GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

20 resultaten
Filteren
van 2
1914-08-16
De Heraut
COÖPER TIEVE SPAAR- EN VOORSCHOTBANK

COÖPER TIEVE SPAAR- EN VOORSCHOTBANK

mVOORSCHOTBANKvoor AmsterdamAlViSTERDAM, Heerengrachten Omstreken.1389 - Telephoon N. 4008.Commissarissen: W. HOVY, B. J. LINDEBOOM, H. W. v. MARLE Jr., D. SCHUT en F. J. D. THEYSE.Bestuur: J. L. BEEN, Mr. G. H. A. GROSHEIDE Jr., JAC. v. OVERSTEEG, ...

De Heraut
96 woorden
Uitgaven van het Gereformeerd Schoolverband:

Uitgaven van het Gereformeerd Schoolverband:

Verschenen in de SerieUitgaven van het Gereformeerd Schoolverband: No. 9ingDe Opleiding van den OnderwijzerDOORH. BAVINCK, H. VISSCHER en H. J. VAN WIJLEN.Prijs 50 cents, bij minstens 5 ex. 40 cents.AMSTERDAM. DRUKKERIJ DE STANDAARD. ...

De Heraut
32 woorden
Gereformeerde kerken in Nederland.

Gereformeerde kerken in Nederland.

9SiaHBllBlBBaaiiiBMai»5aiiaBBBMBMaai»Bnai»aiia»BBliBB> BB£sK«ss*eeesf)BxakflaaaK3BiBBati> »> B«af«a»»flBai»laficrcformeerbeVOOR DEberken in J^eberlanïr.IBureaux: WARMOESSTRAAT 96, Amsterdam.I«94iADVERTENTIE-PRIJS: I ...

De Heraut
63 woorden
DRUKKERIJ DE STANDAARD

DRUKKERIJ DE STANDAARD

WAliMOESSÏilAilTSG TELEFOOÜ 2315= : AMSTERDAM =ALLE SOORTEN VAN DRUKWERK MET SPOED - GOED UITGEVOERD - CONCURREERENDEN PRIJS - ...

De Heraut
16 woorden
L G. WEISZ & C°.,

L G. WEISZ & C°.,

L G. WEISZ & C".Csmmlssionairs In Effecten, fstermarkt No. 21AMSTERDAM. ...

De Heraut
10 woorden
WED. JOHs. ALBERTS,

WED. JOHs. ALBERTS,

WED. JOHs. ALBEI^TS, Tabak- en Sigarenmagazijn= „BILDERDUK", = =Bilderdijkstraat 5, -: - Amsterdam.Ruime sorteering van goede merken in eiken prijs.ZONDAGS GESLOTEN. ...

De Heraut
22 woorden
Zonde, Gerechtigheid en Oordeel.

Zonde, Gerechtigheid en Oordeel.

Zaterdag a. s. verschijnt: Zonde, Gereclitiylieiii en Oordee.TIJDREDE doorDs. G. WIELËNGA te ZWOLLE.PRIJS 20 CENT.Deze leerrede van den bekenden schrijver van „De Wonderen van den Zaligmaker", enz., zal door velen gelezen worden. Spoedige opgave aan Uw boekh. is ...

De Heraut
57 woorden
Dog- en Weekbladen IN DE Spoorwegwagens

Dog- en Weekbladen IN DE Spoorwegwagens

, ag-Lezers vanen WeekbladenIN DESpoorwegwagenswerpt Uwe Couranten, na ze gelezentehebben, In de bussen voor deZiekenhuizen op de Perrons van deSpoorwegstations aanwezig; daarmedeverricht gij een nuttig werlc.Laat ze voo ...

De Heraut
32 woorden
officieele Berichten.

officieele Berichten.

Korte notulen der vergadering van de classis Dordrecht, gehouden 9 Juli.Namens de roepende kerk opent Ds. Warner de vergadering op de gebruikelijke wijze.Het moderamen wordt saamgesteld als volgt: Ds. Warner, praeses ; Ds. Vonkenberg, assessor; Ds. van Dijk, scriba. De notulen worde ...

De Heraut
A. VAN DIJK
CHR. BRUINS
Ds. H. L. BOTH
Ds. J. G. MEYNEN
1586 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.In dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan Legaten: van wijlen Mevrouw Wed. C. A van Hoogeveen—Drost ƒ2000.Aan Contributiën: door den heer G. J. van Goor, te Kampen f 3.50.door den heer S. Hoogvliet uit Rockanje ƒ5.25; uit Zwart ...

De Heraut
216 woorden
van 2