GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

265 resultaten
Filteren
van 27
1912-01-01
Jaarboeken
Twee-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 1

Twee-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 1

TWEE-EN-DERTIG8TE JAARVERSLAGVEREENIGING VOOBHOOGER ONDERWIJS OPGEREFORMEERDEN GRONDSLAG.•>*^<AMSTERDAM BUEEEL: KEIZERSGRACHT 162. 1912. ...

1 januari 1912
Jaarboeken
6 woorden
Twee-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 42

Twee-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 42

XLvóór vier en dertig jaar reeds niet voldoende mocht heeften. E e n b e s c h e i d e n , m a a r v o l d o e n d b e g i n is n o o d i g . Met zulk eene algemeene uitdrukking zijn wij nog niet veel verder, zult G-g waarschijnlijk bg Uzelven zeggen. Kunt Gij ons niet bij benadering inlic ...

1 januari 1912
Jaarboeken
397 woorden
Twee-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 43

Twee-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 43

XLIaan de Eijks-universiteiten en iDok aan die van de gemeente Amsterdam ontleend, moeten afzien, om alleen te letten op hetgeen beslist noo'dig zal zijn, maar ook niet meer dan 'dat. Stellen wij ons op dat standpunt, dan zullen wij voor deze faculteit op eene jaarlijksche bruto-uitgave va ...

1 januari 1912
Jaarboeken
409 woorden
Twee-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 70

Twee-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 70

LXYIIINaam van den hoogleeraar of docent.3iNaam der les.ü - ö "•o Ja. 1 Neen.<*Dr. C. van Gelderen.Dr. W. Geesink.pis •5 S ïï «i1Goed.Arabische taal.11Ja.Nederlandsch.'Bijbels ...

1 januari 1912
Jaarboeken
61 woorden
Twee-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 26

Twee-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 26

XXIVZoudt ge meenen, d a t wanneer een buitenlander hier binnenkwam, hü licht den aard uwer bijeenkomst zou onderkennen? Politieke vergaderingen zijn hem niet vreemd, kerkelijke vergaderingen zijn hem niet onbekend. Ook wetenschappelijke b^'eenkomsten, ze worden in zijn land en onder ieder ...

1 januari 1912
Jaarboeken
377 woorden
Twee-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 44

Twee-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 44

XLIIonderwee op den grondslag der Gereformeerde bieginselen geen Rockefellers, en Carnegie's gevonden worden, maar onze Universiteit behoieft ook niet zoo grootscheeps uitgernst te zijn als vele universiteiten in Amerika en Schotland. Ik zou ook voor haar wel de bede willen uitspreken: „Ar ...

1 januari 1912
Jaarboeken
437 woorden
Twee-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 3

Twee-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 3

TWEE-EN-DERTIG8TE JAARVERSLAGVAN DEOPGEEEFOEMEEEDEN GEONDSLAG.'••gJltnr^AMSTERDAM. KEIZERSGRACHT 162. 1912.BUREEL; ...

1 januari 1912
Jaarboeken
5 woorden
Twee-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 71

Twee-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 71

LXIXlarin de geven rdt.andsch.andsch.andsch.andsch.andsch. landsch. andsch.OHTSGElandsch. landsch. landsch.Algemeen oordeel over ontwikkeling, ijver en vorderingen der studenten.Aanwijzing der behandelde onderwerpen.Goed. ...

1 januari 1912
Jaarboeken
127 woorden
Twee-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 27

Twee-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 27

XXVoverheidshanden,' gebaseerd op het eeuwige en onveranderlqke beginsel, dat Oalvijn uit de Heilige Schrift weer opdiepte:'Alles ten eere Grddis, alles onderworpen aan de souvereiniteit G-ods l Daarin zit een levensbeschouwing'! Daarin zit een majestueuze gedachte, die alle levensoitingen ...

1 januari 1912
Jaarboeken
322 woorden
van 27