Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

1.676 resultaten
Filteren
van 168
„Gezette tijden”.

„Gezette tijden”.

[OUDEJAAR]. En God zeide: Dat er lichten lijn in het uitspansel des hemels, oui scheiding te maken tusschen den dag en tusschen den nacht; en dat zij zijn tot teekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren. Gen. 1 : 14. Ook on ...

1 januari 1911
De Heraut
DR. A. K.
4542 woorden
Een der ernstigste

Een der ernstigste

Een der ernstigste vragen op Zendingsgebied blijft de geldquaestie. Er is geen Zandingsvereeniging in ons vaderland, die r.iet voortdurend met tekorten worstelt. En ook onze Deputaten voor de Zending moeten telkens bij de Kerken om een (tieuwe collecte komen vragen. De Zending i: j nu eenmaal gee ...

1 januari 1911
De Heraut
1837 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Predikantstractementen van vrije kerken in Engeland. Het ^•a%fi\2a\t\y^%c\i.ni\. Sunday at Home gaf onlangs een overzicht van predikantstractementen in de Vrije kerken van Engeland. Het laagst zijn die bij de Baptisten, bij welke 15 percent der predikanten een honorariulh ontvangen dat lager is d ...

1 januari 1911
De Heraut
WINCKEL.
216 woorden
Bij de jongste Kamerdebatten

Bij de jongste Kamerdebatten

Bij de jongste Kamerdebatten is de opmerking gemaakt dat de tegenwoordige regeling, waarbij het Rijk schier twee millioen aan de Kerken uitkeert, terwijl de Gereformeerde Kerken niets ontvangen, een stuitend onrecht is. De Minister van Binnenlandsche Zaken gafdaarop ten antwoord, dat bij de Grond ...

1 januari 1911
De Heraut
DR. H. H. K.
226 woorden
Gereformeerde gezindheid.

Gereformeerde gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN : KoUandscheveld, G. v. d. Zanden, cand. te Putten. — Baarland, ƒ. Koelewijn, te Kruiningen. — Velp (A) ƒ. Brinkman, te Beilen. — Idskenhuiien, N. G. Kerssies, te Den Ham. — Nieuw-Anxsteriam, A Roüoos, te Ter-Apel. — Westeremden (G), ...

1 januari 1911
De Heraut
280 woorden
Leestafel.

Leestafel.

DR. A. G. HONIG, DE PERSOON VAN DEN MID DELAAR IN DE NIEUWE DUITSCHE DOGMATIEK. Rede bij de overdracht van het Rectoraat aan de Taeologische School te Kampen op 6 December 1910. Kampen — J. H. Kok — 1910.Mooi dekken zich titel en inhoud van dcje rectorale oratie.De rede loopt metter ...

1 januari 1911
De Heraut
2214 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden behaagde het den Heere van ons weg te nemen, onzen geliefden Vader, Behuwd- en Grootvader MAARTEN WILSCHUT, Weduwnaar van MARIA VAN DER LINDEN, in den ouderdom van 79 jaren, M. WILSCHUT.D. A. WILSCHUT—ELSHOUT. E. G. V. D. BREGGEN—HEIJ. MARIA WILSCHUT TD. B. WILSCHUT. C. ...

1 januari 1911
De Heraut
59 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

OUD EN NIEUW. Het jaar verging Bij wisseling In menig kring.Zoo zingt een dichter, en zoo spreken er velen uit ervaring bij elke wisseling des jaars. Zoo zal het b.v, in de ziel van den jongen koning klinken, die een jaar geleden te Lissabon nog op den troon ...

1 januari 1911
De Heraut
HOOGENBIRK.
819 woorden
Familieberichten

Familieberichten

O o ze gemeente leed heden een gevoelig verlies, raardien de Heere uit haar midden wegnam haren oudsten Ouderling, den Heer P. VERKUYL Al.Het is haar een heerlijke gedachte hem te mogen nastaren, ah een man, die in alles toonde een hart voor Gods Koninkrijk te hebben en een rijke vertroost ...

1 januari 1911
De Heraut
97 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe Dordrecht. Vergadering dezer classe D.V. Donderdag 2 Februari in de Wilhelminakerk te Dordrecht. Aanvang half tien.Punten voor het agendum in te zenden tot 18 Januari aan het adres van den eerst onderteékende.Namens den raad der roepende kerk: ...

1 januari 1911
De Heraut
A. C. HEIJ
C. BROUWER
43 woorden
van 168