Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

48 resultaten
Filteren
van 5
De Beteekenis van het Oosten voor de klassieke Oudheid - pagina 27

De Beteekenis van het Oosten voor de klassieke Oudheid - pagina 27

-25-ex süentio^ en moet worden erkend, dat wat in het zooeven genoemde Engelsche werk LANO zegt over primitieve religieuze voorstellingen en gebruiken in Ilias en Odyssee — dat er nl. slechts weinig sprake van is, niet, omdat ze in dien tijd niet meer bestonden, maar wijl deg ...

21 oktober 1912
Rectorale redes
R.H. Woltjer
277 woorden
De Beteekenis van het Oosten voor de klassieke Oudheid - pagina 1

De Beteekenis van het Oosten voor de klassieke Oudheid - pagina 1

•^.IDe Beteekenis van het Oosten voor de klassieke Oudheid. REDE, gehouden bij de overdracht van het Rectoraat der Vrije Universiteit, den 2isten October 1912, DOORDR R H. WOLTJER, HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT VAN LETTEREN EN WIJSBEGEERTE.'UTRECHT :: G. J. A. RUY ...

21 oktober 1912
Rectorale redes
R.H. Woltjer
35 woorden
De Beteekenis van het Oosten voor de klassieke Oudheid - pagina 2

De Beteekenis van het Oosten voor de klassieke Oudheid - pagina 2

...

21 oktober 1912
Rectorale redes
R.H. Woltjer
1 woorden
De Beteekenis van het Oosten voor de klassieke Oudheid - pagina 18

De Beteekenis van het Oosten voor de klassieke Oudheid - pagina 18

-16-weinig aanhangers: Vossius in zijn boek Be Theologia gentili et physiologia Christiana sive de origine ac progressu idololatriae, dat in 1642 alhier verscheen, La religion chrétienne autorisée par Ie témoignage des auteurs pay ens van den Jezuïet DOMINIQUE DE COLONIA, str ...

21 oktober 1912
Rectorale redes
R.H. Woltjer
244 woorden
De Beteekenis van het Oosten voor de klassieke Oudheid - pagina 28

De Beteekenis van het Oosten voor de klassieke Oudheid - pagina 28

-26-hang uiterst terughoudend te zijn. Zoo heeft — om slechts iets te noemen — HOPKINS (India old and new, 1901, blz. 150 vlg.) met verschillende voorbeelden uit het Oude Testament en den Rig Veda bewezen, dat ook woordelijk overeenstemmende uitspraken niet op elkaar behoeven ...

21 oktober 1912
Rectorale redes
R.H. Woltjer
250 woorden
De Beteekenis van het Oosten voor de klassieke Oudheid - pagina 3

De Beteekenis van het Oosten voor de klassieke Oudheid - pagina 3

.^ •iDE BETEEKENIS VAN HET OOSTEN VOOR DE KLASSIEKE OUDHEID. ...

21 oktober 1912
Rectorale redes
R.H. Woltjer
8 woorden
De Beteekenis van het Oosten voor de klassieke Oudheid - pagina 10

De Beteekenis van het Oosten voor de klassieke Oudheid - pagina 10

-8-in aanraking komt, eene door en door verkeerde voorstelling geeft: „les idees marchent"! Het gaat nu niet meer om den samenhang van Romeinsch recht en Romeinsche geschiedenis, van geschiedenis en philologie, van philologie en archaeologie, maar om den samenhang tusschen al ...

21 oktober 1912
Rectorale redes
R.H. Woltjer
373 woorden
De Beteekenis van het Oosten voor de klassieke Oudheid - pagina 32

De Beteekenis van het Oosten voor de klassieke Oudheid - pagina 32

-30-verkeerde generaliseering ontstaan is; en dat — om niet meer te noemen — JENSEN met den held van het Babylonische GiLGAMESCH-epos niot slechts den Griekschen ODYSSEUS, maar ook onzen Heiland identificeert! /n de tweede plaats geldt ook voor ons de boven gestelde eisch van ...

21 oktober 1912
Rectorale redes
R.H. Woltjer
256 woorden
De Beteekenis van het Oosten voor de klassieke Oudheid - pagina 11

De Beteekenis van het Oosten voor de klassieke Oudheid - pagina 11

-9-ook h i e r h e e f t h e r b o r e n h i s t o r i s c h e zin, g e p a a r d m e t e e n e v e r b e t e r d e m e t h o d e en g e v o e d door eene ongekende v e r m e e r d e r i n g v a n h e t h i s t o r i s c h e m a t e r i a a l , de s t a k e t s e l s w e g g ...

21 oktober 1912
Rectorale redes
R.H. Woltjer
371 woorden
De Beteekenis van het Oosten voor de klassieke Oudheid - pagina 24

De Beteekenis van het Oosten voor de klassieke Oudheid - pagina 24

-22-che . .." (NEUMANN): het zegt — om slechts op één punt te wijzen — toch waarlijk niet weinig, wanneer thans de zoogenaamde Dorische volksverhuizing met Israel's vestiging in het Jordaanland in verband gebracht en beider vermelding in de Egyptische overlevering als vaststa ...

21 oktober 1912
Rectorale redes
R.H. Woltjer
261 woorden
van 5