GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

32 resultaten
Filteren
van 4
1915-06-27
„ook schreeuwt elk beest des belds tot u."

„ook schreeuwt elk beest des belds tot u."

Ook schreeuwt elk beest des velds tot U; want de waterstroomen zijn uitgedroogd, en een vuur heeft de weiden der woestijn verteerd. Joel 1 : 20. Van twee kanten tegelijk dringt ook nu weer het gerucht van het lijden der dieren tot ons door, 't gerucht van een lijde ...

27 juni 1915
De Heraut
Dr. A. K.
1280 woorden
VIJF-ËN-DERTIGSTE JAARLIJKSCHE SAMENKOMST.

VIJF-ËN-DERTIGSTE JAARLIJKSCHE SAMENKOMST.

Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereform. Grondslag.PROGRAMVOOR DEVIJF-ËN-DERTIGSTE JAARLIJKSCHE SAMENKOMST.te houden te Groningen, 7 en 8 Juli 1915.Op Woensdag 7 Juli, des avonds te 7J^ uur, zal een Ure des Gebeds worden gehouden in de Zuiderkerk, S ...

27 juni 1915
De Heraut
350 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

ALLE DINGEN. III. 'HAAT. Zooals ik zei, hadden Andries en ik het niet recht op elkaar begrepen. Zoo kwam het dan zeker ook dat \ve nooit over onze verdiensten hadden gesproken. Er was iets dat mij daar ...

27 juni 1915
De Heraut
HOOGENBIRK.
1240 woorden
K.S. DE BOER,

K.S. DE BOER,

Hoofdpiifltalletten- van Dr. BARTON. -De hevigste, telkens terugkeerende hoofdpijn geneest. De zwaarste hoofdpijn is binnen enkele minuten radicaal verdwenen. Zij die veel vergaderingen moeten bezoeken of zeer veel moeten spreken of lange reizen doen, geven wij den raad om ze beslis ...

27 juni 1915
De Heraut
129 woorden
DR. JAMES NEIL

DR. JAMES NEIL

Bij J. H. KOK te KAMPEN verscheen heden de Ie aflevering vanPALESTINA t BIJBELTOELICHTING VAN ZEDEN GEWOONTEN EN BEELDSPRAAK IN DE HEILIGE SCHRIFTNAAR HETDr. JAMES NEILENGELSCH VANBEWERKT DOORJ.A.WORMSERMET GEKLEURDE TITELPLAAT EN 23 OPHELDE ...

27 juni 1915
De Heraut
97 woorden
Van de voleinding

Van de voleinding

CLXXV. VIJFDE REEKS. XXXVII. De Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijnen dienstknechten te toonen de dingen die haast geschieden moeten; en die hij door zi ...

27 juni 1915
De Heraut
Dr. A. K.
4095 woorden
Philip Mauro

Philip Mauro

Uitgaven van D. A. DAAMEN - Den Haag.Zooeven verschenen: Phiiip MauroDE TEGENMDIGE STAND VAN HET GEWASPrijs ƒ 0.15 ; 10 ex. a f 0.10Een boekje juist voor dezen tijd.Philip MauroLEVEIJ IN HET lORQVertaald door NELLY. Derde druk. Prijs ing. f ...

27 juni 1915
De Heraut
39 woorden
LEVEN IN HET WOORD

LEVEN IN HET WOORD

Philip MauroLEVEIJ IN HET lORQVertaald door NELLY. Derde druk. Prijs ing. f 0.60; geb. ƒ 0.85. ...

27 juni 1915
De Heraut
13 woorden
Dr. J.JM. DONNER

Dr. J.JM. DONNER

Bij J. H. DONNER te ROTTERDAM verscheen : Woorden der Zaliilieid, Zestien leerredenen vanDs. A.ROORDA, Laatstelijk predikant te Leiden.Met een woord vooraf vanDs. J. H. DONNERen een portret van denschrijver.Prijs ƒ 1, 25 ingena ...

27 juni 1915
De Heraut
53 woorden
Dr. C.. VAN PROOSDIJ

Dr. C.. VAN PROOSDIJ

BOEKVERKOOPING.Bij H. A. VAN BOTTENBURG, Prinsengracht 493 Amsterdam, zal begin October a.s. publiek worden verkochtde Bibliothekenvan wijlen den WelEerw. ZeerGel. Heer Ds. C. VAN PROOSDIJte Amsterdam, van een Em. predt., van een hoofdonderw. en andere verzamelingen. ...

27 juni 1915
De Heraut
47 woorden
van 4