GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

20 resultaten
Filteren
van 2
1914-08-16
De Heraut
L G. WEISZ & C°.,

L G. WEISZ & C°.,

L G. WEISZ & C".Csmmlssionairs In Effecten, fstermarkt No. 21AMSTERDAM. ...

De Heraut
10 woorden
DRUKKERIJ DE STANDAARD

DRUKKERIJ DE STANDAARD

WAliMOESSÏilAilTSG TELEFOOÜ 2315= : AMSTERDAM =ALLE SOORTEN VAN DRUKWERK MET SPOED - GOED UITGEVOERD - CONCURREERENDEN PRIJS - ...

De Heraut
16 woorden
De Groninger Brandwaarborg-Maatschappij.

De Groninger Brandwaarborg-Maatschappij.

De Groninger • I Brandwaarborg-iaatsHOOFDKANTOORGRONINGEN, O, Boteringestraat 72.Speciale afdeeling voor H.H. Predikanten en Onderwijzers, aismede voor Kerken = = = = = = en Sciioien. • ...

De Heraut
19 woorden
WED. JOHs. ALBERTS,

WED. JOHs. ALBERTS,

WED. JOHs. ALBEI^TS, Tabak- en Sigarenmagazijn= „BILDERDUK", = =Bilderdijkstraat 5, -: - Amsterdam.Ruime sorteering van goede merken in eiken prijs.ZONDAGS GESLOTEN. ...

De Heraut
22 woorden
Familiberichten.

Familiberichten.

De Heer en Mevrouw RIDDERBOS— VELTHUIS, geven met dank aan den Heere kennis, van de geboorte van een welgeschapen ZoonSIMON JAN. Kampen., 12 Augustus 1914. ...

De Heraut
23 woorden
Uitgaven van het Gereformeerd Schoolverband:

Uitgaven van het Gereformeerd Schoolverband:

Verschenen in de SerieUitgaven van het Gereformeerd Schoolverband: No. 9ingDe Opleiding van den OnderwijzerDOORH. BAVINCK, H. VISSCHER en H. J. VAN WIJLEN.Prijs 50 cents, bij minstens 5 ex. 40 cents.AMSTERDAM. DRUKKERIJ DE STANDAARD. ...

De Heraut
32 woorden
Dog- en Weekbladen IN DE Spoorwegwagens

Dog- en Weekbladen IN DE Spoorwegwagens

, ag-Lezers vanen WeekbladenIN DESpoorwegwagenswerpt Uwe Couranten, na ze gelezentehebben, In de bussen voor deZiekenhuizen op de Perrons van deSpoorwegstations aanwezig; daarmedeverricht gij een nuttig werlc.Laat ze voo ...

De Heraut
32 woorden
Familiberichten.

Familiberichten.

Het behaagde den Heere tot mijne diepe droefheid van mijne zijde weg te nemen, in de hope des eeuwigen levens, mijne geUefde EchtgenootePETRONELLA VAN ZADEL, in den ouderdom van 83 jaar, na eene gelukkige echtvereeniging van 42 jaar. T. KUIPER.Hilversum., 4 Augustus 1914. Neuweg 41. ...

De Heraut
41 woorden
Voor Kootwijks scholen.

Voor Kootwijks scholen.

In hartelijker), dank ontvangen van de familie C. te Velp f 5. Vriendelijk verzoeken wij onze scholen te willen gedenken, daar wij gedrukt door deze bange tijden niet meer weten, hoe in de behoeften te voorzien.Het Bestuur voornoemd, Ds. J. H. HOUTZAGERS, voorzitter. ...

De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS
43 woorden
Zonde, Gerechtigheid en Oordeel.

Zonde, Gerechtigheid en Oordeel.

Zaterdag a. s. verschijnt: Zonde, Gereclitiylieiii en Oordee.TIJDREDE doorDs. G. WIELËNGA te ZWOLLE.PRIJS 20 CENT.Deze leerrede van den bekenden schrijver van „De Wonderen van den Zaligmaker", enz., zal door velen gelezen worden. Spoedige opgave aan Uw boekh. is ...

De Heraut
57 woorden
van 2