDANnLT: Franeker, ƒ. Gispen, te Barneveld. Achlum en Marken, F. C. Meyster, ca ...

26 december 1909
De Heraut
B. VAN SCHELVEN.
168 woorden
van 3