GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

20 resultaten
Filteren
van 2
1914-08-16
De Heraut
DRUKKERIJ DE STANDAARD

DRUKKERIJ DE STANDAARD

WAliMOESSÏilAilTSG TELEFOOÜ 2315= : AMSTERDAM =ALLE SOORTEN VAN DRUKWERK MET SPOED - GOED UITGEVOERD - CONCURREERENDEN PRIJS - ...

De Heraut
16 woorden
L G. WEISZ & C°.,

L G. WEISZ & C°.,

L G. WEISZ & C".Csmmlssionairs In Effecten, fstermarkt No. 21AMSTERDAM. ...

De Heraut
10 woorden
WED. JOHs. ALBERTS,

WED. JOHs. ALBERTS,

WED. JOHs. ALBEI^TS, Tabak- en Sigarenmagazijn= „BILDERDUK", = =Bilderdijkstraat 5, -: - Amsterdam.Ruime sorteering van goede merken in eiken prijs.ZONDAGS GESLOTEN. ...

De Heraut
22 woorden
Zonde, Gerechtigheid en Oordeel.

Zonde, Gerechtigheid en Oordeel.

Zaterdag a. s. verschijnt: Zonde, Gereclitiylieiii en Oordee.TIJDREDE doorDs. G. WIELËNGA te ZWOLLE.PRIJS 20 CENT.Deze leerrede van den bekenden schrijver van „De Wonderen van den Zaligmaker", enz., zal door velen gelezen worden. Spoedige opgave aan Uw boekh. is ...

De Heraut
57 woorden
Dog- en Weekbladen IN DE Spoorwegwagens

Dog- en Weekbladen IN DE Spoorwegwagens

, ag-Lezers vanen WeekbladenIN DESpoorwegwagenswerpt Uwe Couranten, na ze gelezentehebben, In de bussen voor deZiekenhuizen op de Perrons van deSpoorwegstations aanwezig; daarmedeverricht gij een nuttig werlc.Laat ze voo ...

De Heraut
32 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.In dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan Legaten: van wijlen Mevrouw Wed. C. A van Hoogeveen—Drost ƒ2000.Aan Contributiën: door den heer G. J. van Goor, te Kampen f 3.50.door den heer S. Hoogvliet uit Rockanje ƒ5.25; uit Zwart ...

De Heraut
216 woorden
Voor Kootwijks scholen.

Voor Kootwijks scholen.

In hartelijker), dank ontvangen van de familie C. te Velp f 5. Vriendelijk verzoeken wij onze scholen te willen gedenken, daar wij gedrukt door deze bange tijden niet meer weten, hoe in de behoeften te voorzien.Het Bestuur voornoemd, Ds. J. H. HOUTZAGERS, voorzitter. ...

De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS
43 woorden
„Uw vervaarnissen”.

„Uw vervaarnissen”.

Van der jeugd aan ben ik bedrukt en doodbrakende; ik draag uwe vervaarnissen, ik ben twijfelmoedig. Psalm 88 : 16. Als door een donderslag bij schier onbewolkter! hemel, is er een verschrikking, in alle land, over alle ziel geslagen. In wat kring ge ook binnentreed ...

De Heraut
Dr. A. K.
1125 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. Opheffing van het vrij religieuse religie-onderwijsin Beieren.In de ïKammer der Reichsrates van Beieren werd den 17en Juh gehandeld over het onderwijs in de religie door \ rij-religieusen. De president van het protestantsche Oberkonsistorium, Dr. von Rezzel, sprak hierbij het ...

De Heraut
2346 woorden
officieele Berichten.

officieele Berichten.

Korte notulen der vergadering van de classis Dordrecht, gehouden 9 Juli.Namens de roepende kerk opent Ds. Warner de vergadering op de gebruikelijke wijze.Het moderamen wordt saamgesteld als volgt: Ds. Warner, praeses ; Ds. Vonkenberg, assessor; Ds. van Dijk, scriba. De notulen worde ...

De Heraut
A. VAN DIJK
CHR. BRUINS
Ds. H. L. BOTH
Ds. J. G. MEYNEN
1586 woorden
van 2