Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

48 resultaten
Filteren
van 5
De bronnen van het privaatrecht - pagina 6

De bronnen van het privaatrecht - pagina 6

\ ï\ Laeszaa'. ...

20 October 1913
Rectorale redes
A. Anema
3 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 21

De bronnen van het privaatrecht - pagina 21

19 daardoor niet altoos gemakkelijk te onderkennen, in aard loopen beide principieel uiteen. — Bij het antwoord op deze vraag nu moet men weer tweeërlei onderscheiden. Een deel toch van de bewuste rechtsvorming door de Overheid bestaat uit wat ik zou willen noemen een formeele bemoeiing met het p ...

20 October 1913
Rectorale redes
A. Anema
291 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 30

De bronnen van het privaatrecht - pagina 30

28 van den schok der meeningen, behoort niet nogmaals door den rechter aan de billijkheid te worden getoetst. Lukt de maatregel niet, ontstaat een strijdige gewoonte, dan behoort deze op den duur vóór te gaan, dan is het oogenblik aangebroken, dat het Overheidsrecht „in desuetudinem abiit", en da ...

20 October 1913
Rectorale redes
A. Anema
305 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 7

De bronnen van het privaatrecht - pagina 7

M. H. DIRECTEUREN, CURATOREN, PROFESSOREN, DOCTOREN, STUDENTEN EN GIJ VERDERE AANWEZIGEN,HooggeachteVergadering!Nog enkele maanden, en eene eeuw zal verstreken zijn, sinds Friedrich Carl von Savigny zijn beroemd pleidooi deed uitgaan tegen de codificatie van het privaatrecht, ...

20 October 1913
Rectorale redes
A. Anema
191 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 22

De bronnen van het privaatrecht - pagina 22

20 schuldbrieven aan toonder recht van hypotheek wordt toegekend op de onroerende goederen van de vennootschap-schuldenaar. O p een ander verschijnsel van denzelfden aard vestigde Scholten dezen zomer de aandacht, namelijk het in de practijk veelvuldig voorkomend tijdelijk ontslag uit de hypothec ...

20 October 1913
Rectorale redes
A. Anema
298 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 8

De bronnen van het privaatrecht - pagina 8

6 maar als zoodanig genomen, gewrochten zijn eener richtige rechtspolitiek? T o t op den jongsten tijd gaat men door, om nieuwe wetboeken tot stand te brengen, maar het probleem is daarmede niet opgelost. Men laat wel den wetgever thans betrekkelijk met rust, men spreekt meer over de vraag hoe da ...

20 October 1913
Rectorale redes
A. Anema
311 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 31

De bronnen van het privaatrecht - pagina 31

29 den billijkheids-uitweg acht. De wet van '55 op het vereenigingsrecht is Overheidsrecht en bij het proces over de vereeniging, die den termijn der rechtspersoonlijkheid liet verstrijken, was het juist, dat de rechter strict recht toepaste, maar had er een orgaan der billijkheid behooren te bes ...

20 October 1913
Rectorale redes
A. Anema
319 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 9

De bronnen van het privaatrecht - pagina 9

7 inhalt"? Met een wetboek van eeuwen oud redt men zich in het hooge Noorden even goed — of even slecht? — als in Frankrijk met een van 100 en in Duitschland met een van 10 jaar oud. En de rechtsspraak? Of ze is doctrinair en houdt zich werkelijk aan de wet, maar dan lijdt het rechtsleven de scha ...

20 October 1913
Rectorale redes
A. Anema
303 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 23

De bronnen van het privaatrecht - pagina 23

21 volksrecht en Overheidsrecht, allicht wel de neteligste van de drie, die ik stelde. Ik merk daarbij vooraf op, dat buiten mijn betoog valt de taak, die de rechter heeft te vervullen krachtens de wet zelf, wanneer allerlei opzettelijk soepel gestelde termen de beslissing aan zijn oordeel opdrag ...

20 October 1913
Rectorale redes
A. Anema
327 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 10

De bronnen van het privaatrecht - pagina 10

8 hangselen door de Overheid opgeteekend. Daarbuiten geldt geen recht dan wanneer de wet zelf uitdrukkelijk daarnaar verwijst, zoodat, wat dan als recht geldt, eigenlijk zijn kracht van positief recht alleen ontleent aan dezelfde wet, en dus is wettelijk recht van den tweeden graad. Naar dit wett ...

20 October 1913
Rectorale redes
A. Anema
303 woorden
van 5