Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

192 resultaten
Filteren
van 20
1910-10-20
Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome - pagina 21

Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome - pagina 21

11 zijn, door Luther later verzonnen, om zijn volgelingen te misleiden -^). Het ware proces van Luther's »Umschwung", — want aan eene bekeering van Luther gelooft Denifle natuurlijk niet, — meent hij ontdekt te hebben in de pas kort geleden teruggevonden voorlezingen over den brief aan de Romeine ...

20 oktober 1910
Rectorale redes
H.H. Kuyper
294 woorden
Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome - pagina 6

Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome - pagina 6

...

20 oktober 1910
Rectorale redes
H.H. Kuyper
1 woorden
Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome - pagina 30

Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome - pagina 30

^immBmBmsmsmBmsmm20 het motief en beginsel der Reformatie zelf onzedelijk zou zijn, is, ik aarzel niet het uit te spreken, laster. Ik zou kunnen volstaan ter w^ederlegging van deze aanklacht met u te verwijzen naar de symbolen, waarin onze Protestantsche Kerken haar geloof beleden hebben. ...

20 oktober 1910
Rectorale redes
H.H. Kuyper
302 woorden
Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome - pagina 22

Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome - pagina 22

12deckel" zijner zonde te maken, of gelijk Denifle het uitdrukt, om achter den Spaanschen wand Christus verborgen, de zonde te vrijer te kunnen bedrijven ^^). Dat op zulk een bodem de baccil der zonde welig voortwoekerde, behoeft wel geen verwondering te baren. Niet alleen dat de „Schar au ...

20 oktober 1910
Rectorale redes
H.H. Kuyper
291 woorden
Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome - pagina 7

Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome - pagina 7

Zeer tot mijn leedwezen kon ik de rede, die ik bij de overdracht van mijn rectoraat hield, niet zoo spoedig in het licht doen verschijnen, als ik dit zelf had gewenscht. De oorzaak daarvan was alleen, dat dit pleidooi voor het zedelijk karakter der Reformatie geen waarde zou hebben gehad, wanneer ...

20 oktober 1910
Rectorale redes
H.H. Kuyper
174 woorden
Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome - pagina 31

Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome - pagina 31

mmm21 Luther wortelt in zijn innerlijk zielsbestaan. Ze is geen logisch in elkaar gezet systeem, vrucht van strengen denkarbeid, maar weerspiegeling van wat hij in zijn eigen hart had doorworsteld. In het proces van zijn bekeering moet dus, al blijft de diepste achtergrond daarvan voor ons ...

20 oktober 1910
Rectorale redes
H.H. Kuyper
287 woorden
Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome - pagina 8

Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome - pagina 8

Reformatoren ingebracht. Dat ii< daarbij als type Denifle nam, was, omdat zijn studie over Luther wel de scherpste aanval is van Roomsche zijde op den oorsprong van het Protestantisme en het daarom noodig was, juist tegenover hem, met afdoende bewijzen aan te toonen, hoezeer hij Luther en in h ...

20 oktober 1910
Rectorale redes
H.H. Kuyper
171 woorden
Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome - pagina 9

Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome - pagina 9

nen, heb ik gemeend dien wensch te moeten eerbiedigen en geef ik daarom de oratie, zooals ze werd uitgesproken. Mag ik ten slotte nog opmerken, dat ik bij het citeeren van Luther's werken de bekende Erlangen-Frankfurter Gesamtausgabe van Luther's werken, die in 105 deeien verscheen, heb aangeduid ...

20 oktober 1910
Rectorale redes
H.H. Kuyper
63 woorden
Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome - pagina 23

Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome - pagina 23

13 het zwijn, dat zich vetmest, zijn levensideaal *'•'). Zelfs zijn gelaat, Denifle laat het in een reeks photographieën u aanschouwen, toont steeds sterker het kaïnsteeken zijner zondige passiën ^°). „Luther in Dir ist nichts Göttliches", zoo luidt het slotoordeel, dat Denifle over Luther velt " ...

20 oktober 1910
Rectorale redes
H.H. Kuyper
252 woorden
Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome - pagina 10

Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome - pagina 10

...

20 oktober 1910
Rectorale redes
H.H. Kuyper
1 woorden
van 20