GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

20 resultaten
Filteren
van 2
1914-08-16
De Heraut
Gereformeerde kerken in Nederland.

Gereformeerde kerken in Nederland.

9SiaHBllBlBBaaiiiBMai»5aiiaBBBMBMaai»Bnai»aiia»BBliBB> BB£sK«ss*eeesf)BxakflaaaK3BiBBati> »> B«af«a»»flBai»laficrcformeerbeVOOR DEberken in J^eberlanïr.IBureaux: WARMOESSTRAAT 96, Amsterdam.I«94iADVERTENTIE-PRIJS: I ...

De Heraut
63 woorden
Familiberichten.

Familiberichten.

Hedenmorgen ontsliep zacht en kalm, in de hope des Eeuwigen Levens, onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, de HeerJACOB VEERMAN, in den ouderdom van bijna 79 jaren.Bodegraven, Aarlanderveen l. s.„Zejienhoven, Lunteren, Alphen a. d. ...

De Heraut
96 woorden
COÖPER TIEVE SPAAR- EN VOORSCHOTBANK

COÖPER TIEVE SPAAR- EN VOORSCHOTBANK

mVOORSCHOTBANKvoor AmsterdamAlViSTERDAM, Heerengrachten Omstreken.1389 - Telephoon N. 4008.Commissarissen: W. HOVY, B. J. LINDEBOOM, H. W. v. MARLE Jr., D. SCHUT en F. J. D. THEYSE.Bestuur: J. L. BEEN, Mr. G. H. A. GROSHEIDE Jr., JAC. v. OVERSTEEG, ...

De Heraut
96 woorden
KONINKLIJKE HOLLANDSGHE LLOYD,

KONINKLIJKE HOLLANDSGHE LLOYD,

KONINKLIJKE HOLLANDSGHE LLOYD, Eerstvolgende Afvaarten naar: PERNAMBUCO, BAHIA, RIO DE JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO en BUENOS-AYRES.STOOMSCHIP.Amsterdam.Dover.BoulogneVertrek vanLa Coruna.Vigo.Leixoes.Lissabon.2) en 3) EE ...

De Heraut
111 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN : Lioessens, J. E. Reijenga, te Siddeburen. — Spijkenisse, C. H. Elzenga, te Woubrugge. — Koudum, S. W. Bos, te Westergeest. AANGENOMEN : Dronrijp, H. Fokkens, te Dwingeloo. BEDANKT: Spijk (Gr.), J. P. Klaarhamer, te Wommels. — Beekbe ...

De Heraut
153 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.In dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan Legaten: van wijlen Mevrouw Wed. C. A van Hoogeveen—Drost ƒ2000.Aan Contributiën: door den heer G. J. van Goor, te Kampen f 3.50.door den heer S. Hoogvliet uit Rockanje ƒ5.25; uit Zwart ...

De Heraut
216 woorden
GEMENGD NIEUWS

GEMENGD NIEUWS

Afneming van geboorten. Op het Congres van de «Royal Institute of Public Health» sprak Prof. T. Oliver over de vermindering der geboorten in het beschaafde Westen. Hij zeide : «De vraag waar het op aan komt is of een natie die eenmaal middelen is gaan toepassen om het aantal geboorten te verminde ...

De Heraut
WINCKEL.
481 woorden
„Uw vervaarnissen”.

„Uw vervaarnissen”.

Van der jeugd aan ben ik bedrukt en doodbrakende; ik draag uwe vervaarnissen, ik ben twijfelmoedig. Psalm 88 : 16. Als door een donderslag bij schier onbewolkter! hemel, is er een verschrikking, in alle land, over alle ziel geslagen. In wat kring ge ook binnentreed ...

De Heraut
Dr. A. K.
1125 woorden
officieele Berichten.

officieele Berichten.

Korte notulen der vergadering van de classis Dordrecht, gehouden 9 Juli.Namens de roepende kerk opent Ds. Warner de vergadering op de gebruikelijke wijze.Het moderamen wordt saamgesteld als volgt: Ds. Warner, praeses ; Ds. Vonkenberg, assessor; Ds. van Dijk, scriba. De notulen worde ...

De Heraut
A. VAN DIJK
CHR. BRUINS
Ds. H. L. BOTH
Ds. J. G. MEYNEN
1586 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. Opheffing van het vrij religieuse religie-onderwijsin Beieren.In de ïKammer der Reichsrates van Beieren werd den 17en Juh gehandeld over het onderwijs in de religie door \ rij-religieusen. De president van het protestantsche Oberkonsistorium, Dr. von Rezzel, sprak hierbij het ...

De Heraut
2346 woorden
van 2