GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

32 resultaten
Filteren
van 4
1915-06-27
Buitenland.

Buitenland.

Rusland. Verbanning van Luthersche predikanten. Gezegende werking van het alcoholverbod.Uit Rusland komen niet vele mededeelingen. En dit is geen wonder. De meeste berichten komen toch over Duitschland tot ons, en het is verboden om direct of indirect aan een Duitscher een brief te zenden; ...

De Heraut
WINCKEL.
386 woorden
Staten-Bijbel

Staten-Bijbel

Bij den uitgever J. H. KOK te KAMPEN verschijnt een nieuwe uiterst praktische uitgave van onzen oudenStaten-Bijbelmet al de volledige onverkorte kantteekeningen volgens de oorspronkelijke onveranderde, g. uitgave van JACOB en PI ETER KEUR Deze uitgave geschiedt niet in het groote on ...

De Heraut
111 woorden
L.G. WEISZ & CO.

L.G. WEISZ & CO.

GEREFORIVIEERDE KERKvan BATAVIA.jfDe Coupons, ten laste van bovengenoemde Kerk, vervallende 1 Juli 1915, zijn van dien datum af betaalbaar bijAmstBrdaw, Westermarkt 21.L. G. WEISZ & Co. ...

De Heraut
24 woorden
Te koop gevraagd,

Te koop gevraagd,

Te koop gevraagd, tegen achterstaande prijzen: CALVINI, Opera Omnia ed Schipper ƒ 25.—Dr. A. KUYPER, Dictaten Dogmatiek in 5 banden Het werk v. d. H. Geest, 15.- , 5.-Dagen V. goede boodschap. 4 dln. , , 2.50 DURHAM. Openbaring van Johannes „ 4.— DINANT. Efeze „ 5.— EL ...

De Heraut
59 woorden
GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANNK VOOR NEDERLAND.

GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANNK VOOR NEDERLAND.

GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK VOOR NEDERLAND.BIJKANTOOR: ZWOLLE, BLOEMENDALSTRAAT 18.DIRECTIE; ( M. BROUWER. ] Mr. H. VAN DER VEGTE. ( F. J. BOLT.5 7o PANDBRIEVEN. 7o HYPOTHEEKRENTE. ...

De Heraut
22 woorden
Officiele Berichten.

Officiele Berichten.

De classis Almkerk heeft in hare vergadering van den 17 Juni 1.1. praeparotoir geëxamineerd den heer J. H. A. Bosch te Almkerk, Theol. candidaat, en hem met algemeene stemmen beroepbaar verklaard in de Geref. kerken.Namens de classisJ. BOEIJINGA, h. t. scriba.Kort verslag van ...

De Heraut
J. BOEIJINGA
h. t. scriba.
K. VAN ANKEN
Scriba II.
547 woorden
De Administratie van „De Heraut”, Amsterdam.

De Administratie van „De Heraut”, Amsterdam.

Geabonneerden op DE HERAUT wordt beleefd verzocht, de abonnementsgelden over het kwartaal, eindigende 30 Juni, ten bedrage van f 1.20, per postwissel over te maken, welke men gelieve te adresseeren aanDe Administratie van „De Heraut" Amsterdam.De abonnementsprijs fl.ZO per kwartaal. ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
58 woorden
E.J. BOSCH Jbzn.

E.J. BOSCH Jbzn.

, spoedig verschijnt bij den uitgever E. J. BOSCH Jbzn. te Nijverdal: De beteekenis van Israels valCommentaar op Romeinen IX-XIdoor Ds. G. ETOEKES± 340 pagina's royaal formaat. Prijs, degelijk gebonden, f 5.50.S^~ Zooals bekend, is dit belangd, rijke werk ...

De Heraut
122 woorden
Pliilip Mauro

Pliilip Mauro

Pliilip MauroEEN GETUIGENISThans afzonderlijk verkrijgbaar.Prijs f O.lS ; 10 ex. a f 0.10. ...

De Heraut
12 woorden
De kinderen des Verbonds.

De kinderen des Verbonds.

V. Een fictie, een bloote onderstelling van ^'KA'j den mensch is deze verbondsbeschouwing van het zaad der geloovigen dus niet. Ze is, gelijk we zagen, de regel, dien God de Heere ons voorschrijft in Zijn Woord, hoe we de kinderen des verbonds te beschouwen hebben, ...

De Heraut
DR. H. H. K.
2269 woorden
van 4