GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

35 resultaten
Filteren
van 4
1910-03-20
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

In Korea, het land waar de Christelijke zending in de laatste jaren veel terrein won, vindt men 3 410 Boedbistische tempels. Ongeveer de helft van deze gebouwen stonden ten tijde van de telling evenwel verlaten en waren in een staat van verval. De andere heiff wordt door Boedbistische priesters e ...

20 maart 1910
De Heraut
WINCKEL.
209 woorden
Te koop aangeboden:

Te koop aangeboden:

Jaargangen1877—1909 van „DEHERAUT". Ook bij gedeelten verkrijgbaar. Brieven onder letter O, , aan 't Bureau van De Heraut. ...

20 maart 1910
De Heraut
18 woorden
Het college van collectanten

Het college van collectanten

Amsterdam, 18 Maart 1910.Het college van collectanten der Remonstrantsche gemeente te Rotterdam vierde onlangs zijn 250 jarig bestaan met een feesteitjken maaltijd. De spijskaart vermeldde niet alleen de gerechten, maar voegde bij elk gerecht een „toepasselijken bijbeltekst". Reeds op zich ...

20 maart 1910
De Heraut
417 woorden
Een dogmatisch geschil?

Een dogmatisch geschil?

XXV. Het woord Hades in het Nieuwe Testament, dat bijna overal in citaten of beeldspraken aan het Oude Testament ontleend, gebruikt worde en de vertaling is van het Hebreeuwsche Sche»! moet daarom niet naar de myiho logische voorstellingen, die de Grieken van den H ...

20 maart 1910
De Heraut
2315 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Daar het mij onmogelijk is, afzonderlijk op alle betuiging van deelneming, in bet verlies van mijn onvergetelijken liefhebbenden Echtgenoot, den WelEerw. Heer Ds. M. F. VISSER, in leven Fred, der Ger. Kerk alhier, te antwoor^ den, zij het mij vergund langs deien weg voor al die bewijzen h a r t e ...

20 maart 1910
De Heraut
71 woorden
Gereform. Kerk Bussum.

Gereform. Kerk Bussum.

Uitgeloot No. 19 (groen), Oblig-leening 1898.De Secretaris v/d Comm. voor Adminisiraiie : J. G. COLLET ...

20 maart 1910
De Heraut
15 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

L. s. De classis 's-Gravenhage heeft in hare vergadering van 22 Febr.l.l. peremptoir geëxamineerd en met algemeene stemmen toegelaten tot den Dienst des Woords en der Sacramenten den heerF. C. Meyster, beroepen Pred. te Zegwaart c. a. Namens de classis: F. W ...

20 maart 1910
De Heraut
F. W. GROSHEIDE
J. C. C. VOIGT.
S. BAKKER
J. E. V0NKENBERG
L. VAN DER VEN
V. HEPP
858 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerkea. BEROEPEN : Schoonhoven (B) en Willige-Langerak, W. Veder, te Breukelen. — Oosterend, M. M. Horjus, te Soest. — lerseke, G. W. Akkerhuis, te Duisburg-Ruhrort. — Moordrecht, Uitwijk en Waardhuizen, H, Hummelen, cand. a/d. V. U. te 't Zandc (Gron ...

20 maart 1910
De Heraut
255 woorden
L. G. WEISZ & Co.,

L. G. WEISZ & Co.,

L. G. WEISZ & C., Commissionairs in Effecten, WESTEiMARKT No. 21AMSTERDAM, ...

20 maart 1910
De Heraut
12 woorden
Buitenland

Buitenland

Prankr^k. Madagascar.Reeds veel is over den toestand geschreven die op Madagascar geschapen is door het op> treden van den socialistischgezinden gouverneur Augagneur. Wij .willen nog bet een en ander daaraan toevoegen, hetgeen ontleend is aan hetJournal de Geneve. Men mag op het ...

20 maart 1910
De Heraut
714 woorden
van 4