GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

888 resultaten
Filteren
van 89
1915-01-01
Studentenalmanak 1915 - pagina 108

Studentenalmanak 1915 - pagina 108

100 HOOGLEERAREN, LECTOREN ENZ.D. G. STIBBE, de koloniale politiek; Dr. G. A. F. MOLENGRAAFF,de geologie van Nederland en Kolonien: J. G. C. VOLMER, debedrij fsleer. Lectoren: Dr. H. BLINK, capita selecta der economischeaar ...

Studentenalmanak
139 woorden
Studentenalmanak 1915 - pagina 109

Studentenalmanak 1915 - pagina 109

BIBLIOTHEKEN BIBLIOTHEEK DER VRIJE UNIVERSITEIT De Bibliotheek is gevestigd in het Universiteitsgebouw,Keizersgracht 162. Bibliothecaris: Dr. JOH. C. BREEN, Keizersgracht 18. Adjunct:J. TERPSTRA, Keizersgracht 162. De Biblioth ...

Studentenalmanak
168 woorden
Studentenalmanak 1915 - pagina 11

Studentenalmanak 1915 - pagina 11

T7\TrM7i:> \7 r\r\x> inic oin \r A T ^ K H M '^^^^ /^K^' FEBRUARI ...

Studentenalmanak
93 woorden
Studentenalmanak 1915 - pagina 110

Studentenalmanak 1915 - pagina 110

102 BIBLIOTHEKEN ART. 3. De boeken moeten op de eerste aanvrage van den biblio-thecaris worden teruggegeven. ART. 4. Wanneer een boek beschadi ...

Studentenalmanak
198 woorden
Studentenalmanak 1915 - pagina 111

Studentenalmanak 1915 - pagina 111

BIBLIOTHEKEN 103 DOOPSGEZINDE BIBLIOTHEEK T E AMSTERDAM, SINGEL 454. Geopend: alle werkdagen van 3—4 uur, behalve Zaterdags. Van 1 Juli—15 September alleen des Maandags, van 3—4 uur. ...

Studentenalmanak
203 woorden
Studentenalmanak 1915 - pagina 112

Studentenalmanak 1915 - pagina 112

104 BIBLIOTHEKEN1 Jan., Goede Vrijdag en Hemelvaartsdag en na 11 uur op denDies Natalis der Universiteit, 31 Augustus en 31 December. Bibliothecaris: J. F. YAN SOMEREN. Conservatoren: Dr. J. ALBLAS en Dr. A. HULSH ...

Studentenalmanak
234 woorden
Studentenalmanak 1915 - pagina 113

Studentenalmanak 1915 - pagina 113

BIBLIOTHEKEN 105 LEESMUSEUM T E AMSTERDAM. Doel: gelegenheid te verschafifen iot het lezen van de meestbelangrijke dag- en weekbladen, tijdschriften, boeken en brochures. Om lid te worden m ...

Studentenalmanak
198 woorden
Studentenalmanak 1915 - pagina 114

Studentenalmanak 1915 - pagina 114

CHRISTELIJKE STUDENTEN-VEREENIGINGEN AAN OPENBARE UNIVERSITEITEN.SOCIETAS STUDIOSORUM REFORMATORUM. Onder de zinspreuk: »Libertas ex ventate«. Opgericht 9 Februari 1 8 8 6.U ...

Studentenalmanak
184 woorden
Studentenalmanak 1915 - pagina 115

Studentenalmanak 1915 - pagina 115

VEREENIGINGEN 107 A. IL E. A. A. 2\ Opgericht 19 O c t o b e r 1 9 0 1 . D. VERHAGEN, Praeses. M. A. STUFKENS, Ab-actis. ...

Studentenalmanak
176 woorden
Studentenalmanak 1915 - pagina 116

Studentenalmanak 1915 - pagina 116

108 VEREENIGINGEN T. E. R. A. W. J. A. SCHOUTEN, P r a e S e S. W. J. GOSLINGA, A b - a c t i s. J O H . ALLAART, F i s c u s . A ...

Studentenalmanak
187 woorden
van 89